Ilustracja szkolenia: Auditor dostawcy motoryzacyjnego

Auditor dostawcy motoryzacyjnego

Training objectives

​Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia audytu jakości dostawcy w kontekście systemu jakości oraz procesu.

Dostępna wersja ON-LINE - AD-M-ONL

Date and location

Estimated share of practical part

60%

Training symbol

AD-M

Program and exercises

1. Idea i rozwój Systemów Zarządzania Jakością. 2. Specyfika branży motoryzacyjnej. 3. Czego oczekujemy od systemu zarządzania jakością naszego dostawcy. 4. Omówienie i interpretacja wymagańIATF 16949:2016 jako wytycznych do przygotowania audytu. 5. Wymagania - zebranie kryteriów audytu. 6. Prezentacja typowych niezgodności, sposobów audytowania poszczególnych wymagań. 7. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. 8. Weryfikacja spełnienia przez dostawce specyficznych wymagań klienta – kluczowe punkty, interpretacja. 9.Rodzaje auditów dostawców:

 • Audit systemu jakości dostawcy (cel, przygotowanie, dokumentacja).
 • Audit procesu produkcyjnego i wyrobu (cel, przygotowanie dokumentacja).

10. Etapy audytu. 11. Audita system oceny i kwalifikacji dostawcy. 12. Zasady przygotowania się do audytu. 13. Rola list kontrolnych. 14. Przebieg audytu i trudności w trakcie audytu. 15. Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy. 16. Audyt a realizacja procesu ciągłego doskonalenia u dostawcy. 17. Radzenie sobie z konfliktami. 18. Zamknięcie audytu, przygotowanie raportu (sposoby raportowania wyników auditu dla dostawcy). 19. Zachowanie się auditora i osoby audytowanej. 20. Test końcowy. Ćwiczenia:

 • Zebranie kryteriów audytu – budowanie list kontrolnych.
 • Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy.
 • Realizacja audytu systemu i procesu na podstawieprezentowanej dokumentacji.
 • Analiza niezgodności, wnioski z audytu, raport z audytu, komunikowanie wyniku audytu - praca w grupach, dyskusja.

Addressees

 • pracownicy działu zakupów oraz rozwoju dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za PPAP,
 • osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości,
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,
 • osoby wdrażające systemy jakości.

Benefits for the participant

?Uczestnik nauczy się:

 • Interpretacji wymagań w oparciu o specyfikację techniczną ISO/TS16949 oraz wymagania IATF.
 • Planowania audytów w oparciu o wymagania branży automotive.
 • Przygotowywania raportów poaudytowych.
 • Prowadzenia działań poaudytowych.

Benefits for the company

Usystematyzowany sposób prowadzenia auditów dostawcy w oparciu o ujednolicone standardy.Wdrożenie narzędzia służącego rozwojowi dostawców oraz umożliwiającego zarządzanie transferami produkcji.Zarządzanie auditami w rozbiciu na audity systemu i procesu produkcyjnego.Przygotowanie do projektowania i przygotowywania list kontrolnych.Określenie obszarów krytycznych podczas auditu.?kreślenie obszarów krytycznych podczas auditu.?

Zastosowanie

Audyt systemu jakości oraz procesu u dostawcy, jako narzędzie do doskonalenia dostawcy oraz procesu kwalifikacji i oceny dostawcy. Dla auditorów dostawców w branży motoryzacyjnej istotna jest wiedza na jakie kluczowe elementy procesu i systemu jakości należy zwracać szczególną uwagę również pod kątem spełnianie specyficznych wymagań klienta. Uczestnicy poznają również umiejętność skutecznej komunikacji, która wykorzystywana jest podczas przeprowadzaniaaudytu.

Opinie uczestników

07-08.11.2019 r. "Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób. Trener w jasny sposób odpowiada na zadawane pytania. Szkolenie warte polecenia, dużo praktycznej wiedzy."
21-22.10.2019 r. "Szkolenie przeprowadzone sprawnie, temat zaprezentowany w sposób jasny i klarowny."
21-22.10.2019 r. "Konstruktywnie przekazana wiedza. Wartościowe szkolenie."
26-27.06.2019 r. "Bardzo sympatyczny oraz cierpliwy Trener. Dużo pozytywnej energii oraz przekazanie praktycznych informacji (a nie sama sucha teoria)."
18-19.05.2018 r. "Komunikatywność, ogromne doświadczenie, przystępny sposób przekazywania wiedzy, mnogość przykładów z życia."
18-19.05.2018 r. "Szkolenie prowadzone energicznie."
11-12.12.2017 r. "Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera. Miła atmosfera, słuchanie uczestników, brak ignorancji."
11-12.12.2017 r. "Dobrze przygotowane materiały."
11-12.12.2017 r. "Dobre przykłady praktyczne, gotowe rozwiązania z życia do zastosowania podczas audytów."
17.10.2017 r. "Uzyskałam satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania. Sposób szkolenia i przekazania wiedzy dał mi nowe spostrzeżenia do prowadzenia audytów. Wartościowe informacje jak podejść do oceny i weryfikacji konkretnych procesów."

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek