Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-CPM-ONL

Zarządzanie projektem pod kątem zapewnienia stabilności - szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Samodzielność, kompetencja i wiedza w temacie zarządzania projektami w dobie kryzysu

 • Opracowanie mapy zarządzania projektami w programie Xmind, czyli gotowa, spisana metodyka do  zarządzania projektem kryzysowym w organizacji

 • Opracowanie podczas szkolenia jednego, wybranego wspólnego projektu na każdy zespół lub opracowanie osobnych projektów w każdej grupie

 • Rozpoznanie ról w zespołach projektowych poprzez test psychologiczny Mereditha-Belbina (każdy uczestnik wie, w jakiej roli sprawdza się najlepiej podczas pracy zespołowej przy projekcie kryzysowym)

 • Przeszkolenie z programów służących do zarządzania projektami: GanttProject, Xmind (metoda mind mappingu)
 • Symbol szkolenia

  ZP-CPM-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

  Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  Moduł 1

  • Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu kryzysowego a procesu
  • Planowanie projektów w kryzysie
  • Kryteria wyboru projektów podczas zagrożeń zewnętrznych

  Moduł 2

  • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu
  • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania
   • Celu projektu zgodny z metodyką SMART
   • Zakresu projektu kryzysowego
   • Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu widzenia uczestników
   • Analizy ryzyka projektu w kryzysie według metodyki COSO 2004

  Moduł 3

  • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera
   • Różnica między grupą a zespołem
   • Psychologia pracy zespołowej
   • Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia

  Moduł 4

  • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji:
   • Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu
   • Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające z niej wnioski
   • Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu

  Moduł 5

  • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu
  • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu
  • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu
  • Określenie ścieżki krytycznej projektu zarządzania kryzysowego

  Moduł 6

  • Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin
  • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu

  Moduł 7

  ·         Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów kryzysowych

  Moduł 8

  • Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, wypełnienie ankiet
  • Przesłanie drogą mailową opracowanej mapy zarządzania projektami (na życzenie)
    

   Ćwiczenia:

   ·       Stworzenie budżetu.

   ·       COSO2004 – zarządzanie ryzykiem.

   ·       Test Meredith’a-Belbina.

  Korzyści dla uczestnika

  O praktyce do natychmiastowego zaangażowania się w projekt

  O możliwości użycia wiedzy w projektach kryzysowych, zarządzania kryzysowego

  Jak opanować pakiet narzędzi: od metodycznych, przez podstawowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentację projektową
   

  Uczestnik nauczy się: 
        Tworzyć budżet

  Oceniać ryzyko

  Wyznaczać cele projektów

  Poruszać się swobodnie na każdym etapie życia projektu

  Adresaci

  Kierownicy projektów, Liderzy wdrażania zmian, Członkowie zespołów projektowych, Kierownictwo wyższego szczebla, Szefowie biur projektów – PMO (Project Management Office).

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania