Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO28000-ONL

Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg normy ISO 28000:2007 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Pomoc przy podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu ISO 28000:2007.

·       Uzyskanie wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 28000:2007.

·       Uzyskanie praktycznej wiedzy o tym jak wdrożyć normę ISO 28000:2007.

·       Uzyskanie wiedzy na temat zmian w wydaniu normy ISO 28000:2022.

·       Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń w łańcuchu dostaw i ich minimalizowaniu.

·       Pokazanie dobrych praktyk jak najlepiej zintegrować normę w istniejącym systemie zarządzania jakością.

Symbol szkolenia

ISO28000-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Systemy zarządzania jakością – wprowadzenie

·         Cele wdrożenia ISO 28000 i wyzwania z tym związane

·         Korzyści z wdrożenia ISO 28000 w organizacji

·         Porównanie z innymi systemami zarządzania bezpieczeństwem

·         Zagrożenia w łańcuchu dostaw

·         Zasady zarządzania jakością w łańcuchu dostaw

·         Struktura norm z rodziny ISO 28000

·         Zmiany w nowym wydaniu normy ISO 28000:2022 i jak się na nie przygotować

·         Wymagania normy – wstęp do pojęć i słownictwa

·         Wymagania normy – wstęp do struktury

·         Zmiany w strukturze normy w nowym wydaniu ISO 28000:2022

·         Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyka

·         Wymagania normy i co za tym się kryje?

·         Wdrożenie – obowiązkowa dokumentacja

·         Jak zintegrować ISO 28000 z innymi systemami?

·         Integracja normy w nowym wydaniu ISO 28000:2022

·         Podsumowanie i panel dyskusyjny

 

Ćwiczenia:

·       Cele wdrożenia ISO 28000 i wyzwania – ćwiczenie – zorientowanie się, czy uczestnicy kursu posiadają wiedzę nt. normy oraz otwarcie na tematykę, prowokowanie dyskusji i ośmielenie uczestników z warsztatową formą kursu.

·       Zagrożenia w łańcuchu dostaw – ćwiczenie - zorientowanie się, czy uczestnicy kursu posiadają wiedzę nt. łańcucha dostaw oraz otwarcie na tematykę, prowokowanie dyskusji i ośmielenie uczestników z warsztatową formą kursu.

·       Zasady zrządzania jakością w łańcuchy dostaw – warsztat – wprowadzenie w strukturę normy opartą na zasadach zarządzania jakością.

·       Interpretacja słownictwa użytego w normie – ćwiczenie – zapoznanie się i odpowiednie tłumaczenie słownictwa normy.

·       Rodzina norm ISO 28000 – ćwiczenie – zrozumienie genezy powstania norm i wdrożenia ich funkcjonowania.

·       Wymagania ogólne systemu ISO 28000 – warsztat – zrozumienie kontekstu i wymagań ogólnych normy.

·       Polityka bezpieczeństwa – ćwiczenie – prawidłowe skonstruowanie dokumentu opisującego deklaracje najwyższego kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

·       Ocena ryzyka bezpieczeństwa – warsztat – prawidłowe podejście do oceny ryzyka bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

·       Wymagania prawne, ustawowe i inne – ćwiczenie – prawidłowe zarządzanie wiedzą organizacji.

·       Cele i zadania – ćwiczenie – umiejętność stworzenia prawidłowej dokumentacji systemowej.

·       Programy zarządzania bezpieczeństwem – warsztat – umiejętność stworzenia i utrzymywania prawidłowych zapisów.

·       Kompetencje, szkolenia i świadomość? Jaka rola najwyższego kierownictwa w procesie? – ćwiczenie – zrozumienie jak przełożyć w praktyce wymaganie normy w organizacji.

·       Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne – warsztat – planowanie i funkcjonowanie planów awaryjnych.

·       Kompetencje, szkolenia i świadomość? Jaka rola najwyższego kierownictwa w procesie? – ćwiczenie – zrozumienie jak przełożyć w praktyce wymaganie normy w organizacji.

·       Ocena systemu i próbne alarmy – warsztat – zrozumienie potrzeby i celu przeprowadzania próbnych alarmów.

·       Przegląd zarządzania – ćwiczenie – zdefiniowanie niezbędnych elementów niezbędnych do przeglądu zarządzania.

·       Elementy oceny funkcjonowania systemu i ciągłe doskonalenie – warsztat – określenie działań operacyjnych sprawdzających funkcjonowanie systemu i jego doskonalenie.

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

·       Interpretacji wymagań normy ISO 28000:2007.

·       Planowania wdrożenia normy ISO 28000:2007.

·       Zaplanować zmiany w systemie zgodne z nowym wydaniem normy ISO 28000:2022.

·       Wykonać analizę ryzyka .

·       Opracowywać dokumenty wymagane normą ISO 28000:2007.

·       Tworzyć cele, zadania i programy bezpieczeństwa.

·       Zintegrować normę z już istniejącymi systemami zarządzania jakością.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jakie są metody wdrażania systemu ISO 28000:2007.

·       Jakie wprowadza zmiany nowe wydanie normy ISO 28000:2022.

·       Dlaczego ocena ryzyka jest jednym z filarów bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

·       Jak minimalizować ryzyko w łańcuchu dostaw.

·       Które z wymagań normy wymagają stworzenia obowiązkowych procedur i zapisów.

·       Jaka będzie wartość dodana dla organizacji z wdrożenia normy ISO 28000:2007.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Znajomość wymagań normy ISO 28000:2007.

·       Znajomość zmian jakie wprowadza wydanie normy ISO 28000:2022.

·       Zastosowanie praktycznych rozwiązań w organizacji zgodnych z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Adresaci

·       Pełnomocnik ds. systemów jakości, Przedstawiciel kierownictwa ds. systemów jakości.

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Specjaliści ds. logistyki.

·       Specjaliści ds. zakupów i zaopatrzenia

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Pracownicy działów jakości.

·       Osoby wdrażające systemy jakości.

·       Osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości kluczowych klientów.

·       Osoby odpowiedzialne za procesy logistyczne.

·       Osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe i zaopatrzeniowe.

Dodatkowe informacje

Zalecenia dla Uczestników:

Znajomość podstawowa normy ISO 9001:2015

 

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania