Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WCM-SCM

Strategia WCM – zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie funkcjonowania 3 kroków systemu Logistyki i Usług dla klienta ( etap reaktywny) – synchronizacja działań z Organizacją Miejsca Pracy, Umiejscowieniem Kosztów i Strat, Ukierunkowanej Poprawy i Rozwojem Kompetencji Organizacji

·         Przedstawienie narzędzi koniecznych do zrealizowania 3 kroków systemu Logistyki i Usług dla klienta

·         Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia lub kontynuowania działań logistycznych w zakładzie

Cel warsztatów doskonalących:

·         Praktyczne ćwiczenia w procesach firmy narzędzi, takich jak: 5T, SIPOC logistyczny, klasyfikacja ABC materiałów

·         Koordynowanie działań grup poprawy obszaru logistyki w zakładzie – skuteczna realizacja zatwierdzonych celów

·         Pomoc merytoryczna dedykowana pracownikom obszaru logistyki podczas wdrażania lub kontynuacji 3 kroków  Logistyki i usług dla klienta oraz działań projektowych

 

Symbol szkolenia

WCM-SCM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Dostosowanie linii produkcyjnej dla wymagań klienta:

· Czynniki zarządzania łańcuchem dostaw

· Trzy fundamentalne zasady logistyki

· Kluczowe wskaźniki efektywności dla logistyki

· Klasyfikacja ABC materiałów

· Klasyfikacja dostawców

· Wybór obszaru modelowego ( zgodność z filarem Organizacji miejsca pracy i Umiejscowienia kosztów i strat)

· Value Stream Mapping – mapowanie strumienia wartości

· Zastosowanie w obszarach firmy 5T - stała trasa, stałe miejsce, standardowe oznaczenie, stała ilość, standardowe kolory

· SIPOC logistyczny

· Klasyfikacja opakowań

2. Reorganizacja procesu logistyki produkcyjnej:

· matryca rekomendowanych przepływów: JIS, Kitting, JIT

· Tworzenie systemu wywołania materiałów, przejście z systemu push na pull (np. kanban)

· Organizacja dostaw materiałów na produkcję na zasadzie tzw. water strider ( mizusumashi)

· Dostawy zgodnie z logiką FIFO

· Karta Pakowania

3. Reorganizacja logistyki zewnętrznej:

· Standaryzacja opakowań

· saturacja pojemników

· Doskonalenie metod pakowania

· „Zbiórka mleka” od dostawców – tzw. milk run

· Saturacja środków transportu

4. Realizacja poprawy wg 7 kroków Problem Solving

Ćwiczenia:

· Praktyczna pomoc podczas stosowania narzędzi w procesach logistycznych firmy

· Pomoc merytoryczna podczas realizacji projektów poprawy

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Zasad funkcjonowania 3 kroków filaru Logistyka i usługi dla klienta

·         Celowości stosowania narzędzi koniecznych do zrealizowania 1, 2 i 3 kroku Logistyki i Usług dla klienta

·         Wyboru kluczowych wskaźników logistycznych zgodnych z wymaganiami klienta

 

Uczestnik dowiaduje się:

·         Dlaczego filar WCM - Logistyka i Usługi dla klienta synchronizuje procesy w firmie i zapewnia poprawę produktywności i jakości

·         O synergicznych działaniach pomiędzy obszarami logistyki, zakupów , produkcji

Adresaci

·      Inżynier procesów

·      Specjaliści obszaru logistyki

·      Kierownik produkcji

·      Specjalista w obszarze zakupów

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

·         udział w szkoleniu, 

·         materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,

·         bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,

·         certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

·         możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,

·         obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

 

 

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania