Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Precyzyjny audyt połączeń skręcanych - Bezprzewodowe klucze dynamometryczne LightStar z firmy ASI DataMyte

Podsumowanie

TQMsoft  jako wyłączny dystrybutor produktów ASI DataMyte wprowadził do swojej oferty kompleksowe rozwiązanie do audytu połączeń (głównie) skręcanych - bezprzewodowe klucze dynamometryczne.


Rozwiązanie wyróżnia się ze  względu na:

 • dokładność wykonywanych pomiarów 
 • możliwą do osiągnięcia powtarzalność wyników kontroli (znacznie przewyższającą standardowe klucze dynamometryczne)
 • intuicyjną aplikację do prowadzenia planów Kontroli, wg. których są prowadzone kontrole (łącznie z graficznymi instrukcjami)
 • gotowym zestawem analiz i możliwością generowania raportów tak z pomiaru jak i statystycznych.

Zastosowanie

Specyfikacja

Kompletne rozwiązanie do pomiaru momentów siły i kąta dokręcenia zawiera:

 • bezprzewodowy klucz dynamometryczny,
 • kolektor danych DM600,
 • oprogramowanie QDA lub TranSend.

Zasada działania:
 
Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać odpowiedni plan kontroli lub audytu. W tym celu posłużymy się programem QDA lub TranSend, gdzie na wstępie określamy nazwę kontrolowanego produktu wraz z punktami (śrubami), które należy sprawdzić. Dla każdego punktu (śruby / nakrętki / wkręty) ustalamy wartości akceptowalne oraz sekwencję pomiarową. 

Kolejnym krokiem jest przesłanie do przenośnego rejestratora, gotowego planu kontroli. Rejestrator bezprzewodowo łączy się z kluczem i jest gotowy do pomiaru. Podczas kontroli kolektor danych będzie podpowiadał operatorowi, które punkty (śruby) dla danego produktu należy skontrolować i w jakiej kolejności. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych (siły momentu lub kąta) dla danego punktu, kolektor zasygnalizuje to za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego (diody LED).

Po zakończeniu pracy zebrane dane przesyła się do bazy programu QDA lub plików TranSend. Program umieszcza dane w bazie na serwerze MS SQL w celu archiwizacji. Od tego momentu dane są gotowe do wszelkich analiz i tworzenia raportów. Alternatywą dla programu QDA jest prostsza aplikacja TranSend, umożliwiająca zapis danych do arkusza txt, xls, itp. (np. arkusz Excel).

Dostępne sposoby kontroli: 

Rozwiazanie ASI DataMyte oferowane przez TQMsoft, wyróżnia się precyzyjnymi algorytmami odczytu wartości momentu i kąta: 

Break Away Torque – procedura do kontroli już wykonanego połączenia. Kolektor danych rejestruje wartość przełamania oporu statycznego już dokręconej śruby. Operator musi lekko dociągnąć śrubę, algorytm sam wychwytuje odpowiednią wartość, niezależnie od "przeciągnięcia" śruby przez operatora. Zaleta to zmniejszenie wpływu pracownika na odczytaną wartość. 

Restart Torque – procedura do kontroli już wykonanego połączenia. Kolektor danych rejestruje zbliżoną wartość siły z jaką śruba była pierwotnie dokręcona. Operator musi lekko dociągnąć śrubę, algorytm sam wychwytuje odpowiednią wartość. Zaleta to zmniejszenie wpływu pracownika na odczytaną wartość.


Stosowanie próbkowania w dziedzinie kąta (a nie czasu) kilkakrotnie zmniejsza wpływ pracownika na wynik pomiaru - osiągana jest duża powtarzalność.


O stosowaniu procedury Break lub Restart decyduje specyfika połączenia (materiał, twardość, plastyczność itp.) 

Peak Value Torque – kolektor danych rejestruje wartość maksymalną jaka została zaaplikowana przez klucz przy dokręcaniu śruby. 

Set Torque – W momencie osiągnięcia określonej wartości kolektor danych wysyła sygnał dźwiękowy i świetlny na diodę na kluczu. (Procedura stosowana przy pierwotnym dokręcaniu śrub). 

Zalety kluczy:

 • klucze z pomiarem momentu i kąta zawierają przetwornik żyroskopowy w głowicy, który zapewnia precyzyjne pomiary kąta dokręcenia,
 • wytrzymała obudowa z włókna węglowego,
 • ergonomiczny uchwyt pomagający w poprawnym odczycie charakterystyk momentu dokręcania,
 • solidne łącza do transferu danych,
 • klucze wyposażone w diodę LED sygnalizują status pomiaru (pomiar w obszarze specyfikacji lub poza specyfikacją).

Zakresy pomiarowe kluczy dynamometrycznych: 
1,0 - 10 Nm 
2,5 - 25 Nm 
3,0 - 30 Nm
7,5 - 75 Nm  
9,0 - 90 Nm
15 - 150 Nm
34 - 340 Nm 
80 - 800 Nm 

Korzyści

Korzyści dla Twojej firmy:

 • znaczne skrócenie czasu kontroli połączeń skręcanych (automatyczne zbieranie wyników),
 • redukcja błędów związanych z powtarzalnością i odtwarzalnością wyników generowanych przez Operatorów,
 • łatwość i szybkość tworzenia raportów zbiorczych (graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników z kontroli),
 • kompleksowa kontrola procesu pod kątem SPC (karty kontrolne, alarmy, trendy, wskaźniki Cp, Cpk, itp.),
 • oszczędności finansowe w przypadku rozregulowania procesu (kontrola on-line umożliwia szybką ingerencję w proces),
 • archiwizacja - przejście z formy papierowej na elektroniczną (zapis w bazie danych),
 • brak dodatkowego okablowania, jego magazynowania, wymiany.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu

Chętnie porozmawiam o szczegółach i odpowiem na wszystkie pytania.

Marcin Herod

Marcin Herod

Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich

Dział Rozwiązań Inżynierskich