Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-TSO

Trening skuteczności osobistych, jak zamieniać porażkę w sukces i siłę

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Kluczem do skutecznego działania, poczucia satysfakcji, spełnienia i przezwyciężania trudności jest wiara w siebie, samoakceptacja, stabilna samoocena, świadomość posiadanych zasobów, poczucie własnej skuteczności, ale przede wszystkim umiejętność wykorzystania własnego potencjału. To właśnie te czynniki pozwalają z odwagą podejmować i z sukcesem realizować nowe wyzwania.

Symbol szkolenia

UO-TSO

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Skuteczność osobista i zarządzanie sobą – definicje, mechanizmy, kluczowe czynniki sukcesu:•najważniejsze obszary osobistej skuteczności,•kryteria i wyznaczniki skuteczności,•mechanizmy psychologiczne a zarządzanie sobą, czyli na co możesz mieć wpływ i jak go dobrze zrealizować.2. Poznaj siebie i zacznij bardziej korzystać ze swoich zasobów: mechanizmy instynktowne a emocje i myślenie:•okno Johari,•SWOT personalny.3. Budowanie emocjonalnej odporności i pozytywnego nastawienia do zmian:•inteligencja emocjonalna,•ekspresywne i receptywne wywieranie wpływu społecznego,•zarządzanie negatywnymi emocjami,•zarządzanie stresem - zasada 8 „O”.4. Umiejętność wyznaczania i realizacji celów:•wartości, czyli kompas i siła napędowa celów,•źródła konfliktów – czym jest konflikt wartości,•klucz do sukcesu, czyli określanie reguł i wartości,•nadawanie celom odpowiedniej struktury, czyli różne podejścia do metody wyznaczania celów SMART, SMARTER, WARTO.5. Zarządzanie sobą w praktyce, czyli budowanie planu i wdrażanie działań.

Korzyści dla uczestnika

•Poznasz najistotniejsze czynniki wzmacniania osobistej skuteczności,•znajdziesz sposoby na zwiększenie swojej AUTOMOTYWACJI oraz konsekwencji w działaniu,•nauczysz się, sprawować większą kontrolę nad swoimi celami i efektywnie zarządzać sobą,•dowiesz się, w jaki sposób możesz polepszyć swoje relacje z innymi ludźmi,•zwiększysz swoją samoświadomość ,•poprawisz jakość podejmowanych decyzji zawodowych,•trafniej określisz kryteria wyboru, zdefiniujesz cele i skuteczniej je zrealizujesz,•dowiesz się, jak mieć w życiu więcej szczęścia a mniej porażek,•dowiesz się w jaki sposób zarządzać stresem i negatywnymi emocjami,•poznasz składowe Inteligencji Emocjonalnej oraz zobaczysz swoje silne strony ale i zdefiniujesz obszary do doskonalenia.

Metodyka

wykład, ćwieczenia, case-study

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych