Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WCM-SCM-ONL

Strategia WCM – zarządzanie łańcuchem dostaw- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie funkcjonowania 3 kroków systemu Logistyki i Usług dla klienta ( etap reaktywny) – synchronizacja działań z Organizacją Miejsca Pracy, Umiejscowieniem Kosztów i Strat, Ukierunkowanej Poprawy i Rozwojem Kompetencji Organizacji

·         Przedstawienie narzędzi koniecznych do zrealizowania 3 kroków systemu Logistyki i Usług dla klienta

·         Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia lub kontynuowania działań logistycznych w zakładzie

Cel warsztatów doskonalących:

·         Praktyczne ćwiczenia w procesach firmy narzędzi, takich jak: 5T, SIPOC logistyczny, klasyfikacja ABC materiałów

·         Koordynowanie działań grup poprawy obszaru logistyki w zakładzie – skuteczna realizacja zatwierdzonych celów

·         Pomoc merytoryczna dedykowana pracownikom obszaru logistyki podczas wdrażania lub kontynuacji 3 kroków  Logistyki i usług dla klienta oraz działań projektowych

Symbol szkolenia

WCM-SCM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Dostosowanie linii produkcyjnej dla wymagań klienta:

· Czynniki zarządzania łańcuchem dostaw

· Trzy fundamentalne zasady logistyki

· Kluczowe wskaźniki efektywności dla logistyki

· Klasyfikacja ABC materiałów

· Klasyfikacja dostawców

· Wybór obszaru modelowego ( zgodność z filarem Organizacji miejsca pracy i Umiejscowienia kosztów i strat)

· Value Stream Mapping – mapowanie strumienia wartości

· Zastosowanie w obszarach firmy 5T - stała trasa, stałe miejsce, standardowe oznaczenie, stała ilość, standardowe kolory

· SIPOC logistyczny

· Klasyfikacja opakowań

2. Reorganizacja procesu logistyki produkcyjnej:

· matryca rekomendowanych przepływów: JIS, Kitting, JIT

· Tworzenie systemu wywołania materiałów, przejście z systemu push na pull (np. kanban)

· Organizacja dostaw materiałów na produkcję na zasadzie tzw. water strider ( mizusumashi)

· Dostawy zgodnie z logiką FIFO

· Karta Pakowania

3. Reorganizacja logistyki zewnętrznej:

· Standaryzacja opakowań

· saturacja pojemników

· Doskonalenie metod pakowania

· „Zbiórka mleka” od dostawców – tzw. milk run

· Saturacja środków transportu

4. Realizacja poprawy wg 7 kroków Problem Solving

Ćwiczenia:

· Praktyczna pomoc podczas stosowania narzędzi w procesach logistycznych firmy

· Pomoc merytoryczna podczas realizacji projektów poprawy

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Zasad funkcjonowania 3 kroków filaru Logistyka i usługi dla klienta

·         Celowości stosowania narzędzi koniecznych do zrealizowania 1, 2 i 3 kroku Logistyki i Usług dla klienta

·         Wyboru kluczowych wskaźników logistycznych zgodnych z wymaganiami klienta

 

Uczestnik dowiaduje się:

·         Dlaczego filar WCM - Logistyka i Usługi dla klienta synchronizuje procesy w firmie i zapewnia poprawę produktywności i jakości

·         O synergicznych działaniach pomiędzy obszarami logistyki, zakupów , produkcji

Adresaci

·      Inżynier procesów

·      Specjaliści obszaru logistyki

·      Kierownik produkcji

·      Specjalista w obszarze zakupów

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.
Materiały dostępne w wersji elektronicznej

To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania