Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

"Zintegrowane oszczędności" - case study

"Zintegrowane oszczędności" - case study

25.05.2020

Gdzie jesteśmy?

W dobie silnej konkurencji i ciągłej redukcji kosztów, spełnienie oczekiwań Klienta co do poziomu jakości produktów jest dużym wyzwaniem. A nie powinniśmy też zapominać o niezbędnym marginesie czasu i zasobów by prowadzić ciągłe doskonalenie.

Co można usprawnić?

Doświadczenie pokazuje że dla wsparcia narzędzi jakości, zwykle wdrażane są aplikacje wspierające jedno czy dwa tematy związane z jakością. Co usprawnia pracę, ale w dalszym ciągu generuje mnóstwo zadań dla pracowników, a szereg analiz i raportów oczekuje na wolną chwilę inżyniera. Nie jest to może oczywiste, ale wdrażanie programów często powoduje dodatkowe trudności związane z brakiem „kompatybilności” pomiędzy formatami raportów czy nawet rozbieżnościami w sposobie liczenia wskaźników.

Integracja?

Można pójść dalej i zintegrować procesy jakościowe w jeden sprawny ekosystem. Takie rozwiązania są już implementowane w innowacyjnych firmach. Prześledźmy taką „ścieżkę integracji” na przykładzie aplikacji QDA.

1. DFMEA

W firmach, które same tworzą produkty, jednym z ważniejszych kroków jest opracowanie DFMEA. Dobrze zrobione FMEA projektu zapewni uniknięcie wielu kosztownych wpadek na etapie produkcji i wykorzystania produktu.

DFMEA

Rys. 1 DFMEA - zastosowanie aplikacji pozwala korzystać z danych zapisanych w innych projektach, gromadzić i nadzorować powiązane rysunki i specyfikace. Od początku także definiujemy kluczowe parametry dla zapewnienia jakości - CTQ.

2. Planowanie. APQP.

Aby osiągnąć wysoki poziom produktu, należy dobrze zaplanować cały projekt. Dobrym standardem z rynku automotive jest APQP.

APQP

Rys. 2 APQP – planowanie jakości produktu.

Korzystając ze zdefiniowanych w DFMEA funkcji produktu, oczekiwań dotyczących specyfikacji i parametrów wyrobu w łatwy sposób możemy zaplanować wszystkie etapy od kosztorysu, aż po etap doskonalenia procesu produkcji. Moduł ten pozwala zdefiniować zależności czasowe, bramki kontrolne czy poziomy zatwierdzeń.

3. Utworzenie i prowadzenie dokumentacji jakościowej wyrobu: Flow chart, FMEA, CP.

Bazując na danych z DFMEA oraz zgodnie z planem projektu APQP są budowane główne dokumenty: Flow Chart Procesu, FMEA, Plan Kontroli.

Flow Chart

Rys. 3 Dokumentacja jakościowa Flow Chart, FMEA, CP.

Tworzenie dokumentów jest przyspieszone ze względu na możliwość korzystania z DFMEA, szablonów procesów oraz zadań zdefiniowanych w APQP. Powiązanie ze sobą Planów Kontroli i FMEA pozwala sprawnie zarządzać aktualizacjami. W aplikacji integrowane są też Instrukcje Pracy.

4. Analiza systemów pomiarowych MSA i zarządzanie sprzętem pomiarowym.

Bazując na zdefiniowanym wcześniej planie kontroli możemy w łatwy sposób przejść do analiz MSA, by potwierdzić zdolność systemów pomiarowych.

MSA

Rys. 4 MSA i baza sprzętu pomiarowego.

Aplikacja zarządza też bazą sprzętu pomiarowego, z nadzorem nad datami kalibracji i rejestracją badań kalibracyjnych.

5. Uruchomienie produkcji, walidacja produktu.

Powstały produkt jest zatwierdzany według specjalnych planów kontroli. Aplikacja wykorzystuje posiadane dokumenty związane z DFMA, Plany Kontroli oraz zestaw narzędzi statystycznych w module kolekcji danych.

Uruchomienie produkcji.

Rys. 5 Uruchomienie produkcji.

6. Po rozruchu produkcji wykonywane są badania i testy odbiorcze.

Zestaw dokumentów i wyników badań przedkładany jest do Klienta celem zatwierdzenia.

Zebranie dokumentacji i przedłożenie klientowi – PPAP.

Rys. 6 Zebranie dokumentacji i przedłożenie klientowi – PPAP.

Do PPAP zależnie od poziomu zatwierdzeń, bezpośrednio z aplikacji są zaciągane:

 • plany kontroli
 • dokumenty załączone
 • wyniki badań
 • MSA
 • inne obiekty zależnie od poziomu PPAP

7. Nadzór nad produkcją, kontrola procesu z SPC.

W czasie produkcji uruchamiane są kontrole, bazują one bezpośrednio na planach kontroli i pokrywają: kontrole dostaw, rejestracje danych z procesów produkcyjnych, badania w laboratorium. Aplikacja dysponuje kilkuset interfejsami pozwalając bezpośrednio do planów kontroli zapisywać dane z urządzeń oraz importować z maszyn np. CMM czy sterowników PLC. Niezależnie od sposobu kontroli wszelkie niezgodności są rejestrowane i zgłaszane przez powiadomienia mailowe.

Kontrola procesu produkcji.

Rys. 7 Kontrola procesu produkcji.

8. Rejestracja Niezgodności wewnętrznych procesu i reklamacji.

Niezgodności zidentyfikowane w procesach wewnętrznych, w tym także w czasie kontroli SPC automatycznie generują nowe pozycje w module obsługi Niezgodności i Reklamacji.

Rejestracja Niezgodności i reklamacji.

Rys. 8 Rejestracja Niezgodności i reklamacji.

Dane dotyczące szczegółów zdarzeń oraz przyczyny niezgodności są automatycznie pobierane do takiego zdarzenia. Moduł Reklamacji jest także wykorzystywany do rejestracji niezgodności od Klientów i reklamacji do dostawców. Wraz ze zapisami rezultatów dodatkowych działań prowadzonych według 8D mamy pełne dane do doskonalenia.

Ile można oszczędzić?

Z tego typu systemem, można efektywnie doskonalić proces. Kluczowy jest natychmiastowy przepływ informacji koniecznych do doskonalenia oraz odpowiednie narzędzia w ramach jednej platformy – w tym przypadku aplikacji QDA.

Doskonalenie jakości.

Rys. 9 Doskonalenie jakości.

Dla określenia oszczędności oszacowano zmiany w procesach, na bazie doświadczeń wdrożeniowców aplikacji QDA. By uzyskać realną kwotę każdy powinien odnieść to do warunków i wskaźników swojej organizacji:

 • Redukcja scrapu – ok. 15% - 20%
 • Oszczędność czasu potrzebnego na obsługę niezgodności i reklamacji – 50%
 • Redukcja czasu potrzebnego na przygotowanie raportów – ok 75%
 • Usprawnienie procesu PPAP – ok. 25%
 • Działania związane z kontrolą jakości – 25%
 • Redukcja liczby reklamacji –15 - 30%
 • Oszczędność czasu na spotkaniach, poprzez dostarczenie twardych danych – 20%

Czy można etapami?

Tak, bardzo często organizacja ma już inne systemy których nie może wymienić. W wyżej wymienionej aplikacji przykładowo istnieje możliwość kompletowania zestawu modułów wg. potrzeb oraz integracji z zewnętrznych bazami danych.

W artykule wykorzystano elementy graficzne dotyczące aplikacji QDA firmy QDA Solutions GmbH.

 

Powiązane produkty

 1. Aplikacja wspierająca jakość 
 2. QDA - system CAQ
 3. QDA - kolekcja danych i SPC
 4. Analiza i raportowanie z produkcji w oparciu o aplikację QDA
 5. QDA - kontrola dostaw

Podobne w kategorii

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Marcin Herod
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
Bazując na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne aspekty dotyczące digitalizacji Państwa produkcji i zarządzania jakością, a tym samym mamy nadzieję pomóc w sprawnym wdrażaniu nowych rozwiązań.
15.03.2022
Czytaj więcej