Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA 6.3-ONL
Online

Audit procesu według wymagań VDA 6.3 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

  • Poznanie zasad i metod nadzoru audytowego zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3, w tym:

-  przeprowadzenia analizy potencjału dla nowych/potencjalnych dostawców

-  audytów u dostawców, audytów wewnętrznych na procesach zarządzania projektowaniem

-  audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców lub audytów wewnętrznych);

  • Potwierdzenie przyswojenia wiadomości końcowym testem sprawdzającym.

Symbol szkolenia

VDA 6.3-ONL

Terminy i miejsce

02 - 03 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 29 dni 12 godzin
Lokalizacja: Online
26 - 27 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Online
14 - 15 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Online
09 - 10 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Online
12 - 13 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 8 dni
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

-        Specyfika wymagań ISO/IATF/VDA/AIAG w branży motoryzacyjnej;

-        Główne wymagania: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie,

-        Porównanie specyfiki audytów: wewnętrznych, u dostawców, 3 strony, systemu, procesów produkcyjnych, wyrobów,
dla usługodawców; podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3;

-        Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: specyfikacje IATF 16949, standardy, normy, podręczniki AIAG i VDA, narzędzia jakości Core Tools, wymagania klientów, dobre praktyki. Przegląd i omówienie najważniejszych zasad;

-        Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów;

-        Planowanie audytów wg VDA 6.3

-        Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach;

-        Omówienie elementu procesu P1 – analiza potencjału

-        Omówienie elementów procesu od P2 do P7 – proces projektowania oraz proces produkcji

-        Q&A - pytania i odpowiedzi;

 

Dzień drugi:

-        Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3;

-        Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń;

-        Planowanie audytu VDA 6.3:

o   projektowania i przygotowania produkcji (P2-P4)

o   procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).

o      Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań- ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera, omówienie punktacji i zasady ogólnej oceny auditu

 

-        Przeprowadzenie audytów szkoleniowych- fragmentaryczna symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach

z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu.

-        Omówienie wyników audytów szkoleniowych- spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie.

-        Omówienie sposobu raportowania wg VDA6.3

-        Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie;

-        Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia;

-        Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.

 

Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

-        VDA 6.3 [Audyt procesu -projektowanie + produkcja seryjna+ serwis], w oparciu o wersję v.3 z grudnia 2016r.

-        Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania)

-        Podreczniki VDA (VDA 1, VDA 2, VDA 4, VDA MLA, VDA FFA)

-        IATF 16949:2016

-        ISO 19011 [2018r].

-        Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym przyswojenie wiadomości - warunek konieczny do otrzymania certyfikatu.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców,
  • Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami - wyboru i zatwierdzania dostawców,
  • Przygotowanie firmy do audytów klientów, klientów niemieckich, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów,
  • Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów.

Adresaci

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:

-        Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów wg wymagań podręcznika VDA 6.3:

-        Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;

-        Kandydaci na Audytorów u dostawców w firmie produkcyjnej;

-        Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za: zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP;

-        Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 - posiadający klientów niemieckich;

-        Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i IATF 16949- realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;

-        Szefowie projektów;

-        Pracownicy Działów Jakości;

-        Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;

-        Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Opinie użytkowników

Duża wiedza i doświadczenie trenera.Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania, trzymanie się harmonogramu szkolenia, dopasowywanie odpowiedzi do profilu działalności uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych