Ilustracja szkolenia: Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

PPAP-D

Program i ćwiczenia

1. Kanony wymagań w branży motoryzacyjnej: Podejście Procesowe, Ciagłe Doskonalenie, PDCA.
2. Najważniejsze wymagania dotyczące firmy produkcyjnej: „organizacji”, dostawcy, klienta.
3. Wymagania standarduIATF 16949:2009 dotyczące zakupów i dostawców.
4. APQP projektu dla klienta a współpraca z dostawcami i APQP od dostawcy.
5. Zasady podpisywania umów z dostawcami: Podręcznik Dostawcy i wymagania dot. PPAP.
6. Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, Capability Study na bazie wymagańIATF 16949:2016, podręczników IATF.
7. Wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i Umowy z Klientem dla uzgodnienia PPAP.
8. Ogólne zasady zatwierdzania części przy wdrożeniu d-produkcji seryjnej.
9. System zarządzania dostawcy
10. Wybór dostawców.
11. Ocena dostawców.
12. Kontrola jakości dostaw – metody, zasady, kontrola dostaw a KJ ostateczna u dostawcy.
13. Zatwierdzanie produkcji próbnej – PPAP.
14. Poziomy przedłożenia.
15. Status przedkładania i PSW.
16. Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów i zasady powiadamiania klienta.
17. CSR - specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych dla dokumentacji PPAP.
18. Przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP.
19. Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.
20. Typowe i opcjonalne składniki PPAP - w zależności od procesów produkcyjnych.
21. Raportowanie jakości dostaw.
22. Zasady współpracy z dostawcami usług (m.in. wg VDA 6.2).
23. Zasady audytów u dostawców (drugiej strony) – metody, podejścia, check-listy ułatwiające planowanie i realizację audytów.
24. Podsumowanie i ocena szkolenia. Ćwiczenia: Wspólne ćwiczenia w grupach związane z tematyką oraz najważniejszymi zasadami i technikami:

 • Niezbędne wymagania dla Dostawców / Podręcznik Dostawcy.
 • Zasady postępowania reklamacyjnego - procedury, techniki 8D, 5xWhy.
 • Zarządzanie wdrożeniem i współpracą z Klientem / Dostawcami – realizacja zadań APQP - Ciągłe doskonalenie – techniki RCA (Root Causes Analysis).

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za współpracę z dostawcami i PPAP od dostawców.
 • Szefowie Projektów / Przedstawiciele Klientów.
 • Pracownicy Działu Zakupów i Logistyki.
 • Pracownicy Działu Jakości odpowiedzialni za kontrolę dostaw i współpracę z Dostawcami.
 • Konstruktorzy.
 • Technolodzy.
 • Pracownicy Produkcji i Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za współpracę z dostawcami usług dla produkcji.
 • Szefowie Jakości.
 • Pełnomocnicy kierownictwa ds. Systemu Zarządzania.
 • Audytorzy Wewnętrzni i u Dostawcy (1-szej i 2-giej strony).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zdobycie wiedzy o zarządzaniu dostawami w przemyśle samochodowym.Możliwość optymalizacji i minimalizacji kosztów i ryzyka współpracy oraz kontroli dostaw.Poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców i podpisywania umów w branży motoryzacyjnej.Przećwiczenie zasad procedury PPAP- zatwierdzania części / materiałów od dostawców.Optymalizacja zasad współpracy z dostawcami usług.Przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich - w branży motoryzacyjnej.Nabycie umiejętności planowania jakości wyrobów spełniających wymagania klientów.Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta.Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klientów.Optymalizacja metodyki zatwierdzania wyrobów (uproszczenie, redukcja złożoności) – minimalizacja kosztów?.

Zastosowanie

Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz z zasadami współpracy Klient-Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Zgodnie z wymaganiami standarduIATF 16949:2016 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. 16949:2009 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.

Opinie uczestników

05-06.07.2018 r. "Duża ilość przykładów i materiałów."
13-14.06.2018 r. "Tematyka przedstawiona w bardzo kompetentny i przystępny sposób."
08-09.03.2018 r. "Obszerna wiedza i doświadczenie prowadzącego."
08-09.03.2018 r. "Dobra interakcja trenera z uczestnikami szkolenia."
06-07.11.2017 r. "Komunikatywność trenera z grupą. Obrazowe pokazanie problemów."
16-17.02.2017 r. "Bardzo przydatne podsumowanie i usystematyzowanie tematyki PPAP. Dziękuję za dobre przedstawienie tematyki SPC, która zawsze była dla mnie problematyczna."
16-17.02.2017 r. "Dobra organizacja, komunikacja z trenerem. Fachowa wiedza i umiejętne przekazanie."
15-16.12.2016 r. "Dobra forma prowadzenia szkolenia."
06-07.06.2016 r. "Ogromny zakres wiedzy prowadzącego; dobra siła przekazu."
15-16.03.2016 r. "Interakcja z trenerem i swoboda w kontakcie."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek