Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Konsultacje i doradztwo

DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK JEST EPOKĄ SPECJALIZACJI. SUKCESY RZADKO SĄ DZIEŁEM WYBITNYCH JEDNOSTEK, NAJCZĘŚCIEJ WYMAGAJĄ SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY PROFESJONALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN.

Pomagamy naszym Klientom sprostać wyzwaniom i realizować najtrudniejsze cele poprzez:

 • wsparcie kadry kierowniczej każdego szczebla w ramach narzędzi zarządzania
  i leadership,
 • rozwój pracowników i budowanie wiedzy w organizacji Learning and Development
 • doskonalenie operacyjne w ramach Process Excellence,  Lean Manufacturing,
 • doskonalenie jakości i problem solving w ramach Total Quality Management,
  Six Sigma
  ,
 • wdrożenia systemów zarządzania wg standardów IATF, ISO, VDA, AS. 
 • spełnienie wymagań jakościowych branży motoryzacyjnej w zakresie APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, CSR.
 • rozwój i wsparcie metodologiczne laboratoriów metrologicznych.
 • normowanie czasów i standaryzację pracy oraz ergonomię stanowisk produkcyjnych. 

Państwo jesteście specjalistami w swojej działalności. My znamy się na jakości
i produktywności oraz motywujemy do zmian przekuwając słowa w działania. Pomagamy usprawniać procesy i rozwiązywać problemy. Konsultujemy, doradzamy, wdrażamy, szkolimy. Nie boimy się poważnych wyzwań i trudnych tematów.

Poszukiwanie i eliminacja marnotrawstwa

Skrócenie czasów realizacji zleceń produkcyjnych, dostawy na czas, niższe koszty produkcji, lepsza jakość zaangażowani pracownicy.  Eliminacja Głównych Strat.

Learning and Development

Akademia Lidera, Akademia Menedżera, Akademia Trenera.
Zwiększenie zaangażowania i rozwój pracowników poprzez praktyczne i systematyczne zastosowanie narzędzi zarządzania i leadership, budowanie wiedzy w organizacji.

Audyty systemów zarządzania

Realizacja audytów wewnętrznych i audytów dostawców w ramach IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6,5, ISO 9001, ISO 14001

Ergonomia ruchu

Podniesienie produktywności obszaru produkcyjnego i zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów operatora poprzez zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy.

FMEA

Prewencja przed najkosztowniejszymi skutkami dla organizacji oraz wsparcie w zakresie szybkiego i skutecznego przygotowania analizy FMEA

Lean Six Sigma

Doskonalenie jakości i doskonalenie operacyjne wg algorytmu DMAIC w ramach projektów nastawionych na natychmiastowe oszczędności finansowe w obszarach zapewnienia jakości i produkcji.

Process Excellence

Uwolnienie czasu pracowników poprzez eliminację czynności zbędnych dzięki mapowaniu i doskonaleniu procesów operacyjnych, administracyjnych i biurowych.
Zwiększenie elastyczności organizacji i szybszej adaptacji do nowych warunków otoczenia biznesowego
Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej - poprawa wyników finansowych
Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników firmy

Lean Logistic

Zmniejszenie kosztów magazynowania, zapasów i produkcji w toku. Dostawy na czas poprzez usprawnienie logistyki wewnętrznej.

Lean Lab

Poprawa wydajności i efektywności pracy laboratorium. Rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, unikanie marnotrawstwa, skuteczna komunikacja oraz utrzymanie porządku

Problem Solving

Redukcja kosztów reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych dzięki zespołowemu rozwiązywaniu problemów wg podejścia ciągłego doskonalenia PDCA, z wykorzystaniem narzędzi RCA, 8D, A3, DMAIC

Total Quality Management

Wzajemne zrozumienie i realizacja wspólnych celów firmy na każdym etapie. Kompleksowe podejście do oceny i doskonalenia poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich, systemów jakości i produkcji, logistyki, rozwoju.

Pomiar i analiza czasu pracy

Szybsze ofertowanie, precyzyjne kosztorysowanie i skuteczne planowanie poprzez normowanie czasów pracy i standaryzację czynności roboczych z uwzględnieniem balansowania linii i stanowisk. 

SPC-MSA

Zapobieganie wystąpienia defektów i zmniejszenie kosztów produkcji poprzez skuteczne monitorowanie parametrów produktu i procesu  i natychmiastowe działanie

ISO - Management Systems

Spełnienie wymagań, przygotowanie do certyfikacji. Wdrożenia systemów zarządzania wg ISO 9001, 14001, 18001 

IATF 16949 - Quality Management System - Automotive

Spełnienie wymagań branży motoryzacyjnej: IATF 16949, VDA, CSR. Skrócenie czasu wdrożenia, pewniejsza certyfikacja.

Human dynamics

Zwiększenie efektywności, współpracy i rozwoju grupy. Poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia, feedbacku, rozwiązywanie konfliktów, zarzadzanie zmianą, wsparcie kompetencyjne inżynierów 4.0

Audyt relacji

Ocena relacji panujących w organizacji, pod kątem budowania zaangażowania pracowników i poprawy komunikacji na każdym stopniu zarządzania.