Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-W

Auditor wewnętrzny jakości - warsztaty doskonalące

Oferta archiwalna
Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce auditora.
 • Ćwiczenia symulacyjne, scenki, analiza zachowań i możliwych udoskonaleń warsztatu Uczestników.

Symbol szkolenia

AW-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Korzyści dla uczestnika

 • Poszerzenie kompetencji (umiejętności i wiedzy) auditorów na temat aspektów komunikacji interpersonalnej i jej wpływu na skuteczność przeprowadzanego auditu.
 • Zwiększenie kompetencji auditorów w zakresie klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności, postępowania z niezgodnością, proponowania działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Wzrost kompetencji auditorów w zakresie przygotowania raportu zawierającego konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego i dla klienta auditu.
 • Zapoznanie auditorów z różnicami pomiędzy wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 a wymaganiami normy ISO 9001:2009.

Adresaci

Auditorzy wewnętrzni SZJ, Pełnomocnicy ds. SZJ.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania