Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-TSO

Trening skuteczności osobistych, jak zamieniać porażkę w sukces i siłę

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Kluczem do skutecznego działania, poczucia satysfakcji, spełnienia i przezwyciężania trudności jest wiara w siebie, samoakceptacja, stabilna samoocena, świadomość posiadanych zasobów, poczucie własnej skuteczności, ale przede wszystkim umiejętność wykorzystania własnego potencjału. To właśnie te czynniki pozwalają z odwagą podejmować i z sukcesem realizować nowe wyzwania.

Symbol szkolenia

UO-TSO

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Skuteczność osobista i zarządzanie sobą – definicje, mechanizmy, kluczowe czynniki sukcesu:
• najważniejsze obszary osobistej skuteczności,
• kryteria i wyznaczniki skuteczności,
• mechanizmy psychologiczne a zarządzanie sobą, czyli na co możesz mieć wpływ i jak go dobrze zrealizować.
2. Poznaj siebie i zacznij bardziej korzystać ze swoich zasobów: mechanizmy instynktowne a emocje i myślenie:
• okno Johari,
• SWOT personalny.
3. Budowanie emocjonalnej odporności i pozytywnego nastawienia do zmian:
• inteligencja emocjonalna,
• ekspresywne i receptywne wywieranie wpływu społecznego,
• zarządzanie negatywnymi emocjami,
• zarządzanie stresem - zasada 8 „O”.
4. Umiejętność wyznaczania i realizacji celów:
• wartości, czyli kompas i siła napędowa celów,
• źródła konfliktów – czym jest konflikt wartości,
• klucz do sukcesu, czyli określanie reguł i wartości,
• nadawanie celom odpowiedniej struktury, czyli różne podejścia do metody wyznaczania celów SMART, SMARTER, WARTO.
5. Zarządzanie sobą w praktyce, czyli budowanie planu i wdrażanie działań.

Korzyści dla uczestnika

• Poznasz najistotniejsze czynniki wzmacniania osobistej skuteczności,
• znajdziesz sposoby na zwiększenie swojej AUTOMOTYWACJI oraz konsekwencji w działaniu,
• nauczysz się, sprawować większą kontrolę nad swoimi celami i efektywnie zarządzać sobą,
• dowiesz się, w jaki sposób możesz polepszyć swoje relacje z innymi ludźmi,
• zwiększysz swoją samoświadomość ,•poprawisz jakość podejmowanych decyzji zawodowych,
• trafniej określisz kryteria wyboru, zdefiniujesz cele i skuteczniej je zrealizujesz,
• dowiesz się, jak mieć w życiu więcej szczęścia a mniej porażek,
• dowiesz się w jaki sposób zarządzać stresem i negatywnymi emocjami,
• poznasz składowe Inteligencji Emocjonalnej oraz zobaczysz swoje silne strony ale i zdefiniujesz obszary do doskonalenia.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, case-study

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania