Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MA-UE

Wymagania UE dla maszyn

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

Przedstawienie metody systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla maszyn i urządzeń technicznych oraz wyposażenia produkcyjnego wg dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów prawnych.
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa produktu w Unii Europejskiej i oznakowania zgodności CE.
Pokazanie kryteriów skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz  z udziałem strony trzeciej oraz zasad oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Symbol szkolenia

MA-UE

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa ogólnego (dyr.85/374/EWG) oraz prawem polskim,

Ogólne procedury i sposoby postępowania w dochodzeniu do oceny zgodności,

Świadomość wymagania obowiązkowego oznakowania CE,

Świadomość odpowiedzialności za produkt wadliwy wprowadzony na rynek konsumenta,

Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą Unii Europejskiej oraz prawem polskim dot. bezpieczeństwa dla wyrobów elektrycznych (dyr.2006/95/WE),

Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn wg dyrektywy UE  2006/42/WE,

Podstawowa wiedzy z zakresu wymagań dyrektywy maszynowej i polskich aktów prawnych,

Podstawowe zasady i wymagania BHP przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych

wg  Dz.U.2004,nr 204,poz.2087 ze zm. – Ustawa o Systemie Oceny Zgodności

Modułowy System Oceny Zgodności

Dokumentacja Techniczna istotnym elementem systemu oceny zgodności,

Zharmonizowane  standardy techniczne jako domniemanie zgodności

Ćwiczenia:  

Analiza ryzyka  dla  przykładowego wyrobu/urządzenia,

Kryteria i podejmowanie decyzji dot. analizy ryzyka – analiza przykładu,

Metody oceny ryzyka związanego z ustalonymi niezgodnościami

Zasady podejmowania działań i środków technicznych do likwidacji niezgodności,

Dane wejściowe procedury oceny zgodności – ćwiczenie, dyskusja wyników,

Wykonanie prostej analizy ryzyka  dla wybranej maszyny – praca w zespołach:

-symulacja procesu i określania składników analizy ryzyka,

-wybór i analiza modułu systemu oceny zgodności,

-propozycje procedury i drogi dochodzenia do oznakowania CE

-dyskusja ,pytania, opracowanie planu dalszych działań.


Korzyści dla uczestnika

Uzyskanie umiejętności przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu; Poznanie metodyki i drogi dochodzenia do oznakowania wyrobu symbolem CE; Spełnienie oczekiwań swoich odbiorców pod kątem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej,

Adresaci

konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania,
• pracownicy działów konstrukcji / rozwoju,
• technolodzy, kierownicy produkcji, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
• osoby odpowiedzialne za jakość dostawców materiałów / komponentów,
• liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości, 
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, audytorzy wewnętrzni.

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania