Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-TS

Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 „Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych” pod kątem auditów wewnętrznych.  Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Planowanie, realizacja i raportowanie auditów wewnętrznych. Audit wyrobu, procesu, systemu. Działania poauditowe. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia procesów / wyrobów.

Symbol szkolenia

AW-TS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Wykład i studia przypadków:
• Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 pod kątem auditów wewnętrznych.
• Wytyczne przewodnika IATF oraz normy ISO 9004:2000.
• Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
• Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
• Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
• Planowanie programu auditów:o częstość auditów,o kryteria auditów,o zakres auditu,o metody audytowania,o wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.
• Organizacja i przeprowadzanie auditu:o przygotowanie się przez auditora,o techniki audytowania, ustalanie niezgodności,o dokumentowanie auditów, raporty.
• Działania poauditowe wg zasady PDCA:
o planowanie,
o realizacja,
o weryfikacja,
o wpływ wyników weryfikacji na program auditów.
• Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
• Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.
Ćwiczenia:
• Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
• Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
• Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
• Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
• Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
• Test kontrolny.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO/TS 16949,• poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych ISO/TS 16949,• możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem,• możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Adresaci

• Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,
• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
• Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać zagadnienia auditowania oraz odświeżyć je w przypadku już praktykujących auditorów. Szkolenie jest bardzo dobrym wprowadzeniem dla osób zajmujących się również Auditem dostawców w branży motoryzacyjnej i innych którym nieobce są wymagania ISO/TS 16949. Dla zaawansowanych uczestników proponujemy kontynuację szkolenia w postaci warsztatów AW-TS-W.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania