Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA 6.3-ONL

Audit procesu według wymagań VDA 6.3 - szkolenie online

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

Poznanie zasad i metod nadzoru audytowego zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3, w tym:

-  przeprowadzenia analizy potencjału dla nowych/potencjalnych dostawców

-  audytów u dostawców, audytów wewnętrznych na procesach zarządzania projektowaniem

-  audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców lub audytów wewnętrznych);

Potwierdzenie przyswojenia wiadomości końcowym testem sprawdzającym.

 

Symbol szkolenia

VDA 6.3-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

-        Specyfika wymagań ISO/IATF/VDA/AIAG w branży motoryzacyjnej;

-        Główne wymagania: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie,

-        Porównanie specyfiki audytów: wewnętrznych, u dostawców, 3 strony, systemu, procesów produkcyjnych, wyrobów,
dla usługodawców; podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3;

-        Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: specyfikacje IATF 16949, standardy, normy, podręczniki AIAG i VDA, narzędzia jakości Core Tools, wymagania klientów, dobre praktyki. Przegląd i omówienie najważniejszych zasad;

-        Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów;

-        Planowanie audytów wg VDA 6.3

-        Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach;

-        Omówienie elementu procesu P1 – analiza potencjału

-        Omówienie elementów procesu od P2 do P7 – proces projektowania oraz proces produkcji

-        Q&A - pytania i odpowiedzi;

 

Dzień drugi:

-        Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3;

-        Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń;

-        Planowanie audytu VDA 6.3:

o   projektowania i przygotowania produkcji (P2-P4)

o   procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).

o      Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań- ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera, omówienie punktacji i zasady ogólnej oceny auditu

 

-        Przeprowadzenie audytów szkoleniowych- fragmentaryczna symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach

z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu.

-        Omówienie wyników audytów szkoleniowych- spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie.

-        Omówienie sposobu raportowania wg VDA6.3

-        Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie;

-        Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia;

-        Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.

 

Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

-        VDA 6.3 [Audyt procesu -projektowanie + produkcja seryjna+ serwis], w oparciu o wersję v.3 z grudnia 2016r.

-        Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania)

-        Podreczniki VDA (VDA 1, VDA 2, VDA 4, VDA MLA, VDA FFA)

-        IATF 16949:2016

-        ISO 19011 [2018r].

-        Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym przyswojenie wiadomości - warunek konieczny do otrzymania certyfikatu.

Zalecenia dla uczestników:

Znajomość wymagań IATF 16949:2016 oraz narzędzi Core Tools.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

-        Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne
i u dostawców,

-        Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami- wyboru
i zatwierdzania dostawców

-        Przygotowanie firmy do audytów klientów, klientów niemieckich, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów,

-        Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy
i dostaw - dla pracowników różnych działów

Adresaci

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:

-        Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów wg wymagań podręcznika VDA 6.3:

-        Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;

-        Kandydaci na Audytorów u dostawców w firmie produkcyjnej;

-        Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za: zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty

u dostawców, PPAP;

-        Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 - posiadający klientów niemieckich;

-        Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i IATF 16949- realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;

-        Szefowie projektów;

-        Pracownicy Działów Jakości;

-        Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;

-        Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Opinie użytkowników

Duża wiedza i doświadczenie trenera.Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania, trzymanie się harmonogramu szkolenia, dopasowywanie odpowiedzi do profilu działalności uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania