Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA-FFA

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 

 • Wdrożenie wszechstronnej analizy (Field Failure Analysis FFA) w całym łańcuchu dostaw, z identyfikacją przyczyny wymiany części w samochodzie. 
 • Zdefiniowanie powiązań pomiędzy klientem a dostawcą umożliwiających kontrolowaną wymianę informacji, z zachowaniem zdolności poprzez stałe monitorowanie i doskonalenie.
 • Wypracowanie wspólnego języka i zrozumienia dla zapewnienia transparentności i skupienia się na istotnych problemach jakościowych w eksploatacji. 

 

Szkolenie zawiera elementy warsztatów w grupach, podczas których uczestnicy nabywają praktyki w posługiwaniu się listami kontrolnymi i dokonywaniu ocen spełnienia wymagań.

Symbol szkolenia

VDA-FFA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia


 
 • Status i strategia badań w zakresie analizy wad z eksploatacji
 • Proces NTF No Trouble Found - analiza części nie może wykazać przyczyny wady
  • Zbieranie i ocena danych
  • Model V Klient- analiza FFA
 • Proces rozwiązywania problemu
  • Pomiar skuteczności w oparciu o MIS (miesiące w serwisie)
 • Planowanie procesu FFA
  • Wybór i klasyfikacja testów: standardowe/ pod obciążeniem
  • Planowanie i opis procesu NTF
 • Definiowanie i monitorowanie wymaganych wskaźników KPI`s
  • Średni czas analizy
  • Udział części OK.
  • Średni czas zwrotu
 • Zalecane wskaźniki
  • udział wad w testach standardowych/ pod obciążeniem
  • średni czas wysyłki
  • procent uszkodzeń pod obciążeniem
  • udział części NOK w testach standardowych do części NOK z eksploatacji
 • Ocena efektywności i skuteczności FFA poprzez proces stałego doskonalenia CIP
 • Strategie monitorowania rynku
 • Elementy logistyczne w postępowaniu z częściami FFA
 • Wymiana danych w łańcuchu dostaw
 • Realizacja auditu FFA
  • Ocena poszczególnych pytań
  • Zastosowanie aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool

Ćwiczenia:

 • Określanie wskaźników FFA dla symulowanych danych
 • Określanie strategii monitorowania rynku
 • Zasady dokonywania ocen w ramach auditu FFA
 • Zrozumienie minimalnych wymagań w zakresie oceny poszczególnych pytań
 • Skuteczna realizacja auditu z podziałem na 7 kategorii pytań
 •  Wykorzystanie modułu FFA w aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool do:
  • Prowadzenie auditu FFA
  • Generowanie raportu
  • Prowadzenie action planu?

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności

 • Określanie statusu i strategii badań w zakresie analizy wad z eksploatacji
 • Identyfikacja przyczyny źródłowej problemu, która nie może być wykryta w ramach analizy części – NTF No Trouble Found
 • Definiowanie wskaźników KPI`s, wymiany informacji, monitorowania i zapewnienia procesu stałego doskonalenia
 • Zrozumienie zasad auditowania, analizy wad z eksploatacji, kryteriów oceny indywidulnych wymagań, określania stopnia spełniania wymagań
 • Wymagania stawiane dla organizacji produkcyjnych w zakresie auditu FFA
 • Optymalizacja realizacji auditu FFA z wykorzystaniem aplikacji VDA 6.3-Analysis Tool
 • Wyszkolenie auditorów jako element przygotowania do samodzielnego prowadzenia auditów FFA
 • Praktyka w posługiwaniu się listami kontrolnymi i dokonywaniu ocen spełnienia poszczególnych wymagań

 

 

 

Adresaci

 

 • Specjaliści/ inżynierowie od kontaktu z klientem
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych oraz bieżący auditorzy- w ramach doskonalenia
 • Auditorzy wewnętrzni – realizujący audity FFA

 

 

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania