Accessibility settings
Increase line height
Increase letter spacing
No animations
Reading line
Text to speech
Bigger cursor
POM-KL-W

Analiza systemu pomiarowego "Ocena wizualna koloru" - warsztaty

Metrologia i kontrola, laboratoria

Goals

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przeprowadzania analiz systemu pomiarowego dla oceny wizualnej koloru.
 • Dzięki wiedzy oraz praktyce uczestnicy potrafią przeprowadzić analizę samodzielnie wewnątrz organizacji, przeanalizować wyniki oraz wyciągnąć wnioski.
 • Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy ocenie wizualnej koloru, które uczestnik będzie wstanie wyeliminować wewnątrz organizacji.

Training code

POM-KL-W

Dates and location

Documents to download

Estimated share of the practical part: 80%

Training time: 2 dni po 7 godz.

Program

1. Wprowadzanie do analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna.

 • Przedstawienie podstawowych informacji związanych z analizą systemu pomiarowego, powtarzalność, odtwarzalność oraz metody oceny atrybutywnej metodą Kappa.

2. Wpływ źródła światła na przeprowadzaną ocenę wizualną koloru.

 • Rodzaje źródeł światła, krzywe spektralne, temperatura barwowa.

3. Dobór obserwatora do przeprowadzania oceny wizualnej.

 • Testy normalnego widzenia obserwatorów (Testy Ishihary, Munsella).

4. Kabiny świetlne.

 • Budowa kabiny świetlnej, rodzaje wykorzystywanego światła, otoczenie kabiny świetlnej.

5. Budowa stanowiska do przeprowadzania ocen wizualnych w warunkach produkcyjnych.
6. Analiza otrzymanych wyników.

 • Dla arkusza kalkulacyjnego (arkusz uczestnik szkolenia otrzymuje jako materiał szkoleniowy).
 • W dedykowanym oprogramowaniu MiniTab.

Benefits for participants

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:?

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna zgodna z podręcznikiem MSA ver. 4.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu wpływu źródła światła na ocenę wizualną koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania stanowiska do oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie wiedzy praktycznej z zakresu przeprowadzania analizy systemu pomiarowego.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy otrzymanych wyników.
 • Optymalizacja przeprowadzenia oceny wizualnej koloru w firmie.

Oferee

 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści ds. rozwoju dostawców,
 • pracownicy laboratoriów lakierni,
 • pracownicy działu jakości i członkowie zespołów ds. jakości,
 • audytorzy wewnętrzni.

Extra information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Need help?

Open trainings

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Closed trainings

Documents to download