Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Wdrożenia i doradztwo w praktyce

Przykłady projektów doradczych:

 • Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • Doskonalenie logistyki wewnętrznej i magazynów
 • Doskonalenie planowania operacyjnego
 • Doskonalenie systemów zarządzania jakością
 • Budowanie liderów i doskonalenie pracy menedżerów
 • Budowanie świadomości jakościowej i produktywnościowej

Przegląd

BRANŻA LOTNICZA

PRODUKCJA SAMOLOTÓW I CZĘŚCI DO SAMOLOTÓW:

CEL DZIAŁANIA

 • Organizacja stanowisk pracy i wdrożenie 5S na kluczowych obszarach produkcyjnych.
 • Poprawa systemu produkcyjnego.
 • Poprawa logistyki wewnętrznej.
 • Przygotowanie wewnętrznej grupy eksperckiej i wdrożeniowej. 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Skrócenie przepływu materiałów o 70% czasu.
 • Zmniejszenie pracochłonności o 25%.
 • Zmniejszenie stanów magazynowych o 50%.

branża lotnicza

 

BRANŻA OŚWIETLENIOWA

PRODUKCJA LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Poprawa organizacji pracy w tym organizacja stanowisk pracy.
 • Poprawa systemu produkcyjnego.
 • Wdrożenie logistyki wewnętrznej.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Skrócenie czasu przepływu materiałów o 70%.
 • Zmniejszenie pracochłonności o 30%.
 • Zmniejszenie stanów magazynowych o 70% w tym magazynów międzyoperacyjnych.

oświetlenie

 

BRANŻA SAMOCHODOWA

PRODUKCJA AMORTYZATORÓW:

CEL DZIAŁANIA

 • Poprawa organizacji pracy i czystości na hali produkcyjnej poprzez wdrożenie 5S.
 • Redukcja pracochłonności.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Poprawa jakości wytwarzanych produktów, skrócenie czasu realizacji zleceń poprawa ergonomii na stanowiskach.
 • Polepszenie postrzegania firmy przez pracowników.

PRODUKCJA KOMPONENTÓW GUMOWYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Poprawa organizacji pracy i czystości na hali produkcyjnej poprzez wdrożenie 5S.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Poprawa jakości wytwarzanych produktów, skrócenie czasu realizacji zleceń o ok. 10%.
 • Zmniejszenie kosztów kontroli końcowej o 25%.
 • Polepszenie postrzegania firmy przez pracowników dzięki poprawie ergonomii na stanowiskach.

PRODUKCJA SILNIKÓW. WYDZIAŁ - UZBRAJANIE TŁOKÓW:

CEL DZIAŁANIA

 • Optymalne rozmieszczenie urządzeń i narzędzi pomocniczych na stanowiskach pracy.
 • Zminimalizowanie pracochłonności na dziale uzbrajania tłoków.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Zmniejszenie pracochłonności na stanowiskach obsługi urządzenia do Uzbrajania tłoków o 70%.
 • Likwidacja magazynu międzyprocesowego.

PRODUKCJA SILNIKÓW. WYDZIAŁ - MONTAŻ GŁOWIC:

CEL DZIAŁANIA

 • Zmniejszenie ilości części przy linii produkcyjnej o 70%.
 • Zwiększenie częstotliwości obsługi linii z 2 godzin do 30 minut.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Zmniejszenie ilości części przy linii o 70%. 
 • Zmniejszenie pracochłonności procesu logistycznego o 50%.

PRODUKCJA SILNIKÓW. WYDZIAŁ - OBRÓBKA WAŁÓW:

CEL DZIAŁANIA

 • Zmniejszenie ilości błędów jakościowych.
 • Przyspieszenie procesu w wąskim gardle.
 • Skrócenie czasu przezbrojenia.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Zmniejszenie ilości błędów jakościowych o 50%.
 • Przyspieszenie procesu o 6%.
 • Redukcja czasu przezbrojeniaze 180 min do 20 min. 

MOTORYZACJA

 

BRANŻA DZIEWIARSKA

PRODUKCJA WSTĄŻEK:

CEL DZIAŁANIA

 • Optymalizacja czynności roboczych.
 • Skrócenie czasu przezbrojenia.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Obniżenie czasów przezbrojeń o 30%.
 • Obniżenie kosztów produkcji o 25%.

dziewiarstwo

 

BRANŻA FARMACEUTYCZNA

WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Optymalizacja pracy pracowników działu Kontroli Jakości i laboratorium.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wzrost wykorzystania urządzeń pomiarowych o 30%. 

FARMACJA

 

BRANŻA AGD

PRODUKCJA PIEKARNIKÓW. LINIE MONTAŻOWE:

CEL DZIAŁANIA

 • Optymalizacja sposobu dostarczenia części na linię montażu piekarników w branży AGD w celu eliminacji przestojów linii z powodu braku części. 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wdrożenie obsługi linii  w interwałach 2 godzin.
 • Eliminacja przestoju linii z powodu niedostarczenia części na czas o 98%.

PRODUKCJA PŁYT GRZEJNYCH. LINIE MONTAŻOWE:

CEL DZIAŁANIA

 • Optymalizacja sposobu dostarczenia części na linię montażu piekarników w branży AGD w celu eliminacji przestojów linii z powodu braku części. 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Ograniczenie powstawania błędów montażowych o 90%.

AGD

 

BRANŻA ODŻYWEK DLA ZWIERZĄT

CEL DZIAŁANIA

 • Badanie relacji pracowniczych i poziomu zarządzania w aspekcie ustalenia strategii firmy i realizacji filozofii ciągłego doskonaleniaw oparciu o TQM (Total Quality Management). 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wdrożenie podejścia TQM.
 • Ustalenie strategicznych celów organizacji w kontekście wymagań korporacyjnych oraz przełożenie ich na poszczególne obszary firmy zwiększając ich sprawne funkcjonowanie.
 • Ograniczenie zaangażowania kierownictwa w działania operacyjnej o 90%.
 • Zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów organizacyjnych o 80%.

odżywki dla zwierząt

 

BRANŻA SPOŻYWCZA

CEL DZIAŁANIA

 • Skuteczna diagnoza komunikacji oraz poziomu leadershipu na wszystkich poziomach organizacji, w aspekcie realizacji filozofii ciągłego doskonalenia i Total Quality Management

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Ustalenie potencjałów do dalszego rozwoju w zakresie świadomości jakościowej i produktywnościowej oraz rozumienia i zastosowania narzędzi rozwiązywania problemów jak również umiejętności miękkich w kontekście podejścia TQM. 

spożywcza

 

BRANŻA MEBLOWA

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI I ARTYKUŁOW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ:

CEL DZIAŁANIA

 • Uzyskanie wykształconych ekspertów na poziomie Lean Six Sigma Green Belt celem doskonalenia projektów wewnętrznych poprawy jakości i redukcji kosztów procesów w organizacji i w ramach rozwoju poddostawców.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia projektów doskonalenia.
 • Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów doskonalących redukujących koszty.
 • Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji.
 • Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące z wykorzystaniem metod obliczeniowych i statystycznych.

MEBLE

 

BRANŻA OPAKOWANIOWA

PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH I PAPIERU:

CEL DZIAŁANIA

 • Wykorzystanie narzędzi Statystycznego Sterowania Procesem (SPC) do bieżącego (on-line) monitorowania i oceny funkcjonowania procesów produkcyjnych. Zamierzony rezultat – optymalizacja procesu, redukcja defektów.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Funkcjonujący w oparciu wypracowane narzędzia do pozyskiwania informacji o procesie i zasoby informatyczne klienta system monitorowania procesu.
 • Wiedza i umiejętność do samodzielnego konfigurowania programu, tworzenia planów kontroli i planów inspekcji. Umiejętność analiz danych

PRODUKCJA OPAKOWAŃ SZKLANYCH - SŁOIKÓW, BUTELEK:

CEL DZIAŁANIA

 • Wdrożenie audytów warstwowych procesu Layered Proces Audyt - LPA.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wypracowany na potrzeby firmy własny system monitorowania stanu procesów oraz polepszający komunikację na obszarach produkcyjnych.
 • W celu skutecznej weryfikacji zasad pracy i obowiązujących standardów pracy na poszczególnych stanowiskach pracy dający przez to organizacji możliwość skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Opisana i wdrożona praca standaryzowana.
 • Zbudowana struktura audytów warstwowych oraz ustalone zasady raportowania i wizualizacji efektów audytu dla obszaru pilotażowego.
 • Uczestnicy umieją prowadzić audyt warstwowe na obszarze pilotażowym i mogą je stosować na innych obszarach.

 

BRANŻA BUDOWLANA

PRODUKCJA NARZĘDZI DO PRAC MONTAŻOWYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Gotowość firmy na pozytywne przejście audytów jakościowych klientów w dowolnym czasie poprzez spełnienie warunków kompleksowego zarządzania jakością.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Spełnione oczekiwań jakościowychi organizacyjnych głównych klientów w ramach spełnienie wymagań zarzadzania procesem wg VDA 6.3
 • Firma przygotowana do audytów klientowskich.
 • Firma przygotowana do certyfikacji wg wymagań nowej normy ISO 9001:2015 w zakresie zapewnienia jakości i nadzorowania procesu produkcji.
 • Zwiększona wiarygodność w oczach klientów.
 • Pracownicy świadomi wpływu własnej pracy na inne procesu, na klienta i na efekty firmy.
 • System gotowy do samodzielnego prowadzenia w kolejnych okresach przez pracowników firmy. 

PRODUKCJA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ KLASY PREMIUM:

CEL DZIAŁANIA

 • Przygotowanie procesu FMEA jako transparentnego i zrozumiałego dla pracowników firmy.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia analizy ryzyka FMEA dla nowych i bieżących projektów.
 • Produkty obarczone są znacznie mniejszym ryzykiem wystąpienia błędów.
 • Zmniejszenie kosztów napraw i serwisu. 

 

BRANŻA KOLEJOWA

PRODUKCJA KOMPONENTÓW DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Zapewnienie skutecznego zarządzania dostawami w procesach produkcyjnych oraz jakościowych i zakupowych celem podniesienia efektywność swoich procesów.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Budowa dobrych danych wejściowych z poziomu wymagań dla dostawcy oraz zasad przebiegu procesu śledzenia dostawy w procesie produkcyjnym oraz danych wyjściowych z procesu produkcji co umożliwia skuteczną informację zwrotną dla dostawcy i poprawia proces zarządzania dostawcą.

 

BRANŻA MOTORYZACYJNA

PRODUKCJA PRECYZYJNIE TŁOCZONYCH KOMPONENTÓW METALOWYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Przystosowanie do wdrożenia  IATF 16949.
 • Wdrożenie podejścia procesowego oraz nowych standardów w połączeniu z wymaganiami korporacyjnymi.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie przygotowania do certyfikacji systemu IATF 16949.
 • Zoptymalizowanie procesów biznesowych przy minimalizacji kosztów prowadzonej działalności (np. zmniejszenie reklamacji) poprzez wykorzystanie nowych mechanizmów zaproponowanych w znowelizowanej wersji normy ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949.

PRODUKCJA WŁÓKNIN I DYWANIKÓW DO SAMOCHODÓW:

CEL DZIAŁANIA

 • Dostosowanie organizacji do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie przygotowania co certyfikacji systemu IATF 16949:2016
 • Zwiększenie zaufania Klientów i zwiększenie ilości zamówień.
 • Zoptymalizowanie procesów biznesowych przy minimalizacji kosztów prowadzonej działalności.
 • Zmniejszenie ilości reklamacji poprzez wykorzystanie nowych mechanizmów zaproponowanych w znowelizowanej wersji normy ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.
 • Podniesienie efektywności i skuteczności pracy pracowników organizacji, poprzez podniesienie poziomu ich świadomości w trakcie przeprowadzanych szkoleń.

PRODUKCJA KOMPONENTÓW I RDZENI FERRYTOWYCH SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA:

CEL DZIAŁANIA

 • Przystosowanie do wdrożenia  IATF 16949:2016.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie spełnienia wymagań ISO 9001:2015 oraz przygotowania do certyfikacji systemu IATF 16 949:2016.
 • Zoptymalizowanie procesów biznesowych przy minimalizacji kosztów prowadzonej działalności standardu IATF 16 949 oraz ISO 9001:2015.
 • Podniesienie efektywności i skuteczności pracy pracowników organizacji, poprzez podniesienie poziomu ich świadomości dotyczącej jakości oczekiwanej przez Klienta.

PRODUKCJA PRZEWODÓW PALIWOWYCH I PRZEWODÓW KLIMATYZACJI:

CEL DZIAŁANIA

 • Przygotowanie pracowników do roli koordynatorów wdrożenia metodologii Six Sigma. stworzenie od podstaw zespołu będącego w stanie rozwiązywać, przy wykorzystaniu metodologii Six Sigma, złożone problemy procesowe i jakościowe.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • 10 projektów doskonalących zakończonych szczegółowymi propozycjami zmian zaakceptowanymi przez najwyższe kierownictwo.
 • Przeszkoleni koordynatorzy Six Sigma mający kompetencje do samodzielnego prowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt.
 • Przygotowani menedżerowie do roli sponsorów projektów doskonalących i potrafiący wspierać menedżerów projektów.

 

BRANŻA METALOWA

PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA WIELU GAŁĘZI PRZEMYSŁU W TYM BRANŻY SPOŻYWCZEJ I MOTORYZACYJNEJ:

CEL DZIAŁANIA

 • Przygotowanie pracowników do prowadzenia i przygotowania audytów VDA 6.3.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Zapoznanie z wytycznymi normy VDA 6.3 dotyczącej audytowania procesu produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Usystematyzowanie wiedzy nt. wymagań VDA 6.3:2016.
 • Wymiana doświadczeń z trenerem praktykiem w zakresie specyficznych wymagań VDA 6.3:2016.

PRODUKCJA KONTRAKTOWA KOMPONENTÓW METALOWYCH I GOTOWYCH PRODUKTÓW DLA BRANŻ ENERGETYCZNYCH, ELEKTROTECHNICZNYCH, MEDYCZNYCH I INNYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Zwiększenie produktywności.
 • Zmniejszenie głównych strat i niegospodarności.
 • Zwiększenie świadomości jakościowej i produktywnościowej pracowników.
 • Szybsze wprowadzenie nowych pracowników na stanowiska pracy. 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Przygotowane szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników w zakresie BHP, Jakości,  środowiska.
 • Zbadanych 8 podstawowych procesów produkcyjnych i przygotowane działania rozwojowe i doskonalące.
 • Wprowadzone szybkie działania doskonalące pozwalajace na skrócenie czasów realizacji zleceń o 20- 25%.

 

BRANŻA SPOŻYWCZA

PRODUKCJA ODŻYWEK:

CEL DZIAŁANIA

Przygotowanie pracowników do swoich ról w organizacji w ramach:

 • Akademii Lidera
 • Akademia Trenera
 • Akademia Menedżera 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Zwiększenie poziomu leadershipu i umiejętności wykorzystania narzędzi zarządzania na wszystkich poziomach organizacji.
 • Przygotowanie trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń w zakresie umiejętności osobistych dla pracowników zakładów firmy.

 

BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH

PRODUKCJA SPECJALIZOWANEGO OBUWIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ I ZASTOSOWAĆ SPECJALNYCH:

CEL DZIAŁANIA

 • Implementacja narzędzi Lean Manufacturing celem doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Zwiększenie produktywności, poprawa przepływu w dwóch jednostkach produkcyjnych – lakierni tworzyw sztucznych i w obszarze wtryskarek i produkcji obuwia.
 • Zwiększenie wydajności lakierni o 40%
 • Zwiększenie wydajności na obszarze wtrysku o 15%.

 

BRANŻA CHEMICZNA

CEL DZIAŁANIA

 • Nabycie umiejętności wprowadzania innowacyjnych zmian organizacyjnych w procesach administracyjnych i produkcyjnych. 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wypracowanie innowacyjnych zmian w procesach.
 • Opisanie, weryfikacja i zaproponowanie udoskonalonego stanu przyszłego procesów.
 • Prezentacja przed zarządem propozycji udoskonaleń procesów administracyjnych i produkcyjnych.

 

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje