Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO28000

Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg normy ISO 28000:2007

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·       Pomoc przy podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu ISO 28000:2007.

·       Uzyskanie wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 28000:2007.

·       Uzyskanie praktycznej wiedzy o tym jak wdrożyć normę ISO 28000:2007.

·       Uzyskanie wiedzy na temat zmian w wydaniu normy ISO 28000:2022.

·       Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń w łańcuchu dostaw i ich minimalizowaniu.

·       Pokazanie dobrych praktyk jak najlepiej zintegrować normę w istniejącym systemie zarządzania jakością.

Symbol szkolenia

ISO28000

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Systemy zarządzania jakością – wprowadzenie

·         Cele wdrożenia ISO 28000 i wyzwania z tym związane

·         Korzyści z wdrożenia ISO 28000 w organizacji

·         Porównanie z innymi systemami zarządzania bezpieczeństwem

·         Zagrożenia w łańcuchu dostaw

·         Zasady zarządzania jakością w łańcuchu dostaw

·         Struktura norm z rodziny ISO 28000

·         Zmiany w nowym wydaniu normy ISO 28000:2022 i jak się na nie przygotować

·         Wymagania normy – wstęp do pojęć i słownictwa

·         Wymagania normy – wstęp do struktury

·         Zmiany w strukturze normy w nowym wydaniu ISO 28000:2022

·         Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyka

·         Wymagania normy i co za tym się kryje?

·         Wdrożenie – obowiązkowa dokumentacja

·         Jak zintegrować ISO 28000 z innymi systemami?

·         Integracja normy w nowym wydaniu ISO 28000:2022

·         Podsumowanie i panel dyskusyjny

 

Ćwiczenia:

·       Cele wdrożenia ISO 28000 i wyzwania – ćwiczenie – zorientowanie się, czy uczestnicy kursu posiadają wiedzę nt. normy oraz otwarcie na tematykę, prowokowanie dyskusji i ośmielenie uczestników z warsztatową formą kursu.

·       Zagrożenia w łańcuchu dostaw – ćwiczenie - zorientowanie się, czy uczestnicy kursu posiadają wiedzę nt. łańcucha dostaw oraz otwarcie na tematykę, prowokowanie dyskusji i ośmielenie uczestników z warsztatową formą kursu.

·       Zasady zrządzania jakością w łańcuchy dostaw – warsztat – wprowadzenie w strukturę normy opartą na zasadach zarządzania jakością.

·       Interpretacja słownictwa użytego w normie – ćwiczenie – zapoznanie się i odpowiednie tłumaczenie słownictwa normy.

·       Rodzina norm ISO 28000 – ćwiczenie – zrozumienie genezy powstania norm i wdrożenia ich funkcjonowania.

·       Wymagania ogólne systemu ISO 28000 – warsztat – zrozumienie kontekstu i wymagań ogólnych normy.

·       Polityka bezpieczeństwa – ćwiczenie – prawidłowe skonstruowanie dokumentu opisującego deklaracje najwyższego kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

·       Ocena ryzyka bezpieczeństwa – warsztat – prawidłowe podejście do oceny ryzyka bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

·       Wymagania prawne, ustawowe i inne – ćwiczenie – prawidłowe zarządzanie wiedzą organizacji.

·       Cele i zadania – ćwiczenie – umiejętność stworzenia prawidłowej dokumentacji systemowej.

·       Programy zarządzania bezpieczeństwem – warsztat – umiejętność stworzenia i utrzymywania prawidłowych zapisów.

·       Kompetencje, szkolenia i świadomość? Jaka rola najwyższego kierownictwa w procesie? – ćwiczenie – zrozumienie jak przełożyć w praktyce wymaganie normy w organizacji.

·       Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne – warsztat – planowanie i funkcjonowanie planów awaryjnych.

·       Kompetencje, szkolenia i świadomość? Jaka rola najwyższego kierownictwa w procesie? – ćwiczenie – zrozumienie jak przełożyć w praktyce wymaganie normy w organizacji.

·       Ocena systemu i próbne alarmy – warsztat – zrozumienie potrzeby i celu przeprowadzania próbnych alarmów.

·       Przegląd zarządzania – ćwiczenie – zdefiniowanie niezbędnych elementów niezbędnych do przeglądu zarządzania.

·       Elementy oceny funkcjonowania systemu i ciągłe doskonalenie – warsztat – określenie działań operacyjnych sprawdzających funkcjonowanie systemu i jego doskonalenie.

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

·       Interpretacji wymagań normy ISO 28000:2007.

·       Planowania wdrożenia normy ISO 28000:2007.

·       Zaplanować zmiany w systemie zgodne z nowym wydaniem normy ISO 28000:2022.

·       Wykonać analizę ryzyka .

·       Opracowywać dokumenty wymagane normą ISO 28000:2007.

·       Tworzyć cele, zadania i programy bezpieczeństwa.

·       Zintegrować normę z już istniejącymi systemami zarządzania jakością.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jakie są metody wdrażania systemu ISO 28000:2007.

·       Jakie wprowadza zmiany nowe wydanie normy ISO 28000:2022.

·       Dlaczego ocena ryzyka jest jednym z filarów bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

·       Jak minimalizować ryzyko w łańcuchu dostaw.

·       Które z wymagań normy wymagają stworzenia obowiązkowych procedur i zapisów.

·       Jaka będzie wartość dodana dla organizacji z wdrożenia normy ISO 28000:2007.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Znajomość wymagań normy ISO 28000:2007.

·       Znajomość zmian jakie wprowadza wydanie normy ISO 28000:2022.

·       Zastosowanie praktycznych rozwiązań w organizacji zgodnych z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Adresaci

·       Pełnomocnik ds. systemów jakości, Przedstawiciel kierownictwa ds. systemów jakości.

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Specjaliści ds. logistyki.

·       Specjaliści ds. zakupów i zaopatrzenia

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Pracownicy działów jakości.

·       Osoby wdrażające systemy jakości.

·       Osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości kluczowych klientów.

·       Osoby odpowiedzialne za procesy logistyczne.

·       Osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe i zaopatrzeniowe.

Dodatkowe informacje

Zalecenia dla Uczestników:

Znajomość podstawowa normy ISO 9001:2015

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania