Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PESZJ

Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania - ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

?Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008. Główne zadania Pełnomocnika ds. SZJ w przedsiębiorstwie. Realizacja Polityki Jakości, ciągłe doskonalenie wyrobów i procesów. Współpraca z klientami, dostawcami i jednostką certyfikującą. Prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymują zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft.

Symbol szkolenia

PESZJ

Terminy i miejsce

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Zwiększenie przydatności SZJ dla firmy poprzez eliminację nieskutecznych lub nieefektywnych metod pracy Pełnomocnika ds. SZJ; Ukierunkowanie Pełnomocników na planowanie i osiąganie celów zgodnych z Polityką Jakości oraz interesem firmy; Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie współpracy z klientami, dostawcami oraz  jednostką certyfikującą; Rozszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie formułowania i rozwiązywanie problemów przy pomocy podstawowych narzędzi jakości; Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej; Pogłębienie wiedzy uczestników na temat wymagań normy ISO 9001:2008.

Adresaci

Kandydaci na Pełnomocników ds. SZJ, Osoby chcące pogłębić swoje kompetencje na temat roli Pełnomocnika ds. SZJ w firmie, Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat praktycznej interpretacji wymagań normy ISO 9001:2008.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych