Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
{[tilte]}'
Konsultacje Organizacja Działu Jakości

Konsultacje Organizacja Działu Jakości

Cele główne

Analiza bieżącej pracy i organizacji działu jakości pod kątem stawianych przed nim wyzwań i celów

 • Spotkamy się wstępnie z kierownictwem firmy i osobami zaangażowanymi w procesy zapewnienia jakości.
 • Efektem będzie ustalenie celów i wyzwań, obecnych zasobów, sposobu działania dla potrzeb oceny zakresu projektu i przygotowania do auditu.

Przeprowadzenie audytu wstępnego działu dla potrzeb przygotowania dalszych priorytetów oraz harmonogramu działań

 • Obejmiemy audytem wszystkie obszary i funkcje działu jakości m.in. dokumentację, podział obowiązków, zadania, postępowanie reklamacyjne, wskaźniki.
 • Efektem będzie raport końcowy zawierający podsumowanie bieżącej sytuacji stanu docelowego jak również szczegółowe wytyczne jak ten stan osiągnąć uwzględniając proponowany harmonogram działań zw. reorganizacją pracy i podnoszeniem kompetencji pracowników.

Reorganizacja działu jakości oraz przygotowaniu dokumentacji pod kątem nowych struktur i sposobu działania.

 • Przeprowadzimy sesje konsultacyjne podczas których wypracujemy wspólnie z Państwa pracownikami nową strukturę oraz podział zadań i obowiązków służący osiągnieciu zakładanych celów i rezultatów w perspektywie rocznej i kilkuletniej.  
 • Efektem będzie dobrze poukładany dział realizujący procesy zapewnienia jakości,  współpracujący ściśle z produkcją dając mu wsparcie w zakresie jakości wbudowanej w proces oraz sprawnie reagujący na potrzeby i uwagi Klienta.

Dobór oraz organizacja szkoleń dla pracowników działu oraz członków procesów związanych z zapewnieniem i monitorowaniem jakości.

 • Zaprojektujemy i przeprowadzimy konieczne szkolenia pracowników uwzględniając ich nowe obowiązki oraz zadania , patrząc również na umiejętności miękkie.
 • Efektem będzie poukładany i zmotywowany zespół ludzi znających metody i narzędzia jakościowe oraz potrafiący je wykorzystać w działaniach i projektach zwiększających końcową satysfakcję klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Dobór oprogramowania do wspomagania działu jakości 

 • Ustalimy potrzeby i nakreślimy scenariusz implementacji oprogramowania
 • Efektem będzie szybsza i efektywniejsza praca w wybranych obszarach wymagających wsparcia: zarządzanie dokumentacją, planowanie jakości (w tym wg APQP) , pomiary i monitorowanie jakości, sterowanie procesem, zarzadzanie reklamacjami i niezgodnościami wewnętrznymi, nadzorowanie i ocena dostawców .

 

Korzyści

 • Sprawniejsze działanie procesów odpowiadających za jakość dzięki doświadczeniu i wsparciu doświadczonego konsultanta w zakresie budowy i organizacji działu jakości
 • Stały nadzór nad systemem jakości poprzez wsparcie zewnętrznego pełnomocnika ds. Jakości w osobie doświadczonego konsultanta (opcjonalnie)
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy. 

Dla kogo

Profesjonalna asysta dla menedżerów jakości i ich bezpośrednich przełożonych. Wdrożenie poprzez budowanie kompetencji przeznaczone dla kierowników kontroli jakości, pracowników laboratoriów, techników, kontrolerów jakości. 

Zapytaj o szczegóły

Prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń i Sprzedaży TQMsoft pod nr tel. +48 12 397 1883, kom +48 695 858 959 - konsultacje@tqmsoft.eu

 

Zobacz Mapę Projektów TQMsoft