Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PP

Dokumenty z zakresu prawa pracy (regulaminy, zarządzenia)

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Nabycie podczas szkolenia umiejętności świadomego kształtowania treści dokumentacji z zakresu prawa pracy (dostosowanej do potrzeb konkretnego pracodawcy).
 • Rozpoznawanie zagrożeń związanych z konkretną treścią dokumentacji z zakresu prawa pracy.
 • Metodyka przeprowadzania konsultacji/uzgadniania zmian treści dokumentacji z zakresu prawa pracy ze związkami zawodowymi/przedstawicielem pracowników.

Symbol szkolenia

UO-PP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Treść regulaminu pracy. 
 • ?niedozwolone treści, 
 • konieczne postanowienia, 
 • termin wypłaty wynagrodzenia, 
 • potwierdzanie przybycia i obecności w pracy, 
 • zakaz palenia, 
 • zakaz korzystania z internetu w celach prywatnych, 
 • pora nocna, 
 • bhp, 
 • podstawowe obowiązki pracownika, 
 • obowiązek odbierania telefonów służbowych, 
 • obowiązek sprawdzania skrzynki email, 
 • obowiązki z regulaminie, a kary porządkowe, 
 • ubiór pracownika,
 • zmiana regulaminu, a wypowiedzenie zmieniające. 
Treść regulaminu wynagradzania. 
 • premia, a nagroda, 
 • należności z podróży służbowej, 
 • inne regulaminy np. premiowania, nagród, 
 • zasady wykładni treści regulaminu, 
 • zmiany treści, a wypowiedzenie zmieniające. 
Treść regulaminu ZFŚS. 
 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna, 
 • oświadczenia ,
 • staż pracy. 
Zarządzenia pracodawcy.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Sporządzać dokumentację z zakresu prawa pracy zgodnie z wymaganiami, w tym art. 772 , art. 1041, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy.
 • Zmieniać, modyfikować, aneksować dokumentację z zakresu prawa pracy, tak by była ona dostosowana do wymagań przepisów prawa, w tym art. 772 , art. 1041 Kodeksu pracy, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy. 
 • Przeprowadzać konsultacje, uzgodnienia zmian dokumentacji z zakresu prawa pracy ze związkami zawodowymi / przedstawicielem pracowników zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i przepisami art. 772 , art. 1041 Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy. 
 • Kształtować treść dokumentacji z zakresu prawa pracy uwzględniając swoje potrzeby i interesy. 
 • Rozpoznawać zagrożenia związane z treścią dokumentacji z zakresu prawa pracy, w tym jej skutki finansowe.

Metodyka

Wykład, przykłady, case study.

Adresaci

 • Pracodawcy, 
 • kadra zarządzająca,
 • pracownicy działów kadr.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania