Training objectives

Celem szkolenia jest doskonalenie  warsztatu trenerskiego uczestników poprzez poznanie technik i metod prowadzenia szkoleń, od określenia własnych predyspozycji trenerskich, poprzez poznania zasad komunikacji z grupą, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, aż po trening przed kamerą, czyli praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.

W związku z powyższym celami szczegółowymi kursu są:
·         poszerzenia wiedzy z zakresu cykl uczenia się dorosłych oraz czynników  motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody  prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników,
·         poznania rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać,
·         poznania swoich  mocnych i słabych stron jako trenera,
·         trafniejszego identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia,
·         doskonalenia umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników
·         poszerzenia wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami,
·         poszerzenia wiedzy  z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.

Date and location

Estimated share of practical part

70%

Duration

1 dzień - 7 godz.

Training symbol

UO-TWP

Program and exercises

​1. Umiejętności osobiste trenera - autodiagnoza.
2. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych w organizacji.
3. Przygotowanie szkolenia (grupa docelowa, merytoryka, logistyka, narzędzia pracy).
4. Prowadzenie szkolenia – uczenie dorosłych.
5. Warsztaty i ćwiczenia – racjonalizm w doborze i formie.
6. Praca z grupą – sytuacje trudne.
7. Wykorzystywanie informacji zwrotnej w czasie i po zajęciach.
8. Ocena szkolenia przez uczestników.
9. Pomiar efektywności – narzędzia (wiedza, umiejętności, postawy).
10. Follow up – utrwalanie efektów szkolenia.

Addressees

 • osoby bez wcześniejszego przygotowania trenerskiego,
 • pracownicy działów HR, działów szkoleń,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników.

Benefits for the participant

Na poziomie wiedzy Uczestnik:

 • Wie jak planować szkolenia, prowadzić spotkania.
 • Wie jak korygować i ulepszać swój warsztat, pracować z grupą.

Na poziomie umiejętności Uczestnik:

 • Wie jak przeprowadzić proces szkoleniowy od momentu określenia zapotrzebowania i celów, poprzez aktywne prowadzenie szkolenia, aż po pomiar jego efektywności.

Na poziomie postawy Uczestnik:

 • Zna swój styl zachowania i predyspozycje do prowadzenia zajęć grupowych.

Methodology

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady

Opinie uczestników

29.05.2017 r. "Profesjonalne prowadzenie szkolenia."
29.05.2017 r. "Bardzo duża wiedza oraz profesjonalizm prowadzącego."
29.05.2017 r. "Duża ilość praktycznych informacji."
16.11.2016 r. "Przekazywanie wiedzy przez trenera w jasny i zrozumiały sposób. Warunki i sala na wysokim poziomie. Atmosfera na szkoleniu odpowiednia, brak skrępowania przy zadawaniu pytań."
16.11.2016 r. "Komunikatywny trener. Duża dynamika trenera i zajęć - bardzo duży plus."
09.03.2015 r. "Bardzo dobra komunikacja z prowadzącym, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, atmosfera na szkoleniu super."
09.03.2015 r. "Szkolenie godne polecenia, pełne treści."
09.03.2015 r. "Miła atmosfera, ciekawy i bardzo interesujący przekaz informacji."

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek