Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PK-OUT-PS

Outsourcing Pełnomocnika ds SZJ

Oferta archiwalna
Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania wg wymogów norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 Wypełenienie wszystkich zaleceń powstałych podczas ostatniego auditu systmu. Podniesienie świadomości pro jakościowej i pro środowiskowej

Symbol szkolenia

PK-OUT-PS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania:

Program i ćwiczenia

formalne ustanowienie Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego (ZSZ) · wykonanie auditu wstępnego (z przygotowaniem raportu) w celu uzyskania szczegółowych odpowiedzi na temat: o obecnego funkcjonowania poszczególnych elementów zintegrowanego systemu zarządzania o ich zgodności z aktualnymi wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 o stanu istniejącej dokumentacji · przystosowanie obecnie funkcjonującego systemu do wymagań nowego podejścia HLS (High Level Structure) w zakresie systemów zarządzania i tworzenie niezbędnej dokumentacji przy udziale osób delegowanych przez Dyrektora do współpracy z Pełnomocnikiem uwzględniając: i. Kontekst organizacji ii. Przywództwo iii. Planowanie iv. Wsparcie v. Działania operacyjne vi. Ocenę efektów działania vii. Doskonalenie · współpracę przy usunięciu niezgodności wskazanych przez auditorów w czasie ostatniego auditu jednostki certyfikującej · współpracę z firmą zewnętrzną w zakresie integracji spełniania formalnych wymagań przepisów ochrony środowiska

Korzyści dla uczestnika

Spełnione wymagania nowej normy ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001:2015 · Firma przygotowana do certyfikacji wg wymagań nowej normy ISO 9001: w wersji 2015. · Firma przygotowana do certyfikacji wg wymagań nowej normy ISO 14001: w wersji 2015. · Spełnione zalecenia z poprzedniego audytu systemu jednostki certyfikującej · Zwiększona wiarygodność w oczach klientów · Działający żywy system ze zaktualizowanymi odpowiadającymi rzeczywistości procedurami i instrukcjami · System gotowy do samodzielnego prowadzenia w kolejnych okresach

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania