Accessibility settings
Increase line height
Increase letter spacing
No animations
Reading line
Text to speech
Bigger cursor
ERG

Ergonomia stanowisk pracy - wprowadzenie

Zarządzanie produkcją

Goals

 • Zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na ocenę i poprawę ergonomii stanowiska pracy.
 • Uczestnicy w trakcie szkolenia nabywają wiedzę, dzięki której nie tylko są w stanie ocenić zagrożenia dla człowieka na stanowisku, ale także zaprojektować je w sposób ograniczający zmęczenie pracownika i możliwość popełnienia błędów jakościowych.
 • Podczas szkolenia omawiana jest także rola standaryzacji ergonomicznych metod pracy, które stanowią podstawę do oszacowania czasochłonności i wydatku energetycznego podczas pracy. Dzięki temu uczestnicy umieją także odnajdywać i eliminować czynności, które nie tworzą wartości dodanej. W konsekwencji nakłady na poprawę ergonomii pracy przynoszą szybki zwrot kosztów i przyczyniają się do poprawy zadowolenia pracowników.

Training code

ERG

Dates and location

Documents to download

Estimated share of the practical part: 60%

Training time: 1 dzień po 8 godz.

Program

1. Środowisko pracy i obszary związane z ergonomią.
2. Podstawy prawne dotyczące obowiązku ergonomicznego projektowania stanowisk i procesów pracy przez pracodawcę.
3. Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania.
4. Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje.
5. Ergo-lean management – optymalizacja stanowisk pracy z zachowaniem ergonomii.
6. Eliminacja marnotrawstwa z perspektyw ergonomii.
7. Ekonomika ruchów elementarnych.
8. Monotypowość ruchów roboczych jej wpływ na zdrowie i stan psychofizyczny pracownika oraz ocena monotypowości.
9. Monotonia pracy i minimalizacja jej negatywnych skutków.
10. Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy.
11. Podstawowe zasady projektowania stanowisk pracy.
12. Metoda REBA do oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach pracy.
13. Ergonomia podczas prac transportowych - metody KIM do  oceny obciążenia podczas prac transportowych i przemieszczania materiałów.
14. Wydatek energetyczny.
15. Optymalizacja pracy i opłacalność poprawy ergonomii – kalkulacja wskaźnika zwrotu ROI dla projektów poprawy ergonomii.
16. Połączenie poprawy ergonomii z ciągłym procesem doskonalenia .
17. Podsumowanie.
 
Ćwiczenia:

1. „Narzekania pracowników – okazją do doskonalenia”.
 • Forma: Dyskusja panelowa – zebranie przypadków, które wymagają opracowania podczas szkolenia rozwiązań z zakresu ergonomii.
2. Wymuszona postawa – czyli co nas najbardziej boli.
 • Forma: Ćwiczenia praktyczne z wykonywania prac w określonej, wymuszonej postawie i ocena, co najbardziej wpływa na powstawanie  zmęczenia oraz jak reagujemy na takie sytuacje jako ludzie.
3. Odnajdywanie strat w nieergonomicznej pracy.
 • Forma: Na podstawie materiałów wizualnych uczestnicy pracują indywidualnie a wyniki omawiane są wspólnie. 
4. Projektowanie ergonomicznego stanowiska dla wybranych przykładów z ćwiczenia 1.
 • Forma: Praca w zespołach, panelowe omówienie wyników.
5. Ocena przykładowych stanowisk pracy metodą REBA i KIM.
 • Forma: Praca w zespołach, panelowe omówienie wyników.
6. Korzystanie z arkusza do obliczania wydatku energetycznego.
 • Forma: Praca zespołowa na arkuszu komputerowym.

Benefits for participants

Uczestnik dowie się:
 • według jakich zasad należy kształtować ergonomicznie stanowiska pracy, aby pozwalały efektywnie tę pracę realizować i ograniczać znużenie oraz popełnianie błędów,
 • co przeszkadza w pracy, jakich postaw unikać i jak to robić w sposób praktyczny,
 • jakich narzędzi używać, aby ograniczać ryzyko przeciążenia,
 • jak obiektywnie wykonać ocenę ergonomii stanowisk,
 • jak planować i wdrażać działania korygujące dotyczące ergonomii,
 • jak ocenić skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy ergonomii.

Methodology

Teoria omawiana na przykładach, ilustrowana materiałem filmowym.Dyskusje panelowe.Ćwiczenia zespołowe.Ćwiczenia indywidualne.

Oferee

 • kierownicy i specjaliści z działów inżynieri, wdrożeń i produkcji,
 • inżynierowie procesu, jakości, logistyki wewnętrznej,
 • osoby odpowiedzalne za ocenę zagrożeń za stanowiskach pracy,
 • inspektorzy BHP,
 • inne osoby mające wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Reviews

18.04.2018 r. "Bardzo miła atmosfera szkolenia."
27.10.2016 r. "Szkolenie bardzo mi pomoże w przerobieniu stanowiska pracy."
27.10.2016 r. "Konkretne przekazanie informacji."
21.10.2016 r. "Bardzo dobre szkolenie."
14.12.2015 r. "Komunikatywny trener."
26-27.10.2015 r. "Wyrozumiały prowadzący."
02.09.2015 r. "Praktyczne przykłady i ćwiczenia. Dobre przygotowanie trenera."
02.09.2015 r. "Dobre materiały i praktyczne przykłady."

Extra information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Related products

Related trainings

Need help?

Open trainings

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Closed trainings

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Documents to download