Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Doskonalenie procesów operacyjnych

Cele główne

 • Skrócenie czasów realizacji procesów operacyjnych
 • Zrozumienie własnych procesów przez pracowników i utożsamianie się z nimi – poprzez umiejętne wykorzystywanie narzędzi modelowania procesów
 • Usystematyzowanie u uproszczenie komunikacji i obiegu informacji w organizacji
 • Polepszenie współpracy z pracownikami różnych obszarów firmy
 • Utrwalenie działania – poprzez zbudowanie świadomości w jakim kierunku i w jaki sposób prowadzić dalsze doskonalenie.

 

REZULTATY

Wprowadzenie efektywnego podejścia do krytycznego patrzenia na procesy i zapoczątkowania zmiany wśród pracowników, którzy:

 • Uświadamiają sobie potrzebę zmiany
 • Poznają i oceniają własne procesy
 • Dokonują pomiarów tych procesów
 • Upraszczają i doskonalą procesy
 • Efektywnie wykorzystują narzędzia BPM, SIPOC, SWOT, KPI, CTQ, RACI, KAIZEN

Korzyści

 • Sprawniejsze działanie procesów operacyjnych
 • Identyfikowanie się pracowników z celami firmy
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy
 • Podejmowanie trafnych decyzji na podstawie odpowiednich wskaźników
 • Rozwiniecie programu doskonalenia w organizacji - poprzez powstanie wewnętrznych zespołów eksperckich
 • Wprowadzenie jednolitego podejścia opisywania i doskonalenia procesów zgodnym z cyklem PDCA

Dla kogo

 • Menedżerowie odpowiedzialni za działy i procesy organizacji
 • Pracownicy średniego i wyższego szczebla zarzadzania
 • Działy produkcji, zespoły ciągłego doskonalenia

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje