Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Kalkulator wskaźników produkcyjnych

Wstęp

KALKULATOR WSKAŹNIKOW PRODUKCYJNYCH

 

Monitorowanie maszyn

Wyzwania/problemy

Wyzwania/problemy

 1. Brak precyzyjnych i szczegółowych danych z produkcji odnośnie wydajności
 2. Żmudne przeliczanie wskaźników wydajnościowych – dostępność kolejnego dnia
 3. Brak wizualizacji wskaźników (np. OEE) na hali produkcyjnej dla operatora
 4. Tysiące Exceli i brak usystematyzowania wskaźników KPI
 5. Brak powiadomień na bieżąco dla kierownika (np. o krytycznej awarii maszyn).

Rozwiązanie

Rozwiązanie

 1. Wskaźniki dostępne od razu po instalacji tablicy - przeliczone automatycznie
 2. KPI na podstawie danych bezpośrednio z produkcji
 3. Ujednolicony system obliczania efektywności dla całej fabryki
 4. Określenie wartości kluczowych KPI wydajności produkcji
 5. Natychmiastowa prezentacja KPI na hali produkcyjnej
 6. Jednorazowy koszt za całe rozwiązanie.

Osoby korzystające z rozwiązania

Osoby korzystające z rozwiązania

 1. Menedżer Produkcji – widzi wszystkie składowe OEE dla całej fabryki oraz każdej maszyny
 2. Kierownik obszaru produkcji / Mistrz – otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o przestoju, spowolnieniu lub spadku jakości konkretnej maszyny
 3. CIO Manager – wie gdzie są główne powody straty wydajności, analizuje dane dla różnych produktów, maszyn, brygad, zmian produkcyjnych, wie gdzie szukać poprawy
 4. Team leaderzy i operatorzy – widzą wydajność linii/maszyny, wie jaki jest postęp realizacji, może natychmiast reagować aby poprawić wskaźnik.

Atuty

Atuty

 1. Ponad 1000 dostępnych metryk w systemie
 2. Szybka instalacja i uruchomienie systemu – 1 dzień
 3. Dostęp on-line do danych, metryk, dashboardów, wykresów przez www
 4. Jednorazowy koszt – (sprzęt + firmware + aktualizacje)
 5. Sprawdzone rozwiązanie – ponad 30 000 instalacji na całym świecie

Dotychczasowe instalacje w branżach

Dotychczasowe instalacje w branżach

 •  automotive
 •  elektroniczna
 •  spożywcza
 •  farmaceutyczna
 •  meblarska
 •  motoryzacyjna
 •  elektryczna
 •  chemiczna
 •  opakowaniowa
 •  produkcyjna
 •  FMCG

Obserwowane rezultaty

Obserwowane rezultaty

 1. 10-20% wzrost wskaźnika OEE już w pierwszych 3 miesiącach użytkowania
 2. Rzeczywiste i jednolite wartości wskaźników dla całej organizacji - zakład/dział/obszar/maszyna
 3. Zarząd i kierownictwo łatwo mogą sprawdzić czy mają niewykorzystane zasoby np. przy nowych inwestycjach – zakup kolejnych maszyn
 4. Pracownicy wiedzą na bieżąco czy wykonują pracę zgodnie z normami wydajnościowymi
 5. Mobilizacja działu utrzymania ruchu do szybkiego reagowania na nieplanowane przestoje

Opis rozwiązania

Monitorowanie maszyn

WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE KPI

Wskaźniki produkcyjne mają za zadanie natychmiast uwidocznić problemy na produkcji.  Automatyczne gromadzenie danych z maszyn w czasie rzeczywistym pozwala natychmiast zlokalizować problem, a dzięki temu na optymalizację procesów produkcyjnych.

 

OEE - Całkowita efektywność Sprzętu

System Vorne XL  wykorzystuje sygnały bezpośrednio z maszyny, aby  dokładne śledzenie, analizowanie i poprawę OEE (Overall Equipment Effectiveness). OEE jest standardem pomiaru wydajności produkcji i jest istotną częścią każdego systemu poprawy produkcji.

 

TEEP - Ukryta fabryka

Ściśle powiązanym wskaźnikiem z OEE jest TEEP (Total Effective Equipment Performance), który zapewnia wgląd w rzeczywistą wydajność operacji produkcyjnych. TEEP jest obliczany jako OEE x Utylizacja. Drugą stroną TEEP jest Ukryta fabryka, czyli niewykorzystane możliwości zakładu produkcyjnego (maksymalna ilość dodatkowej produkcji, którą można odblokować bez inwestycji kapitałowych).

 

Sześć największych strat

Rozwiązanie oparte na systemie Vorne XL wykracza poza automatyzację pomiarów OEE i zapewnia narzędzia do zrozumienia i rozwiązania podstawowych strat produkcyjnych, takich jak przestoje, utrata prędkości i wadliwe sztuki.

 

TPT – Całkowity harmonogram produkcji

Oś czasu ze wszystkimi zdarzeniami jakie wystąpiły podczas produkcji w wybranym zakresie czasu  Rozwiązanie oparte na systemie Vorne XL wykracza poza automatyzację pomiarów OEE i zapewnia narzędzia do zrozumienia i rozwiązania podstawowych strat produkcyjnych, takich jak przestoje, utrata prędkości i wadliwe sztuki.

 

Wskaźniki TPM - MTBR/MTBF/MTTR

Wskaźniki dotyczące działu Utrzymania Ruchu dzięki którym łatwo można zaplanować serwis maszyny oraz zaobserwować szybkość reakcji pracownika UR na zgłoszenie awarii oraz czas naprawy. 

 

Idealny czas cyklu

Prosta metryka do porównania rzeczywistego i „idealnego” czasu cyklu. Od razu pokazuje nieprawidłowości w normach wydajnościowych danego produktu na konkretnej linii w kontekście brygady produkcyjnej. Łatwo można zlokalizować problem np. potrzebne dodatkowe przeszkolenie załogi.

Część opisów i materiałów graficznych pochodzi ze strony https://www.vorne.com/.

Kontakt

Skontaktuj się

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Kierownik Działu Rozwiązań Inżynierskich

Formularz kontaktowy