Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą ul. Bociana 22a 31-231 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@tqmsoft.eu,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 8 lat,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

W przypadku wyrażenia zgód/zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, otrzymywanie informacji marketingowych lub handlowych drogą elektroniczną lub tradycyjną informujemy:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę e-maillingu lub wysyłki materiałów w wersji papierowej na zlecenie TQMsoft sp. z o.o. sp.k. i wyłącznie w celu realizacji powyższego zlecenia,
 2. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże ich niewyrażenie może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert handlowych lub biuletynów TQMsoft sp. z o.o. sp.k., udziału w ankietach.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do momentu odwołania powyższych zgód. W przypadku odwołania tylko części z nich, dane osobowe będą przetwarzane w celach na które zgoda została zachowana.