System zarządzania informacją w laboratorium

Podsumowanie

Rozwiązanie LIMS, które dostarcza światowej klasy produkty

Połączenie laboratorium z produkcją

Intensywność konkurencji w dzisiejszej globalnej gospodarce zmusza producentów do doprowadzenia badań laboratoryjnych i zarządzania urządzeniami pomiarowymi do absolutnych granic możliwości w celu wyciśnięcia z produktu każdej możliwej do uzyskania wydajności. Rosnąca liczba problemów regulacyjnych i norm oraz zwiększona ilość badań przy mniejszych zasobach oznacza, że laboratoria muszą stale usprawniać przepływy pracy. Optymalizacja musi iść do przodu bez zwiększania liczby personelu i przy minimalnych szkoleniach.

Rozwiązanie LIMS obejmuje standardy i funkcje opracowane specjalnie w celu spełnienia potrzeb laboratorium produkcyjnego. Łączy w sobie pełne planowanie testów, administrację próbkami, dokumentację wyników kontroli, certyfikację testów, zarządzanie zasobami i laboratoryjne wskaźniki wydajności. Platforma zapewnia ustandaryzowane interfejsy do systemów testowania materiałów wszystkich typów. Standaryzowane testy, dane i raportowanie zapewniają porównywalność wyników pomiędzy laboratoriami i liniami produkcyjnymi.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiązanie QDA SOLUTIONS LIMS obsługuje normy DIN, ISO 9001: 2000, IEC 17025 i FDA 21 CFR część 11 i zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać akredytację i zachować zgodność.

INTEGRACJA OD LABORATORIUM DO LINII

Rozwiązanie QDA SOLUTIONS LIMS Solution łączy i integruje laboratoria z działaniami produkcyjnymi, niezależnie od lokalizacji. Rozwiązanie optymalizuje przepływy pracy z wykorzystaniem scentralizowanej platformy testowej. System współdziała i współpracuje z wieloma różnymi urządzeniami pomiarowymi i testowymi, w tym z systemami starszymi. Nasze długoletnie relacje z wiodącymi producentami sprzętu testowego ułatwiają efektywną współpracę. QDA automatycznie przechwytuje i organizuje dane oraz wspiera analizę dokumentów i obrazów. Jest on konfigurowalny i łatwo integruje się z istniejącymi operacjami bez konieczności tworzenia nowej bazy danych. Istniejące procesy pozostają nienaruszone i są doskonalone.

Zastosowanie

- Zarządzanie próbkami
- Optymalizacja przepływu pracy w laboratorium
- Znaczna oszczędność kosztów dzięki automatyzacji
- Integracja z systemami produkcyjnymi i biznesowymi, ERP, MES, QMS
- Zarządzanie sprzętem, kosztami i zasobami ludzkimi
- Integracja urządzeń testowych, od dotychczasowych do najnowszych systemów
- Obsługa laboratoriów metalurgicznych, chemicznych i mechanicznych
- Obsługa procesów uwalniania, zatwierdzania i walidacji
- Śledzenie próbek i monitorowanie statusu
- Tworzenie testów na podstawie firmowych lub międzynarodowych standardów testowych
- Diagnostyczne badania i oceny.

Korzyści

QDA SOLUTIONS LIMS Rozwiązanie pomaga stworzyć lepszy produkt do wprowadzenia na rynek w przyspieszonym tempie. Tworzy ustrukturyzowane, precyzyjne podejście do rozwiązywania problemów w oparciu o dokładne źródła danych na żywo. Zdyscyplinowane testy zakotwiczone w obszernych szczegółowych danych przyczyniają się do podejmowania lepszych decyzji. Proces rozwiązywania problemów z jakością staje się powtarzalny i dodaje wiarygodności i integralności operacjom laboratoryjnym i produkcyjnym z każdą iteracją. Wzrost jakości materiałów przekłada się na ogólną jakość produktu.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu

Chętnie porozmawiam o szczegółach i odpowiem na wszystkie pytania.

Marcin Herod

Marcin Herod

Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich

Dział Rozwiązań Inżynierskich