Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Aplikacja na panele dotykowe i wybór zleceń produkcyjnych

Wyzwania i rozwiązania

Wyzwania/problemy

Wyzwania/problemy

 1. Potrzeba dostępności dla operatora bieżącej listy zleceń produkcyjnych
 2. Brak informacji o czasie pracy operatora na danym stanowisku
 3. Brak miejsca lub zapylone środowisko uniemożliwiające korzystanie ze skanerów
 4. Posiadanie danych o produkcji w różnych miejscach i potrzeby ich integracji

Rozwiązanie

Rozwiązanie

 1. Integracja bazy zleceń z systemem Vorne w oparciu o panel dotykowy
 2. Logowanie operatora maszyny za pomocą karty RFID
 3. Zastąpienie skanerów kodów QR wirtualnymi kafelkami
 4. Możliwość zastosowania na zwykłym komputerze z ekranem dotykowym

Opis rozwiązania

Opis rozwiązania

Opis rozwiązania

Często firmy produkcyjne potrzebują lepszej komunikacji z operatorem maszyny. Oprócz skanera kodów kreskowych, który jest podstawowym wyposażeniem tablicy Vorne XL, operatorzy potrzebują bardziej elastycznego narzędzia dzięki któremu będą mieli więcej możliwości raportowania bezpośrednio z hali produkcyjnej. Jeśli dodatkowo przy maszynie znajduje się już komputer tablet na którym będzie można zainstalować aplikację Vorne XL HMI to wdrożenie dodatkowej funkcjonalności staje się bardzo atrakcyjne pod względem finansowym.

Dodatkowo zapylenie w środowisku produkcyjnym czasami uniemożliwia bezawaryjną obsługę standardowych skanerów. Wówczas ich zastąpienie aplikacją na panele dotykowe jest idealnym rozwiązaniem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów dotyczących zwiększenia funkcjonalności standardowej wersji systemu Vorne XL, napisaliśmy aplikację dedykowaną dla operatorów na panele HMI. Funkcjonalność naszej aplikacji jest elastyczna i może być przystosowana do indywidualnych potrzeb każdego stanowiska produkcyjnego.

 

 • Zgłaszanie przyczyn przestojów za pomocą kafelek na panelu dotykowym
 • Raportowanie ilości odpadów produkcyjnych na bieżąco w czasie rzeczywistym
 • Wybieranie i uruchamianie zlecenia produkcyjnego z dynamicznej listy, która jest automatycznie aktualizowana z systemu MES/ERP
 • Raportowanie realizacji zlecenia produkcyjnego na bieżąco podczas produkcji bezpośrednio do systemu ERP/MES
 • Możliwość kolejkowania zleceń produkcyjnych wg ustalonego priorytetu w ERP
 • Automatyczne pobieranie informacji bezpośrednio ze sterownika PLC o realizowanym zadaniu na maszynie (automatyczne roboty lub maszyny CNC)
 • Rejestrowanie partii surowca użytego do produkcji danego zlecenia i rozliczanie jej na magazynie np. za pomocą kodu kreskowego naklejonego na partię magazynową
 • Automatyczny wydruk etykiety (indywidualny szablon) na daną partię produkcyjną
 • Logowanie operatora maszyny produkcyjnej za pomocą karty RFID
 • Rejestracja czasu pracy „ruchomych operatorów” podczas zmiany produkcyjnej i proporcjonalnie rozliczanie wg osiągniętej wydajności na danej maszynie
 • Dodatkowe komunikaty oraz inne pomocne informacje dla operatora wyświetlane za pomocą panelu HMI z systemu ERP, np. ItemCode, DIN, MatchCode

Dodatkowe zalety zastosowania rozwiązania opartego o panel HMI:

 • Zachowanie wysokiej czystości miejsca produkcji poprzez możliwość umycia i dezynfekcji panelu dotykowego, bardzo przydatne np. w branży spożywczej, elektronicznej, farmaceutycznej
 • Panel HMI jest szczelny i może być np. elektrostatyczny, dlatego zapewnia większą ergonomie np. przy dużym zapyleniu na produkcji
 • Nie potrzeba drukować kartek z kodami kreskowymi z przyczynami przestojów – zastąpienie intuicyjnym interfejsem z kafelkami
 • Komunikacja z dowolną bazą danych, systemem ERP/MES/APS
 • Konfigurowalna liczba i wygląd zakładek i przycisków, kolorów, czcionek, etykiet tekstowych i nie tylko
 • Automatyczne uruchamianie przy logowaniu do systemu Windows™
 • Może współistnieć z innymi aplikacjami lub wykluczać dostęp do innych aplikacji w razie potrzeby
 • Możliwość instalacji na dowolnym komputerze

 

Wykorzystanie panelu dotykowego HMI w warunkach produkcyjnych

 

Raportowanie powodów przestojów planowanych i nieplanowanych, przezbrojeń, itp.

 

Raportowanie zmian, przerw socjalnych, spotkań

 

Raportowanie ilości i powodów odrzutów produkcyjnych

 

Zmiana ustawień w tablicy Vorne XL za pomocą panelu HMI

Dodatkowe informacje dot. Aplikacji Vorne XL HMI:

 • Aplikacja komputerowa dla systemów MS Windows™ 7, 10 lub nowszy komputer PC, tablet lub HMI
 • Proste licencjonowanie oraz chroniona konfiguracja aplikacji – login/hasło
 • 2 GB wolnej pamięci RAM
 • Przewodowe lub bezprzewodowe połączenie Ethernet z Vorne XL

Część opisów i materiałów graficznych pochodzi ze strony https://www.vorne.com/ oraz https://sulzerconsulting.com/

Kontakt

Skontaktuj się

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Kierownik Działu Rozwiązań Inżynierskich

Zapytaj o rozwiązanie