Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

ISO 29990:2010

Norma ISO 29990:2010 jest międzynarodowym standardem przeznaczonym dla dostawców usług edukacyjnych, działających w obszarze edukacji pozaszkolnej. Określa ona szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, w pełni dostosowane do specyfiki branży edukacyjnej i szkoleniowej, z nastawieniem na realizację celów biznesowych.

Firma TQMsoft wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 29990:2010 w 2014 roku. Składają się na niego następujące elementy:

  • strategia i zarządzanie organizacją,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
  • zarządzanie finansami i ryzykiem,
  • monitorowanie i ewaluacja procesów edukacyjnych.

Norma ISO 29990:2010 skupia się głównie na potrzebach i satysfakcji tzw. stron zainteresowanych, które są rozumiane głównie jako uczestnicy kursu i grupy szkoleniowe. Norma wykorzystuje słownictwo i terminy charakterystyczne dla organizacji edukacyjnych, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie i interpretację poszczególnych jej wymogów.

Mamy nadzieję, że wdrożenie przez TQMsoft normy ISO 29990 przyniesie naszym Klientom wymierne korzyści, które będą Państwo zauważali na kolejnych szkoleniach.