Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Pomoc przy podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu ISO 28000:2007.
 • Uzyskanie wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 28000:2007.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy o tym jak wdrożyć normę ISO 28000:2007.
 • Uzyskanie wiedzy na temat zmian w wydaniu normy ISO 28000:2022.
 • Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń w łańcuchu dostaw i ich minimalizowaniu.
 • Pokazanie dobrych praktyk jak najlepiej zintegrować normę w istniejącym systemie zarządzania jakością.

Symbol szkolenia

ISO28000

Terminy i miejsce

29 - 30 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
21 - 22 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 15 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 • Systemy zarządzania jakością – wprowadzenie
 • Cele wdrożenia ISO 28000 i wyzwania z tym związane
 • Korzyści z wdrożenia ISO 28000 w organizacji
 • Porównanie z innymi systemami zarządzania bezpieczeństwem
 • Zagrożenia w łańcuchu dostaw
 • Zasady zarządzania jakością w łańcuchu dostaw
 • Struktura norm z rodziny ISO 28000
 • Zmiany w nowym wydaniu normy ISO 28000:2022 i jak się na nie przygotować
 • Wymagania normy – wstęp do pojęć i słownictwa
 • Wymagania normy – wstęp do struktury
 • Zmiany w strukturze normy w nowym wydaniu ISO 28000:2022
 • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyka
 • Wymagania normy i co za tym się kryje?
 • Wdrożenie – obowiązkowa dokumentacja
 • Jak zintegrować ISO 28000 z innymi systemami?
 • Integracja normy w nowym wydaniu ISO 28000:2022
 • Podsumowanie i panel dyskusyjny

 

Ćwiczenia:

 • Cele wdrożenia ISO 28000 i wyzwania – ćwiczenie – zorientowanie się, czy uczestnicy kursu posiadają wiedzę nt. normy oraz otwarcie na tematykę, prowokowanie dyskusji i ośmielenie uczestników z warsztatową formą kursu.
 • Zagrożenia w łańcuchu dostaw – ćwiczenie - zorientowanie się, czy uczestnicy kursu posiadają wiedzę nt. łańcucha dostaw oraz otwarcie na tematykę, prowokowanie dyskusji i ośmielenie uczestników z warsztatową formą kursu.
 • Zasady zrządzania jakością w łańcuchy dostaw – warsztat – wprowadzenie w strukturę normy opartą na zasadach zarządzania jakością.
 • Interpretacja słownictwa użytego w normie – ćwiczenie – zapoznanie się i odpowiednie tłumaczenie słownictwa normy.
 • Rodzina norm ISO 28000 – ćwiczenie – zrozumienie genezy powstania norm i wdrożenia ich funkcjonowania.
 • Wymagania ogólne systemu ISO 28000 – warsztat – zrozumienie kontekstu i wymagań ogólnych normy.
 • Polityka bezpieczeństwa – ćwiczenie – prawidłowe skonstruowanie dokumentu opisującego deklaracje najwyższego kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.
 • Ocena ryzyka bezpieczeństwa – warsztat – prawidłowe podejście do oceny ryzyka bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.
 • Wymagania prawne, ustawowe i inne – ćwiczenie – prawidłowe zarządzanie wiedzą organizacji.
 • Cele i zadania – ćwiczenie – umiejętność stworzenia prawidłowej dokumentacji systemowej.
 • Programy zarządzania bezpieczeństwem – warsztat – umiejętność stworzenia i utrzymywania prawidłowych zapisów
 • Kompetencje, szkolenia i świadomość? Jaka rola najwyższego kierownictwa w procesie? – ćwiczenie – zrozumienie jak przełożyć w praktyce wymaganie normy w organizacji.
 • Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne – warsztat – planowanie i funkcjonowanie planów awaryjnych.
 • Kompetencje, szkolenia i świadomość? Jaka rola najwyższego kierownictwa w procesie? – ćwiczenie – zrozumienie jak przełożyć w praktyce wymaganie normy w organizacji.
 • Ocena systemu i próbne alarmy – warsztat – zrozumienie potrzeby i celu przeprowadzania próbnych alarmów.
 • Przegląd zarządzania – ćwiczenie – zdefiniowanie niezbędnych elementów niezbędnych do przeglądu zarządzania.
 • Elementy oceny funkcjonowania systemu i ciągłe doskonalenie – warsztat – określenie działań operacyjnych sprawdzających funkcjonowanie systemu i jego doskonalenie.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

 • Interpretacji wymagań normy ISO 28000:2007.
 • Planowania wdrożenia normy ISO 28000:2007.
 • Zaplanować zmiany w systemie zgodne z nowym wydaniem normy ISO 28000:2022.
 • Wykonać analizę ryzyka.
 • Opracowywać dokumenty wymagane normą ISO 28000:2007.
 • Tworzyć cele, zadania i programy bezpieczeństwa.
 • Zintegrować normę z już istniejącymi systemami zarządzania jakością.

 

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie są metody wdrażania systemu ISO 28000:2007.
 • Jakie wprowadza zmiany nowe wydanie normy ISO 28000:2022.
 • Dlaczego ocena ryzyka jest jednym z filarów bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.
 • Jak minimalizować ryzyko w łańcuchu dostaw.
 • Które z wymagań normy wymagają stworzenia obowiązkowych procedur i zapisów.
 • Jaka będzie wartość dodana dla organizacji z wdrożenia normy ISO 28000:2007.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Znajomość wymagań normy ISO 28000:2007.
 • Znajomość zmian jakie wprowadza wydanie normy ISO 28000:2022.
 • Zastosowanie praktycznych rozwiązań w organizacji zgodnych z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Adresaci

 • Pełnomocnik ds. systemów jakości, Przedstawiciel kierownictwa ds. systemów jakości.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Specjaliści ds. logistyki.
 • Specjaliści ds. zakupów i zaopatrzenia
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Pracownicy działów jakości.
 • Osoby wdrażające systemy jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości kluczowych klientów.
 • Osoby odpowiedzialne za procesy logistyczne.
 • Osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe i zaopatrzeniowe.

Dodatkowe informacje

Zalecenia dla Uczestników:

Znajomość podstawowa normy ISO 9001:2015

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1800.00 zł netto
2214.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych