Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PJ

Efektywny plan jakości wg ISO 10005:2007

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

• Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy PN-ISO 10005:2007 stanowiącej wytyczne dotyczące planów jakości. • Zdobycie / poszerzenie kompetencji z zakresu opracowania, przeglądu, akceptacji, stosowania i nowelizacji planów jakości

Symbol szkolenia

PJ

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

• 1. Zakres normy • 3. Terminy i definicje • 4. Opracowanie planu jakości • 4.1 – Identyfikowanie potrzeby opracowania planu jakości • 4.2 – Dane wejściowe do planu jakości • 4.3 – Zakres planu jakości • 4.4 – Przygotowanie planu jakości • 5 – Treść planu jakości • 5.2 – Zakres • 5.3 – Dane wejściowe do planu jakości • 5.4 – Cele dotyczące jakości • 5.5 – Odpowiedzialność kierownictwa • 5.6 – Nadzór nad dokumentami i danymi • 5.7 – Nadzór nad zapisami • 5.8 - Zasoby • 5.9 - Wymagania • 5.10 – Komunikacja z klientem • 5.11 – Projektowanie i rozwój • 5.12 – Zakupy • 5.13 – Produkcja i dostarczanie usługi • 5.14 – Identyfikacja i identyfikowalność • 5.15 – Własność klienta • 5.16 – Zabezpieczenie wyrobu • 5.17 – nadzór nad wyrobem niezgodnym • 5.18 – Monitorowanie i pomiary • 5.19 – Audity • 6 - Przegląd, akceptacja, wdrożenie i nowelizacji planu jakości • 6.1 – Przegląd i akceptacja planu jakości • 6.2 - Wdrożenie planu jakości • 6.3 - Nowelizacja planu jakości • 6.4 – Informacje zwrotne i doskonalenie • Powiązanie ISO 10005:2005 z ISO 9001:2015 Ćwiczenia: Ćwiczenia mają na celu poszerzenie kompetencji w zakresie opracowania, przeglądu, akceptacji, stosowania i nowelizacji planów jakości. • Terminy i definicje • Przygotowanie przykładowych planów jakości w formie: • Tablicy • Schematu blokowego • Formularza • Tekstu

Korzyści dla uczestnika

• Znali strukturę i zawartość normy PN-ISO 10005:2007 • Posiadali kompetencje w zakresie metodyki opracowywania planów jakości wg uznanych międzynarodowych standardów (ISO 10005:2007) • Posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie przeglądu, akceptacji, stosowania i nowelizacji planów jakości • Mogli brać świadomy udział w opracowywaniu, wdrożeniu i nowelizacji planów jakości w organizacji wg standardu PN-ISO 10005:2007

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Plan jakości umożliwia klientowi w warunkach kontraktowych: • prześledzenie biegu działań związanych z realizacją umowy, • ocenę szans otrzymania produktu na ustalonym przez niego poziomie jakości • Plan jakości umożliwia organizacji w warunkach kontraktowych: • przekonać klienta, że końcowy rezultat projektu osiągnie zakładane cele jakościowe • wykazać klientowi, że wykonywane dla niego działania nadzorowane są w szczególny zaplanowany sposób • Organizacja wykazuje Kompetencje do przygotowania i realizacji planu jakości w przypadku takiego wymagania stawianego przez klienta w stosunku do podpisanej umowy, realizacji konkretnego wyrobu, usługi czy też przedsięwzięcia. • W przypadku braku w przedsiębiorstwie certyfikowanego systemu zarządzania jakością, plan jakości może stanowić alternatywę umożliwiającą zawarcie kontraktu. • W przypadku szczególnie ważnych przedsięwzięć realizowanych wewnątrz organizacji możliwość ich optymalizacji pod względem wykorzystania zasobów, procesów czy redukcji kosztów.

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych planów jakości, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

• Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością • Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości • Liderzy projektów • Kadra zarządzająca średniego szczebla

Zastosowanie

Podstawą powodzenia każdego działania jest jego właściwe zaplanowanie. Planowanie jest także kluczowym elementem w zarządzaniu jakością. Pomocnym narzędziem planowania jakości jest plan jakości. Stosowanie planu poprawia efektywność przedsięwzięć, oddziałując bezpośrednio na procesy operacyjne, jak i pośrednio - poprzez usprawnianie zarządzania. Plan Jakości jest dokumentem, nadzorującym sposoby postępowania, środki i kolejność działań odnoszących się do jakości związanej z wyrobem, usługą, przedsięwzięciem lub umową. Plany jakości mogą mieć zastosowanie w każdej firmie niezależnie od posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania