Date and location

Estimated share of practical part

80%

Training symbol

TPM-RCM

Program and exercises

1. Wprowadzenie do Reliability Centered Maintenance 2. Moduł/Warsztat 1 – Okreslenie krytyczności maszyn i urządzeń 3. Moduł/Warsztat 2 – Wydzielenia systemu i jego elementów o Opis budowy maszyny i urządzenia o Maksymalna ilość poziomów podziału o Techniki określania poziomów (obiekt, system, podsystem, zespół, komponent) 4. Moduł/Warsztat ł 3 - Podział funkcjonalny maszyn i urządzeń o Funkcje zasobu o standardy wymagań użytkowych dla zasobu 5. Moduł/Warsztat 4 – Utrata zdolność funkcjonalności obiektu 6. Moduł/Warsztat 5 – Symptomy, skutki i konsekwencje uszkodzeń 7. Moduł/Warsztat 6 - Diagram decyzyjny następstw uszkodzeń 8. Moduł/Warsztat 7 – wybór działań zapobiegawczych, profilaktycznych na podstawie diagramu decyzyjnego 9. Opracowanie działań typu PM o Zdefiniowanie typu strategii o Zdefiniowanie listy zadań dla przyjętej strategii. 10. Skrócona metoda prowadzenia RCM 11. RCM a FMEA – różnice w tworzeniu planu prewencji Ćwiczenia; Omówienie, przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Warsztat praktyczny - pełne zastosowanie metodologii RCM na praktycznym przykładzie i symulacji linii. Przeczytaj także artykuł: Jakie korzyści daje standard RCM?

Addressees

· Właściciele procesu TPM · pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie efektywności maszyn i urzadzeń, · osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu, · przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych, · osoby z działów jakości.

Benefits for the participant

Uczestnik nauczy się: · zasad ustalania zakresu prac wykonywanych w ramach obsługi technicznej, · zapozna się z problematyką związaną z powstawaniem uszkodzeń podczas pracy maszyn i urządzeń, · nauczy się jak przeprowadzić kompleksową analizę obiektów technicznych, · jak oszacować i określić koszty potrzebne na obsługę techniczną.

Methodology

Szkolenie warsztatowe z duzym zaangazowaniem praktycznym uczestników.

Additional information

.