Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-ZC

Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Zapoznanie z przepisami dotyczącym zatrudniania cudzoziemców według kategorii zawartych w przepisach ustawy o cudzoziemcach, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Zaznajomienie z przepisami dotyczącymi zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.
 • Wskazanie obowiązków pracodawcy względem zatrudnionego cudzoziemca.
 • Pomoc w przygotowaniu obowiązującej pracodawcę dokumentacji w związku z zatrudnieniem cudzoziemca.

Symbol szkolenia

UO-ZC

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Uprawnienie do pobytu na terenie RP umożliwiającego wykonywanie pracy.
 • kategorie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę,
 • kategorie cudzoziemców objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na pracę.
2. Pozwolenie na pracę.
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • delegowanie przez pracodawcę zagranicznego,
 • zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Dokumentacja:
 • uprawniająca do pobytu,
 • uprawniająca do wykonywania pracy.
4. Obowiązki pracodawcy.
 • forma umowy,
 • wynagrodzenie,
 • dokumenty dla cudzoziemca,
 • obowiązki informacyjne względem cudzoziemca.
5. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców:
 • karne,
 • ułatwienia dla cudzoziemca w dochodzeniu wynagrodzenia.
6. Opodatkowanie dochodów cudzoziemców.
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • wybrane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • deklaracje podatkowe.
7. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców.
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • wybrane wyjątki na podstawie umów międzynarodowych.
8. Kontrola legalności pracy cudzoziemców.
 • organy kontroli,
 • procedury kontrolne.
9. Inne zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

 • Uczestnik zapozna sie z dokumentami, jakie powinien przedstawić organom zatrudnienia lub organom kontroli w związku z zatrudnieniem cudzoziemca.
 • Uczestnik dowie się, czy w świetle przepisów, w tym ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zatrudnia cudzoziemca legalnie.
 • Uczestnik dowie się, kiedy i gdzie musi zgłosić pobyt i pracę cudzoziemca oraz przed jakimi organami wykazać się dokumentacją.
 • Uczestnik dowie sie, czy przedstawiona dokumentacja jest akceptowana przez urzędy kontrolujące.

Metodyka

wykład,ćwiczenia,warsztaty, przykłady, case study.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych, oraz finansowo – księgowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, kierowników.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania