Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
{[tilte]}'
Doskonalenie procesów operacyjnych

Doskonalenie procesów operacyjnych

Cele główne

 • Zwiększenie elastyczności organizacji i szybszej adaptacji do nowych warunków otoczenia biznesowego
 • Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej - poprawa wyników finansowych
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników firmy

CELE POŚREDNIE REALIZOWANE U NASZYCH KLIENTÓW

 • Skrócenie czasów realizacji procesów operacyjnych
 • Zrozumienie własnych procesów przez pracowników i utożsamianie się z nimi
 • Umiejętne wykorzystywanie narzędzi modelowania procesów
 • Usystematyzowanie komunikacji i obiegu informacji w organizacji
 • Polepszenie współpracę z pracownikami różnych obszarów firmy
 • Świadomość tego w jakim kierunku i w jaki sposób prowadzić dalsze doskonalenie

 

SPRAWDZONE PRAKTYCZNE PODEJSCIE

WPROWADZENIE EFEKTYWNEGO PROCESU ZMIANY wśród pracowników, którzy:

 • Uświadamiają sobie potrzebę zmiany
 • Poznają i oceniają własne procesy
 • Dokonują pomiarów tych procesów
 • Upraszczają i doskonalą procesy
 • Efektywnie wykorzystują narzędzia BPM, SIPOC, SWOT, KPI, CTQ, RACI, KAIZEN

Korzyści

 • Sprawniejsze działanie procesów operacyjnych
 • Identyfikowanie się pracowników z celami firmy
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy
 • Możliwość podejmowania trafnych decyzji na podstawie odpowiednich wskaźników
 • Powstanie wewnętrznych zespołów eksperckich rozwijających program doskonalenia w organizacji
 • Wprowadzenie jednolitego podejścia opisywania i doskonalenia procesów zgodnym z cyklem PDCA

Dla kogo

 • Menedżerowie odpowiedzialni za działy i procesy organizacji
 • Pracownicy średniego i wyższego szczebla zarzadzania
 • Działy produkcji, zespoły ciągłego doskonalenia

Zapytaj o szczegóły

Prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń i Sprzedaży TQMsoft pod nr tel. +48 12 397 1883, kom +48 695 858 959 - konsultacje@tqmsoft.eu

 

Zobacz Mapę Projektów TQMsoft

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu

Łukasz Dragun

Łukasz Dragun

Dyrektor ds. Rozwoju

Polecane szkolenia

Brak szkoleń