Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA-FFA

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 

 • Wdrożenie wszechstronnej analizy (Field Failure Analysis FFA) w całym łańcuchu dostaw, z identyfikacją przyczyny wymiany części w samochodzie. 
 • Zdefiniowanie powiązań pomiędzy klientem a dostawcą umożliwiających kontrolowaną wymianę informacji, z zachowaniem zdolności poprzez stałe monitorowanie i doskonalenie.
 • Wypracowanie wspólnego języka i zrozumienia dla zapewnienia transparentności i skupienia się na istotnych problemach jakościowych w eksploatacji. 

 

Szkolenie zawiera elementy warsztatów w grupach, podczas których uczestnicy nabywają praktyki w posługiwaniu się listami kontrolnymi i dokonywaniu ocen spełnienia wymagań.

Symbol szkolenia

VDA-FFA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia


 
 • Status i strategia badań w zakresie analizy wad z eksploatacji
 • Proces NTF No Trouble Found - analiza części nie może wykazać przyczyny wady
  • Zbieranie i ocena danych
  • Model V Klient- analiza FFA
 • Proces rozwiązywania problemu
  • Pomiar skuteczności w oparciu o MIS (miesiące w serwisie)
 • Planowanie procesu FFA
  • Wybór i klasyfikacja testów: standardowe/ pod obciążeniem
  • Planowanie i opis procesu NTF
 • Definiowanie i monitorowanie wymaganych wskaźników KPI`s
  • Średni czas analizy
  • Udział części OK.
  • Średni czas zwrotu
 • Zalecane wskaźniki
  • udział wad w testach standardowych/ pod obciążeniem
  • średni czas wysyłki
  • procent uszkodzeń pod obciążeniem
  • udział części NOK w testach standardowych do części NOK z eksploatacji
 • Ocena efektywności i skuteczności FFA poprzez proces stałego doskonalenia CIP
 • Strategie monitorowania rynku
 • Elementy logistyczne w postępowaniu z częściami FFA
 • Wymiana danych w łańcuchu dostaw
 • Realizacja auditu FFA
  • Ocena poszczególnych pytań
  • Zastosowanie aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool

Ćwiczenia:

 • Określanie wskaźników FFA dla symulowanych danych
 • Określanie strategii monitorowania rynku
 • Zasady dokonywania ocen w ramach auditu FFA
 • Zrozumienie minimalnych wymagań w zakresie oceny poszczególnych pytań
 • Skuteczna realizacja auditu z podziałem na 7 kategorii pytań
 •  Wykorzystanie modułu FFA w aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool do:
  • Prowadzenie auditu FFA
  • Generowanie raportu
  • Prowadzenie action planu?

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności

 • Określanie statusu i strategii badań w zakresie analizy wad z eksploatacji
 • Identyfikacja przyczyny źródłowej problemu, która nie może być wykryta w ramach analizy części – NTF No Trouble Found
 • Definiowanie wskaźników KPI`s, wymiany informacji, monitorowania i zapewnienia procesu stałego doskonalenia
 • Zrozumienie zasad auditowania, analizy wad z eksploatacji, kryteriów oceny indywidulnych wymagań, określania stopnia spełniania wymagań
 • Wymagania stawiane dla organizacji produkcyjnych w zakresie auditu FFA
 • Optymalizacja realizacji auditu FFA z wykorzystaniem aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool
 • Wyszkolenie auditorów jako element przygotowania do samodzielnego prowadzenia auditów FFA
 • Praktyka w posługiwaniu się listami kontrolnymi i dokonywaniu ocen spełnienia poszczególnych wymagań

 

 

 

Adresaci

 

 • Specjaliści/ inżynierowie od kontaktu z klientem
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych oraz bieżący auditorzy- w ramach doskonalenia
 • Auditorzy wewnętrzni – realizujący audity FFA

 

 

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania