Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

PersonAll® - Trening kompetencji osobistych

PersonAll® to autorski cykl szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji osobistych niezbędnych w środowisku zawodowym. Skierowany jest do specjalistów w swoich zawodach, którzy, nabywając określone umiejętności interpersonalne, efektywniej realizują cele, stawiane przez organizację. Szkolenia wchodzące w skład programu PersonAll® prowadzone są w formie otwartej oraz zamkniętej, z programem dostosowanym do potrzeb konkretnej organizacji.

DLA KOGO?

PersonAll® powstał z myślą o ludziach, którzy nie poszukują wiedzy ogólnej, ale konkretnych kompetencji, związanych z wykonywaną przez nich pracą. Skierowany jest do aktywnych zawodowo osób, specjalistów w swoich zawodach, którzy nabywając konkretne umiejętności interpersonalne efektywniej realizują zarówno cele osobiste, jak i te stawiane przez organizację.

SZKOLENIA PERSONALL® DEDYKOWANE SĄ DLA STANOWISK:

Szkolenia PersonAll® powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów, a także w wyniku analizy trendów rynkowych.

REALIZUJEMY JE Z PODZIAŁEM NA NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

Harmonogram szkoleń otwartych PersonAll® można znaleźć tutaj

 

EFEKT BIZNESOWY

W trakcie tworzenia programu PersonAll® skoncentrowaliśmy się na efekcie biznesowym, czyli uzyskaniu maksymalnej skuteczności i efektywności danego treningu kompetencji osobistych. Każde szkolenie ma charakter kompleksowy i dedykowane jest dla konkretnego stanowiska pracy. Dzięki takiemu profilowaniu osoby biorące udział w szkoleniu mają podobne doświadczenie zawodowe. Znajomość specyfiki pracy na danym stanowisku pozwala uczestnikom na wzajemne czerpanie z dobrych praktyk branżowych omawianych podczas warsztatów.

TRENERZY PERSONALL®

Każde szkolenie zostało zaprojektowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego konkretne doświadczenie branżowe, na bazie którego buduje i doskonali on swój warsztat trenerski. Opinie i sugestie uczestników naszych szkoleń wpływają na doskonalenie ich kolejnych edycji.

PROGRAMY SZKOLEŃ

Szkolenia PersonAll® powstają na podstawie dokładnej analizy charakterystyki pracy na danym stanowisku. Dzięki temu dokładnie wiemy, jaka wiedza, umiejętności i postawy są w danym przypadku niezbędne oraz znacznie usprawniają pracę. Na tej podstawie opracowujemy ściśle dopasowany do potrzeb uczestników program szkolenia. Dużą wagę przywiązujemy do części warsztatowej. Interaktywne metody pracy trenera z uczestnikami gwarantują praktyczny wymiar szkolenia, a prowadzone ćwiczenia odzwierciedlają realia pracy na danym stanowisku.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Szkolenia wchodzące w skład programu PersonAll® proponowane są w formie profilowanych szkoleń i warsztatów otwartych oraz zamkniętych. Jeżeli chcielibyście Państwo porozmawiać o szczegółach i adaptacji programu do swoich potrzeb, prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@tqmsoft.eu

OPINIE UCZESTNIKÓW

Wybrane opinie uczestników szkoleń PersonAll ®:

 • „Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego - pełne zaangażowanie, umiejętność zainteresowania tematyką szkolenia przez cały czas trwania - najlepsze szkolenie na przestrzeni kilku lat”
 • „Bardzo rzeczowe podejście prowadzącego. Dobry kontakt z uczestnikami”
 • „Trafne przykłady i komentarze bazujące na rzeczywistości”
 • „Omówienie kwestii przydatnych do wykonywania mojej pracy”
 • „Profesjonalne podejście - duże doświadczenie trenera”
 • „Jasny przekaz informacji połączony z ćwiczeniami, przykładami. Świetna interpretacja zagadnień”
 • „Zwrócenie uwagi na trudne zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi”
 • „Ciekawy program, dużo przydatnych materiałów które można wykorzystać w pracy”
 • Forma szkolenia pozytywnie wpływa na określenie swojej roli w pracy zespołowej”
 • „Bardzo rozwojowe szkolenie z obszaru umiejętności miękkich”
 • „Praktyczne przykłady zastosowania omawianych metod i technik używanych w skutecznej komunikacji. Klarowność wypowiedzi prowadzącego, umiejętność zainteresowania słuchacza tematyką”
 • „Bardzo dobre szkolenie, w 100% przydatne na moim stanowisku pracy, pomoże mi skutecznie zarządzać zespołem