Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawierania umów i realizacji usług z nimi związanych,
  • w celu realizacji kontaktów handlowych (odpowiedzi na pytania, przygotowanie oferty itp.)
  • w celach statystycznych,
  • informowania o naszej ofercie i utrzymywania relacji biznesowych,
  • badania opinii dotyczących naszych usług w celu ich doskonalenia i dostosowania do wymagań klientów.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji powyższych celów. Dane będą im przekazywanie wyłącznie w celu ich realizacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 8 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji powyższych uprawnień, zgłaszania uwag związanych z ochroną danych osobowych prosimy skorzystać z adresu mailowego Inspektora Ochrony Danych – iod@tqmsoft.eu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia lub brakiem odpowiedzi na pytanie handlowe.

W przypadku wyrażenia zgód/zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, otrzymywanie informacji marketingowych lub handlowych drogą elektroniczną lub tradycyjną informujemy:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę e-maillingu lub wysyłki materiałów w wersji papierowej na zlecenie TQMsoft sp. z o.o. sp.k. i wyłącznie w celu realizacji powyższego zlecenia.
 2. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże ich niewyrażenie może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert handlowych lub biuletynów TQMsoft sp. z o.o. sp.k., udziału w ankietach.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do momentu odwołania powyższych zgód. W przypadku odwołania tylko części z nich, dane osobowe będą przetwarzane w celach na które zgoda została zachowana.
 4. W każdym momencie może Pani/Pan odwołać zgodę na nasze działania marketingowe lub jej udzielić. W tym celu proszę o wysłanie informacji na adres pracownika z którym Pani/Pan się kontaktował lub na adres Inspektora Ochrony Danych – iod@tqmsoft.eu.