Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Integracja systemów produkcyjnych (ERP, MES, PLC) i nadzorowanie zleceń

Wstęp

Grafika

Opis rozwiązania

 

Wyzwania/problemy i rozwiązanie

Wyzwania/problemy

Wyzwania/problemy

 1. Posiadanie wielu różnych systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Potrzeba zintegrowania danych produkcyjnych z wielu źródeł
 3. Chęć rozbudowania standardowej funkcjonalności Vorne XL o automatyczne pobieranie informacji o zleceniach produkcyjnych z zewnętrznego systemu (ERP, MES etc.)
 4. Posiadanie wartościowych danych o procesie produkcyjnym w wirtualnych tagach PLC

Rozwiązanie

Rozwiązanie

 1. Narzędzia i usługi integracyjne scalające dane z wielu systemów
 2. Możliwość komunikacji z PLC przez OPC serwer
 3. Tworzenie aplikacji „szytych na miarę”

Opis rozwiązania - nagłówek

Opis rozwiązania

Opis rozwiązania

 

Częstym problemem na produkcji jest raportowanie. Jeśli firma używa już tablicy Vorne XL to raporty, wykresy, tabelki, metryki są dostępne przez przeglądarkę www i każdy upoważniony pracownik ma dostęp do tych danych w czasie rzeczywistym. Można zobaczyć dane z produkcji na bieżąco lub w wybranym zakresie czasu i wygenerować te dane w postaci pliku Excel lub PDF. W tym momencie pojawia się kolejny problem, ponieważ często zebrane dane z produkcji trzeba wprowadzić do kolejnego systemu np, ERP. Wprowadzanie tych danych najczęściej polega na ręcznym przepisywaniu z Excela do systemu ERP/MES, co często prowadzi do pomyłek i rozbieżności pomiędzy danymi w systemie a stanem faktycznym.

Producent oprogramowania Vorne XL, firma Vorne Industries opracowała dodatkowe aplikacje, które w mogą zapewnić komunikację pomiędzy systemem Vorne a innymi bazodanowymi systemami używanymi przez firmy produkcyjne:

 1. Aplikacja API – wbudowana funkcjonalność, która umożliwia proste przechwytywanie danych z systemów zewnętrznych, oparta o język JSON,
 2. DataLink - aplikacja do komunikacji w czasie rzeczywistym z systemami zewnętrznymi, sterownikami PLC oraz systemami zewnętrznymi np.. MES/ERP. Pozwala na wymianę danych w trybie dynamicznym, oparta o C#,
 3. Data Collector - aplikacja do komunikacji i zapisywania danych zebranych za pomocą tablicy Vorne XL w zewnętrznej bazie danych,
 4. OPC Server - aplikacja do komunikacji pomiędzy tablicami XL810 a sterownikami PLC.

Tablica Vone XL posiada wbudowaną bazę danych SQL Server co pozwala na bardzo elastyczne możliwości tworzenia komunikacji pomiędzy różnymi systemami, nawet z autorskimi aplikacjami, stworzonymi przez pracowników firmy.

Za pomocą tych narzędzi i usług świadczonych przez TQMsoft można utworzyć komunikację, która zapewni automatyczne:

 1. Pobieranie informacji z systemu ERP:
  1. lista produktów/referencji
  2. czas cyklu dla danej referencji
  3. lista zleceń produkcyjnych
  4. lista przyczyn przestojów maszyny
 2. Podsumowanie wykonania zlecenia produkcyjnego lub na bieżąco uzupełnianie zlecenia:
  1. ilości produkcji w szt., kg, mb, itp.
  2. Ilość wadliwych sztuk
  3. Czas wykonania i % wydajność wykonania zlecenia
 3. Generowanie etykiet na dane partie produkcyjne
 4. Generowanie raportu dla księgowości/finansów z czasowym rozliczeniem zlecenia

 

NARZĘDZIA INTEGRACYJNE

PRZEGLĄD

Świetnym sposobem na wykorzystanie XL i usprawnienie operacji jest integracja z innymi systemami produkcyjnymi.

Vorne XL został zaprojektowany do pracy z prawie każdym sterownikiem PLC, systemem MES, ERP. Integracja XL z dowolnym procesem jest możliwa za pomocą interfejsu API lub za pomocą naszych rozwiązań integracyjnych.

Nasi partnerzy integracyjni pomogą Ci szybko zintegrować XL, łącząc niezwykle głęboką wiedzę na temat XL ze standardowymi narzędziami programowymi i niestandardowymi usługami integracyjnymi. Zazwyczaj pomagają one w następujących zadaniach:

 • Import danych XL do istniejących systemów raportowania.
 • Zaawansowane analizowanie danych w całym przedsiębiorstwie.
 • Połączenie XL z systemem planowania produkcji.
 • Połączenie XL ze sterownikami PLC, aby zautomatyzować przechwytywanie danych.

BAZA DANYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Za pomocą modułu zbierającego dane można automatycznie zapisywać dane z wielu urządzeń XL w bazie danych SQL na serwerze.

 • Archiwizowanie danych produkcyjnych w bazie danych SQL.
 • Eliminacja ręcznego raportowania, integrując je z istniejącymi rozwiązaniami
 • Działanie "za kulisami" jako prosta zautomatyzowana usługa okienkowa.

INTEGRACJA Z ERP

Korzystając z Data Link ERP, nawiąż bezpośrednie połączenie między systemem ERP a systemami XL, aby przenieść informacje o zadaniu z ERP do XL i przenieść dane produkcyjne z XL z powrotem do ERP.

 • ERP zna Twój plan: Eksportuj standardy produkcji do XL.
 • Vorne XL wie, co produkujesz: importuj dane produkcyjne z XL do swojego systemu ERP.

INTEGRACJA ZE STEROWNIKAMI PLC

Narzędzie Data Link przenosi dane ze sterownika PLC do systemów Vorne XL na hali produkcyjnej. Nie wymaga programowania! Wystarczy przeglądać tagi i wybierać różne opcje przenoszenia danych w czasie rzeczywistym.

 • Zmniejsz potrzebę ręcznego skanowania kodów kreskowych, wysyłając informacje ze sterownika PLC do XL.
 • Automatycznie aktywuj przyczyny awarii lub wyzwalaj różne dane wejściowe, aby wyeliminować ręczne zbieranie danych.
 • Wyślij inne informacje (numeryczne lub alfanumeryczne) ze sterownika PLC do XL.

WIADOMOŚCI NIESTANDARDOWE XL

Korzystając z oprogramowania PiXL, twórz grafiki i obrazy na komputerze do wyświetlania w systemie Vorne XL na żądanie lub na podstawie określonej metryki.

 • Twórz niestandardowe wiadomości, takie jak "Great Job Team", lub grafiki, takie jak logo Twojej firmy.
 • Aktywuj te grafiki na podstawie określonej metryki - np. wyświetl Great Job Team, gdy załoga pokona cel zmiany.

Część opisów i materiałów graficznych pochodzi ze strony https://www.vorne.com/.

Kontakt

Skontaktuj się

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Kierownik Działu Rozwiązań Inżynierskich

Zapytaj o rozwiązanie