Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MA-UE

Wymagania UE dla maszyn

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Przedstawienie metody systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla maszyn i urządzeń technicznych oraz wyposażenia produkcyjnego wg dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów prawnych.
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa produktu w Unii Europejskiej i oznakowania zgodności CE.
Pokazanie kryteriów skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz  z udziałem strony trzeciej oraz zasad oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Symbol szkolenia

MA-UE

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa ogólnego (dyr.85/374/EWG) oraz prawem polskim,

Ogólne procedury i sposoby postępowania w dochodzeniu do oceny zgodności,

Świadomość wymagania obowiązkowego oznakowania CE,

Świadomość odpowiedzialności za produkt wadliwy wprowadzony na rynek konsumenta,

Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą Unii Europejskiej oraz prawem polskim dot. bezpieczeństwa dla wyrobów elektrycznych (dyr.2006/95/WE),

Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn wg dyrektywy UE  2006/42/WE,

Podstawowa wiedzy z zakresu wymagań dyrektywy maszynowej i polskich aktów prawnych,

Podstawowe zasady i wymagania BHP przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych

wg  Dz.U.2004,nr 204,poz.2087 ze zm. – Ustawa o Systemie Oceny Zgodności

Modułowy System Oceny Zgodności

Dokumentacja Techniczna istotnym elementem systemu oceny zgodności,

Zharmonizowane  standardy techniczne jako domniemanie zgodności

Ćwiczenia:  

Analiza ryzyka  dla  przykładowego wyrobu/urządzenia,

Kryteria i podejmowanie decyzji dot. analizy ryzyka – analiza przykładu,

Metody oceny ryzyka związanego z ustalonymi niezgodnościami

Zasady podejmowania działań i środków technicznych do likwidacji niezgodności,

Dane wejściowe procedury oceny zgodności – ćwiczenie, dyskusja wyników,

Wykonanie prostej analizy ryzyka  dla wybranej maszyny – praca w zespołach:

-symulacja procesu i określania składników analizy ryzyka,

-wybór i analiza modułu systemu oceny zgodności,

-propozycje procedury i drogi dochodzenia do oznakowania CE

-dyskusja ,pytania, opracowanie planu dalszych działań.


Korzyści dla uczestnika

Uzyskanie umiejętności przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu; Poznanie metodyki i drogi dochodzenia do oznakowania wyrobu symbolem CE; Spełnienie oczekiwań swoich odbiorców pod kątem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej,

Adresaci

konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania,
• pracownicy działów konstrukcji / rozwoju,
• technolodzy, kierownicy produkcji, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
• osoby odpowiedzialne za jakość dostawców materiałów / komponentów,
• liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości, 
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, audytorzy wewnętrzni.

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania