Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Szkolenia dofinansowane

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY DWA ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH MOŻLIWE JEST UZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ TQMSOFT

 

1. SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich oraz pracowników w oparciu o nasze szkolenia, już teraz zapraszamy do skorzystania z dofinansowania jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych, w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych, utworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), pracowników tychże przedsiębiorstw oraz osób pracujących na własny rachunek. 

PROCES UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Zarejestruj się w BUR (parp.gov.pl).
 2. Wybierz dowolne szkolenie -> szkolenia TQMsoft w BUR.
 3. Samodzielnie złóż u Operatora w Twoim województwie dokumenty zgłoszeniowe i po ich pozytywnej weryfikacji podpisz umowę.
 4. Skorzystaj z wybranego szkolenia.
 5. Wypełnij ankietę poszkoleniową w PARP
 6. Złóż u Operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę i otrzymaj refundację w ustalonej wcześniej wysokości. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Inwestowanie w rozwój pracowników stało się standardem dla przedsiębiorstw, które postawiły na ciągłe doskonalenie. Dobrze wyszkolony, kompetentny pracownik, angażujący się w działalność firmy to symbol jej sukcesu. Z pomocą dla przedsiębiorstw przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego celem jest dofinansowanie kształcenia pracowników z inicjatywy pracodawcy.

Firma TQMsoft wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych co oznacza, że pracodawca może starać się o dofinansowanie na nasze szkolenia w ramach KFS.

KIEDY MOŻNA STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

 • Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu) i chcesz zrealizować wybrane szkolenie w ramach rozwoju zawodowego w swojej branży.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Mikroprzedsiębiorstwa - 100% dofinansowania.
 • Pozostałe firmy - 80% dofinansowania.
 • Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA W TQMsoft?

 1. Wybierasz szkolenia z oferty TQMsoft
 2. Pracodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie, który należy pobrać i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 
 3. Powiatowy urząd pracy rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi w ciągu 30 dni.
 4. Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest równoznaczny z zawarciem z pracownikiem umowy określającej prawa i obowiązki stron.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.