Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO TS

Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 16949

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Charakterystyka i omówienie standardu ISO/TS 16 949:2009. W czasie szkolenia podawane są przykłady interpretacji standardu jak również specyficznych wymagań klienta. (Szkolenie obejmuje stan wymagań na wrzesień 2016 r.)

Symbol szkolenia

ISO TS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

• Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój.
• Różnice pomiędzy ISO/TS 16949:2002, a nowym wydaniem ISO/TS 16949:2009.
• Podejście procesowe, a wymagania ISO/TS 16949:2009.
• Charakterystyka ogólna wymagań ISO/TS 16949,
• Omówienie zakresu merytorycznego standardu ISO/TS 16 949:2009.
• Specyficzne wymagania Klienta i odpowiedzialność dostawcy.
• Audyty i audytowanie wg ISO/TS 16949:2009.
• Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
• Ciągłe doskonalenie wg standardów branży Automotive.
Ćwiczenia:
• Interpretacja punktów standardu ISO/TS 16949:2002.
• Planowanie nowych uruchomień wg PPAP.
• Przygotowanie audytu wewnętrznego.
• Gra utrwalająca zdobytą wiedzę.

(Szkolenie obejmuje stan wymagań ISO TS 16949 na wrzesień 2016 r.)

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• usystematyzowana wiedza nt. wymagań ISO/TS,• poznanie i omówienie standardu wymagań ISO/TS.• Możliwość wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem

Adresaci

• osoby odpowiedzialne za jakość,
• właściciele procesów systemu zarządzania jakością
• pracownicy działu jakości,
• pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,
• osoby wdrażające systemy jakości wg ISO/TS 16949:2009

Zastosowanie

ISO/TS 16949:2009 jest obowiązkowym standardem do stosowania dla dostawców branży motoryzacyjnej. Certyfikacja jest wymogiem minimalnym dla dostawcy, który chce znaleźć się w panelu czołowych  dostawców dla producentów motoryzacyjnych. Standard ISO/TS 16949:2009 można zastosować jako element rozwoju systemu zarządzania jakością  wg ISO 9001:2009 w firmach z innych branż, na zasadzie dobrowolności.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania