Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-P-SM-ONL

Gra symulacyjna Audit jakości u dostawcy- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat metod, technik, sposobów auditowania dostawcy,
 • wykształcenie auditorów wewnętrznych, do pełnienia profesjonalnie swojej funkcji w firmie.

Symbol szkolenia

AD-P-SM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstęp:

 • przedstawienie się uczestników oraz prowadzącego,
 • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy,
  • podstawowe pojęcia i definicje wynikające z norm ISO,
  • ustalenie wspólnego języka i wspólnej płaszczyzny porozumiewania się.

2. Planowanie auditu u dostawcy:

 • cele i zakres auditu, czyli zrozumienie powodów dla których planuje się przeprowadzenie audytów
  • audit oceniający: skuteczność, efektywność oraz zgodność z wymaganiami,
  • audit oceniający potencjały organizacji do doskonalenia się,
 • proces auditu doskonalącego z wykorzystaniem metodyki projektów doskonalących DMAIC, PDCA,
 • jakie kompetencje powinien posiadać auditor? (stosując technikę mind mapping'u z wykorzystaniem programu Xmind),
 • tworzenie agendy, rola auditora wiodącego i wspomagającego,
 • tworzenie celów auditów metodą SMART(ER),
 • runda 1 gry symulacyjnej.

3. Realizacja auditu:

 • przekonywanie do procesu auditu - metoda KMO- Korzyści/ Metody/ Oczekiwania dla Szefa, Pełnomocnika, Auditora,
 • zaplanowanie spotkania otwierającego według KMO,
 • umiejętności budowania relacji z audytowanym oraz zadawania pytań:
  • parafraza - czyli podsumowanie wniosków osób auditowanych,
  • formułowanie konstruktywnej informacji zwrotnej,

runda 2a, 2b, 2c gry symulacyjnej

 • projektowanie przez auditorów listy pytań audytowych
 • dokumentowanie wniosków z auditu i sporządzenie notatek
 • zarządzanie niezgodnościami w procesie auditu: a. identyfikacja, b. klasyfikacja, c. rejestrowanie wg zasady: WBD, czyli Wymaganie - Błąd - Dowód,
 • metody zbierania dowodów z auditu,

runda 3 gry symulacyjnej.

4. Działania poauditowe:

 • działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze, obserwacje
 • analiza przyczyn zidentyfikowanych w trakcie auditu niezgodności: metoda why- why (5 why), diagram Ishikawy,
 • wspólne planowanie i rozliczanie działań korygujących,

runda 4 gry symulacyjnej.

5. Ciągłe doskonalenie:

 • Kaizen, czyli filozofia ciągłego doskonalenia w życiu prywatnym i zawodowym każdego z nas,

runda 5 gry symulacyjnej,

 • wykorzystanie analizy SWOT, Silne-Słabe strony oraz Okazje-Zagrożenia, do analizy poauditowej organizacji,

runda 6 gry symulacyjnej.

6. Umowa z dostawcą a audity u dostawcy.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie metod i technik zbierania oraz przetwarzania informacji o audicie i auditowaniu,
 • Zdobycie umiejętności z zakresu auditowania u dostawcy systemów zarządzania.

Metodyka

 • inspirująca dyskusja na przykładach
 • prezentacja multimedialna
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne, w tym gra symulacyjna złożona z 6 rund


 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania