Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO TS

Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 16949

Oferta archiwalna
Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Charakterystyka i omówienie standardu ISO/TS 16 949:2009. W czasie szkolenia podawane są przykłady interpretacji standardu jak również specyficznych wymagań klienta. (Szkolenie obejmuje stan wymagań na wrzesień 2016 r.)

Symbol szkolenia

ISO TS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

• Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój.
• Różnice pomiędzy ISO/TS 16949:2002, a nowym wydaniem ISO/TS 16949:2009.
• Podejście procesowe, a wymagania ISO/TS 16949:2009.
• Charakterystyka ogólna wymagań ISO/TS 16949,
• Omówienie zakresu merytorycznego standardu ISO/TS 16 949:2009.
• Specyficzne wymagania Klienta i odpowiedzialność dostawcy.
• Audyty i audytowanie wg ISO/TS 16949:2009.
• Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
• Ciągłe doskonalenie wg standardów branży Automotive.
Ćwiczenia:
• Interpretacja punktów standardu ISO/TS 16949:2002.
• Planowanie nowych uruchomień wg PPAP.
• Przygotowanie audytu wewnętrznego.
• Gra utrwalająca zdobytą wiedzę.

(Szkolenie obejmuje stan wymagań ISO TS 16949 na wrzesień 2016 r.)

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• usystematyzowana wiedza nt. wymagań ISO/TS,• poznanie i omówienie standardu wymagań ISO/TS.• Możliwość wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem

Adresaci

• osoby odpowiedzialne za jakość,
• właściciele procesów systemu zarządzania jakością
• pracownicy działu jakości,
• pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,
• osoby wdrażające systemy jakości wg ISO/TS 16949:2009

Zastosowanie

ISO/TS 16949:2009 jest obowiązkowym standardem do stosowania dla dostawców branży motoryzacyjnej. Certyfikacja jest wymogiem minimalnym dla dostawcy, który chce znaleźć się w panelu czołowych  dostawców dla producentów motoryzacyjnych. Standard ISO/TS 16949:2009 można zastosować jako element rozwoju systemu zarządzania jakością  wg ISO 9001:2009 w firmach z innych branż, na zasadzie dobrowolności.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania