Ilustracja szkolenia: Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

Cele szkolenia

​Metody oraz sposoby szacowania niepewności w laboratorium, praktyczne przedstawienie sposobu oszacowania niepewności dla stosowanych metod pomiarowych i badawczych w laboratorium.

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

UG-F

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1. Podstawowe pojęcia ze statystyki matematycznej, stosowane w laboratorium:

 • błąd a niepewność pomiaru,
 • miary statystyczne i rozkłady danych,
 • wybrane testy statystyczne,
 • statystyka zależności liniowej.

2.Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie szacowania niepewności.
3. Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych, przewodnika GUM oraz innych dokumentów związanych.
4. Zasady wyróżniania typów i rodzajów niepewności pomiaru:

 • niepewność typu A i typu B,
 • niepewność standardowa,
 • względna,
 • całkowita i rozszerzona.

5.Pozyskiwanie danych do szacowania niepewności:

 • potwierdzenie/walidacja metody w laboratorium,
 • przeprowadzanie analiz laboratoryjnych,
 • literatura, normy, świadectwa, certyfikaty,
 • wewnętrzne sterowanie jakością badań,
 • porównania międzylaboratoryjne/badania biegłości.

6.Przedstawienie zależności pomiędzy spójnością pomiarową a niepewnością.
7. Tworzenie budżetu niepewności:

 • schematy postępowania,
 • równania modelowe,
 • diagramy przyczynowo-skutkowe.

8. Sposoby na zmniejszanie niepewności między innymi poprzez właściwy dobór wyposażenia, odczynników, wzorców.

Dzień 2

Warsztaty dla uczestników z przeprowadzeniem szacowania niepewności na metodach stosowanych w laboratorium.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla osób pracujących w laboratoriach pomiarowo-badawczych, które zamierzają oszacować niepewności stosowanych metod pomiarowo-badawczych.

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu szacowania niepewności, zwłaszcza praktycznego podejścia do procesu szacowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek