Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AUD-IATF-ONL
Online

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016-szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu).
 • Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Symbol szkolenia

AUD-IATF-ONL

Terminy i miejsce

05 - 07 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 7 dni 13 godzin
Lokalizacja: Online
08 - 10 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Online
12 - 14 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online
19 - 21 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 21 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie uwzględnia studia przypadków:


1. Charakterystyka standardów motoryzacyjnych.
2. Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.

3. Charakterystyka wymagań IATF 16949:2016 pod kątem auditów wewnętrznych.
4. Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016.
5. Specyficzne wymagania klientów i odpowiedzialność dostawcy.
6. Ciągłe doskonalenie w branży automotive.
7. Wytyczne ISO 19011:2018 i IATF Auditor Guide.
8. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
9. Audyt wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, CP, SPC, MSA, PPAP, APQP).
10. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
11. Planowanie programu auditów:

 • częstość auditów,
 • kryteria auditów,
 • zakres auditu,
 • metody audytowania,
 • wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.
12. Organizacja i przeprowadzanie auditu:
 • przygotowanie się przez auditora,
 • techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
 • dokumentowanie auditów, raporty.
13. Działania poauditowe wg zasady PDCA:
 • planowanie,
 • realizacja,
 • weryfikacja,
 • wpływ wyników weryfikacji na program auditów.
14. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
15. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Ćwiczenia:
 • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
 • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
 • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
 • Test kontrolny.

Korzyści dla uczestnika

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949.Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949.Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą - praktykiem. Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.

Zastosowanie

Szkolenie łączy wymagania standardu IATF 16949:2016 ze znajomością normy ISO 19011 dot. audytowania.

Opinie użytkowników

Bardzo merytoryczny prowadzący, świetny kontakt z uczestnikami.Miałam obawy odnośnie szkolenia on-line, ale jak najbardziej jest to forma godna polecenia.Bardzo przyjemna forma prowadzenia szkolenia (dyskusja). Dużo przykładów praktycznych.Prowadzący komunikatywny, odpowiadający "w punkt" na zadawane pytania z dużym doświadczeniem w zakresie omawianego materiału.Pomimo, że on-line to bardzo przyjemna forma komunikacji i wykonywania ćwiczeń. Szkolenie nie jest nudne, w formie odczytania punktów normy - bardzo dużo praktyki i przykładów i dialog ciągły z grupą. Możliwość pytań - panel konsultacyjny po szkoleniu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane artykuły

Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

Michał Tszydel
Michał Tszydel
Trener TQMsoft

Po wprowadzeniu w 2015 roku nowej normy ISO 9001:2015, przyszedł czas na wprowadzenie jej odpowiednika dotyczącego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. 1 października 2016 roku wydany został standard IATF 16949:2016. Po raz pierwszy te wymagania nie są wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), lecz...

15.12.2016
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania