Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PP

Dokumenty z zakresu prawa pracy (regulaminy, zarządzenia)

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Nabycie podczas szkolenia umiejętności świadomego kształtowania treści dokumentacji z zakresu prawa pracy (dostosowanej do potrzeb konkretnego pracodawcy).
 • Rozpoznawanie zagrożeń związanych z konkretną treścią dokumentacji z zakresu prawa pracy.
 • Metodyka przeprowadzania konsultacji/uzgadniania zmian treści dokumentacji z zakresu prawa pracy ze związkami zawodowymi/przedstawicielem pracowników.

Symbol szkolenia

UO-PP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Treść regulaminu pracy. 
 • ?niedozwolone treści, 
 • konieczne postanowienia, 
 • termin wypłaty wynagrodzenia, 
 • potwierdzanie przybycia i obecności w pracy, 
 • zakaz palenia, 
 • zakaz korzystania z internetu w celach prywatnych, 
 • pora nocna, 
 • bhp, 
 • podstawowe obowiązki pracownika, 
 • obowiązek odbierania telefonów służbowych, 
 • obowiązek sprawdzania skrzynki email, 
 • obowiązki z regulaminie, a kary porządkowe, 
 • ubiór pracownika,
 • zmiana regulaminu, a wypowiedzenie zmieniające. 
Treść regulaminu wynagradzania. 
 • premia, a nagroda, 
 • należności z podróży służbowej, 
 • inne regulaminy np. premiowania, nagród, 
 • zasady wykładni treści regulaminu, 
 • zmiany treści, a wypowiedzenie zmieniające. 
Treść regulaminu ZFŚS. 
 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna, 
 • oświadczenia ,
 • staż pracy. 
Zarządzenia pracodawcy.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Sporządzać dokumentację z zakresu prawa pracy zgodnie z wymaganiami, w tym art. 772 , art. 1041, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy.
 • Zmieniać, modyfikować, aneksować dokumentację z zakresu prawa pracy, tak by była ona dostosowana do wymagań przepisów prawa, w tym art. 772 , art. 1041 Kodeksu pracy, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy. 
 • Przeprowadzać konsultacje, uzgodnienia zmian dokumentacji z zakresu prawa pracy ze związkami zawodowymi / przedstawicielem pracowników zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i przepisami art. 772 , art. 1041 Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy. 
 • Kształtować treść dokumentacji z zakresu prawa pracy uwzględniając swoje potrzeby i interesy. 
 • Rozpoznawać zagrożenia związane z treścią dokumentacji z zakresu prawa pracy, w tym jej skutki finansowe.

Metodyka

Wykład, przykłady, case study.

Adresaci

 • Pracodawcy, 
 • kadra zarządzająca,
 • pracownicy działów kadr.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania