Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uświadomienie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wykonawczych istoty pracy zespołowej, znaczenia sprawnej komunikacji w doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz wymiernych zysków wynikających z nabywania nowych umiejętności w środowisku pracy bazującym na Lean Management.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-BRO

Program i ćwiczenia

1. Efektywna komunikacja w zespole i bariery komunikacyjne (uświadomienie sobie własnych zachowań w procesie komunikacji oraz w warunkach emocjonalnego wpływu na wykonywane zadania).
2. Zespół i zasady jego funkcjonowania(etapy formowania się zespołu, role zespołowe, określenie cech efektywnych zespołów produkcyjnych).
3. Zjawiska grupowe (poznanie i przedyskutowanie zjawisk, które mogą mieć zarówno negatywny jaki i pozytywny wpływ nazespół produkcyjny w kontekście osiągania wydajności i utrzymywania jakości).
4. Postępowanie w konflikcie (weryfikacja własnych poglądów, otwartości na poglądy innych, łatwości w procesie przekonywania innych,zdobywania innych dla własnej sprawy, doboru argumentów, negocjowania i mediacji).
5.Znaczenie kompetencji indywidualnych w procesie ciągłego doskonalenia (czemu służy skills matrix, co to jest szczupła produkcja, jaka jest rola pracowników w zarządzaniu Lean).
Ćwiczenia:

 • Analiza źródeł motywacji do pracy.
 • Indywidualne predyspozycje do pracy zespołowej.
 • Diagnoza preferowanego sposobu rozwiązywania konfliktów.
 • Studia przypadków z firm produkcyjnych – dyskusja problemowa.

Adresaci

 • pracownik produkcji,
 • operator produkcji,
 • pracownik wykonawczy.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Budować relacje w środowisku pracy.
 • Poprawnie przekazywać informacje dotyczące procesów produkcyjnych.
 • Postępować asertywnie w sytuacjach konfliktowych.

Uczestnik dowie się:

 • Na czym polega Lean Management.
 • Jakie znaczenie dla efektywnego zarządzania ma postawa pracowników.
 • W jakim celu stosuje się szkolenia krzyżowe i jakie stwarza to możliwości rozwoju własnych kompetencji.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek