Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

ProMSA - Analiza Systemów Pomiarowych

Zastosowanie

ProMSA jest programem służącym do wspomagania analizy systemów pomiarowych (MSA – Measurment System Analysis) wg wytycznych AIAG MSA Manual – 4rd Edition. Producent firma Symphony Technologies posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji m.in. do zarządzania jakością.

Specyfikacja

Podstawowe cechy programu:

 • pełny zakres analiz,
 • graficzna prezentacja wyników,
 • baza przyrządów – planowanie i raportowanie terminów analiz,
 • prostota obsługi, przyjazny interfejs użytkownika,
 • naturalne sygnalizowanie zgodności i przekroczeń (zielony, żółty, czerwony),
 • skalowalne układy analiz (liczba operatorów, części, powtórzeń),
 • lista przyrządów oraz historia analiz w jednej bazie danych,
 • eksport raportów do formatu arkusza MS EXCEL

Zakres analiz:

 

1) Systemy pomiarowe dla Wartości Liczbowych (Variable Studies):

 • Analiza Powtarzalności i Odtwarzalności (GR&R) metodą średnich i rozstępów (Range & Average) oraz ANOVA,
 • Analiza Niepoprawności (Bias Study),
 • Liniowość (Linearity),
 • Stabilność (Stability),

2) Systemy kontrolne dla Atrybutów (Attribute Studies, “go/no go”):

 • Metoda “Kappa” (Cross Tab Method),
 • Metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method),
 • Metoda Analityczna (Analytic Method & GPC).


Analiza Powtarzalności i Odtwarzalności (GR&R);

 • metoda średnich i rozstępów (tzw. Ford Type-2),
 • metoda ANOVA,
 • stabilność długoterminowa: karta Xśr-R,
 • analiza graficzna: wykres interakcji, wykres rozrzutu (część-operator), wykres przebiegu wg części / wg operatorów, wykres udziałów składników rozrzutu (wariancji),
 • składniki rozrzutu (EV, AV, PV, R&R, TV),
 • składowe wariancji (Percentage Contribution),
 • wskaźnik sygnału do szumu (Signal to Noise Ratio),
 • wskaźnik rozdzielczości (ndc),
 • tabela ANOVA,
 • wskaźniki %R&R, %EV, %AV, %PV dla różnych wielkości odniesienia.

Analiza Niepoprawności (Bias Study);

 • estymacja błędu systematycznego,
 • ocena istotności błędu systematycznego (test-t),
 • sygnalizacja kolorystyczna zgodności z wymaganiami,
 • histogram.

Analiza Liniowości;

 • estymacja błędu systematycznego i rozrzutu dla różnych wartości wielkości mierzonej w zakresie pomiarowym przyrządu,
 • analiza regresji (przedziały ufności),
 • obliczenia poprawności dopasowania (Goodness of Fit),
 • sygnalizacja kolorystyczna zgodności z wymaganiami.

Analiza Stabilności;

 • nadzorowanie stabilności kartą Xśr-R,
 • liczność próbki wg wyboru użytkownika,
 • analiza z wykorzystaniem reguł (SPC) Western Electric,
 • sygnalizacja kolorystyczna zgodności z wymaganiami (przekroczenie granic kontrolnych, trendy).

Analiza R&R dla właściwości atrybutywnych (Cross Tab Metod);

 • funkcja analizy systemu kontroli parametrów atrybutywnych z interfejsem do wprowadzania wyników oceny i listami wielkości referencyjnych,
 • analiza z wykorzystaniem parametru: Cohen`s kappa,
 • obliczenia efektywności systemu pomiarowego,
 • wskaźniki dla liczby fałszywych alarmów.

Analiza R&R dla właściwości atrybutywnych: Metoda detekcji sygnałów;

 • wyznaczenie obszaru niezgodności dla operatorów,
 • określenie %GRR,
 • wskaźnik: Interrater Agreement określany na podstawie: Cohen`s kappa parameter.
1490.00 zł netto
1832.70 zł brutto

Prezentacja on-line

Umów się na darmową prezentację on-line i omówienie Twoich oczekiwań dla obszaru produkcji.

Skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu

Chętnie porozmawiam o szczegółach i odpowiem na wszystkie pytania.

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Kierownik Działu Rozwiązań Inżynierskich

Daniel Osowski

Daniel Osowski

Specjalista ds. Sprzedaży Aplikacji