Ilustracja szkolenia: Przetwórstwo PET

Przetwórstwo PET

Cele szkolenia

​Przetwórstwo poli(tereftalan etylenu) (PET) Materiały polimerowe wady i zalety. Podział materiałów i charakterystyczne właściwości; poliestry w ujęciu historycznym, PET w ujęciu historycznym, PET – surowce sposób produkcji i rynek, właściwości fizykomechaniczne i przetwórcze PET, sposób przygotowania do przetwórstwa, zastosowania, sposoby modyfikacji PET, perspektywy, kierunki rozwoju.

Termin i miejsce

Czas trwania

3 dni po 6 godzin

Symbol szkolenia

PET

Korzyści dla uczestnika

Zrozumienie relacji pomiędzy strukturą materiału polimerowego a właściwościami wykazywanymi przez materiał pozwala na świadome sterowanie procesami przetwórstwa i modyfikacji PET i innych poliestrów, a także uświadomienie sobie zalet i ograniczeń w stosowaniu materiałów polimerowych.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek