Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Automatyczna identyfikacja strat

Automatyczna identyfikacja strat

Wyzwania/problemy

Wyzwania/problemy

 1. Brak wiedzy dotyczącej głównych strat produkcyjnych
 2. Brak możliwości optymalizacji
 3. Brak informacji o wielkości strat
 4. Brak jednolitego usystematyzowania i kategoryzacji strat

Rozwiązanie

Rozwiązanie

 1. Jednolity system identyfikacji strat dla każdej maszyny, linii, gniazda
 2. Metryki pozwalające na szybką lokalizację największych problemów
 3. Wizualizacja straty przy maszynie, np. czas przestoju podczas zmiany

Osoby korzystające z rozwiązania

Osoby korzystające z rozwiązania

 1. Menedżer Produkcji – widzi ile czasu traci na maszynie i ile mógłby więcej wyprodukować
 2. Kierownik obszaru produkcji / Mistrz – widzi jakie są powody strat np. późna reakcja Utrzymana ruchu na zgłoszoną awarię
 3. CIO Manager – wie gdzie są główne powody straty wydajności, analizuje dane dla różnych produktów, maszyn, brygad, zmian produkcyjnych, wie gdzie szukać poprawy
 4. Team leaderzy i operatorzy – widzą czas przestoju / straty na własnej zmianie i dążą do skrócenia tych czasów do minimum
 5. Kontrola jakości – wie jakie ilości wad produkcyjnych występują najczęściej i jak to wpłynęło na wydajność produkcji

Atuty

Atuty

 1. „System IoT gotowy na transformację Industry 4.0”
 2. Straty rejestrowane automatycznie i na bieżąco
 3. Dostęp do metryk, dashboardów i wykresów przez www
 4. Szybka instalacja i uruchomienie systemu – 1 dzień
 5. Sprawdzone rozwiązanie – ponad 30 000 instalacji na całym świecie
 6. Jednorazowy koszt (sprzęt + firmware + aktualizacje)

Sekcja pusta - odstęp

 

 

Opis rozwiązania - nagłówek

Opis rozwiązania

Opis rozwiązania

Opis rozwiązania - dwie kolumny

Straty produkcyjne

Straty produkcyjne

Kategoryzacja strat produktywności z perspektywy sprzętu polega na określeniu stanu maszyny/produkcji. Rozwiązanie oparte o system Vorne XL pozwala na pogrupować stany produkcyjne i przypisać konkretną przyczynę wystąpienia danego stanu.

 

Nieplanowany przestój

Nieplanowany przestój

Nieplanowany przestój to utrata dostępności i obniżenie wskaźnika OEE. Przykłady typowych przyczyn nieplanowanych przestojów obejmują: awarie maszyny, narzędzi i nieplanowane konserwacje, również brak operatorów lub materiałów. Tablica Vorne XL automatycznie wychwyci i zmierzy czas każdego nie planowanego przestoju.

Planowany Przestój

Planowany Przestój

Największą stratą czasu dostępności maszyny są zazwyczaj przezbrojenia. Do planowanych przestojów najczęściej zliczamy również konserwację, zaplanowane serwisy, rozruch, kontrole jakości, czyszczenie, szkolenia i przerwy socjalne.

 

Opis rozwiązania - jedna kolumna

Podsumowanie całego zakładu

Spowolnienie produkcji

Przyczyny spowalniające produkcję związane są ze zmniejszoną wydajnością i jakością. Przykłady typowych przyczyn spowolnienia produkcji obejmują nieoptymalne przezbrojenia, nieprawidłowe ustawienia podczas pracy nowej części, sprzęt wymagający cykli nagrzewania lub sprzęt, który z natury wytwarza odpady po uruchomieniu.

BIEG JAŁOWY I DROBNE ZATRZYMANIA

Bieg jałowy i drobne zatrzymania oznaczają czas, w którym urządzenie zatrzymuje się na krótki okres czasu (zazwyczaj minutę lub dwie), a zatrzymanie jest rozwiązywane przez operatora. Bieg jałowy i drobne zatrzymania to utrata wydajności.

ZMNIEJSZONA PRĘDKOŚĆ

Zmniejszona prędkość uwzględnia czas, w którym sprzęt pracuje wolniej niż idealny czas cyklu. Zmniejszona prędkość to utrata wydajności.

WADY PROCESOWE

Wady procesowe odpowiadają za wadliwe części wyprodukowane podczas stabilnej (ustalonej) produkcji. Obejmuje to zarówno złomowane części, jak i części, które można przerobić, ponieważ OEE mierzy jakość z perspektywy wydajności pierwszego przejścia. Wady procesowe są stratą jakości.

 

Analiza zarejestrowanych strat

System Vorne XL umożliwia zaawansowaną analizę danych zebranych z produkcji. Do dyspozycji mamy kilka metryk które zawierają wykresy, wskaźniki oraz tabele podsumowujące. Dodatkowo w każdej metryce możemy wybrać osobno wbudowany widok z kategorią danych i określić zakres czasu.

METRYKA „6 BIG LOSSES”

Metryka automatycznie dzieli straty na kategorie nieplanowane, planowane, mikro-przestoje, spowolnione cykle, wady produkcyjne i wady rozruchowe. Na pierwszy rzut oka widać gdzie są największe straty na produkcji.

 

METRYKA „Down Time”

Metryka agreguje dane z wybranego okresu czasu w odniesieniu do nieplanowanych przestojów:

- ilość i czas nieplanowanych przestojów

- wylicza wskaźniki MTBR i MTBF, które mówią jak często występują awarie i ile trwają naprawy

- tworzy wykres czasu przestoju w kontekście powodu przestoju i części

 

METRYKA „Changeover”

Metryka agreguje dane z wybranego okresu czasu w odniesieniu do przezbrojeń:

- ilość i czas przezbrojeń

- tworzy wykresy i tabele z czasem danego przezbrojenia również w kontekście produkowanego wyrobu i zmiany produkcyjnej 

 

METRYKA „Quality Loss”

Metryka agreguje dane z wybranego okresu czasu w odniesieniu do utraty jakości:

- ilość wad produkcyjnych z rozróżnieniem jakościowych i rozruchowych

- tworzy szereg zestawień wystąpienia wady danej wady w odniesieniu do produktu, zmiany produkcyjnej, stanu maszyny

Część opisów i materiałów graficznych pochodzi ze strony https://www.vorne.com/.

Kontakt

Skontaktuj się

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Kierownik Działu Rozwiązań Inżynierskich

Zapytaj o rozwiązanie