Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AUD-IATF-ONL
Online

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016-szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu).
 • Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
 • Symbol szkolenia

  AUD-IATF-ONL

  Terminy i miejsce

  28 - 30 września 2022
  do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 14 dni
  Lokalizacja: Online
  05 - 07 grudnia 2022
  do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 22 dni
  Lokalizacja: Online

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  Szkolenie uwzględnia studia przypadków:

  1. Charakterystyka standardów motoryzacyjnych.
  2. Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.

  3. Charakterystyka wymagań IATF 16949:2016 pod kątem auditów wewnętrznych.
  4. Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016.
  5. Specyficzne wymagania klientów i odpowiedzialność dostawcy.
  6. Ciągłe doskonalenie w branży automotive.
  7. Wytyczne ISO 19011:2018 i IATF Auditor Guide.
  8. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
  9. Audyt wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, CP, SPC, MSA, PPAP, APQP).
  10. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
  11. Planowanie programu auditów:

  • częstość auditów,
  • kryteria auditów,
  • zakres auditu,
  • metody audytowania,
  • wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.
  12. Organizacja i przeprowadzanie auditu:
  • przygotowanie się przez auditora,
  • techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
  • dokumentowanie auditów, raporty.
  13. Działania poauditowe wg zasady PDCA:
  • planowanie,
  • realizacja,
  • weryfikacja,
  • wpływ wyników weryfikacji na program auditów.
  14. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
  15. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

  Ćwiczenia:
  • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
  • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
  • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
  • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
  • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
  • Test kontrolny.

   

  Przeczytaj artykuł: Standard IATF 16949:2016 - co nowego?

  Korzyści dla uczestnika

  Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949.Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949.Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą - praktykiem. Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

   

  Adresaci

  • Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,
  • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
  • Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.

  Zastosowanie

  Szkolenie łączy wymagania standardu IATF 16949:2016 ze znajomością normy ISO 19011 dot. audytowania.

  Opinie użytkowników

  Bardzo merytoryczny prowadzący, świetny kontakt z uczestnikami.Miałam obawy odnośnie szkolenia on-line, ale jak najbardziej jest to forma godna polecenia.Bardzo przyjemna forma prowadzenia szkolenia (dyskusja). Dużo przykładów praktycznych.Prowadzący komunikatywny, odpowiadający "w punkt" na zadawane pytania z dużym doświadczeniem w zakresie omawianego materiału.Pomimo, że on-line to bardzo przyjemna forma komunikacji i wykonywania ćwiczeń. Szkolenie nie jest nudne, w formie odczytania punktów normy - bardzo dużo praktyki i przykładów i dialog ciągły z grupą. Możliwość pytań - panel konsultacyjny po szkoleniu.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2100.00 zł netto
  2583.00 zł brutto

  Dokumenty do pobrania

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Dorota Dzioba

  Dorota Dzioba

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

  Klaudia Kulka

  Klaudia Kulka

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych