Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-W

Auditor wewnętrzny jakości - warsztaty doskonalące

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce auditora.
 • Ćwiczenia symulacyjne, scenki, analiza zachowań i możliwych udoskonaleń warsztatu Uczestników.

Symbol szkolenia

AW-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Korzyści dla uczestnika

 • Poszerzenie kompetencji (umiejętności i wiedzy) auditorów na temat aspektów komunikacji interpersonalnej i jej wpływu na skuteczność przeprowadzanego auditu.
 • Zwiększenie kompetencji auditorów w zakresie klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności, postępowania z niezgodnością, proponowania działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Wzrost kompetencji auditorów w zakresie przygotowania raportu zawierającego konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego i dla klienta auditu.
 • Zapoznanie auditorów z różnicami pomiędzy wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 a wymaganiami normy ISO 9001:2009.

Adresaci

Auditorzy wewnętrzni SZJ, Pełnomocnicy ds. SZJ.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania