Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-P-SM-ONL

Gra symulacyjna Audit jakości u dostawcy- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat metod, technik, sposobów auditowania dostawcy,
 • wykształcenie auditorów wewnętrznych, do pełnienia profesjonalnie swojej funkcji w firmie.

Symbol szkolenia

AD-P-SM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstęp:

 • przedstawienie się uczestników oraz prowadzącego,
 • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy,
  • podstawowe pojęcia i definicje wynikające z norm ISO,
  • ustalenie wspólnego języka i wspólnej płaszczyzny porozumiewania się.

2. Planowanie auditu u dostawcy:

 • cele i zakres auditu, czyli zrozumienie powodów dla których planuje się przeprowadzenie audytów
  • audit oceniający: skuteczność, efektywność oraz zgodność z wymaganiami,
  • audit oceniający potencjały organizacji do doskonalenia się,
 • proces auditu doskonalącego z wykorzystaniem metodyki projektów doskonalących DMAIC, PDCA,
 • jakie kompetencje powinien posiadać auditor? (stosując technikę mind mapping'u z wykorzystaniem programu Xmind),
 • tworzenie agendy, rola auditora wiodącego i wspomagającego,
 • tworzenie celów auditów metodą SMART(ER),
 • runda 1 gry symulacyjnej.

3. Realizacja auditu:

 • przekonywanie do procesu auditu - metoda KMO- Korzyści/ Metody/ Oczekiwania dla Szefa, Pełnomocnika, Auditora,
 • zaplanowanie spotkania otwierającego według KMO,
 • umiejętności budowania relacji z audytowanym oraz zadawania pytań:
  • parafraza - czyli podsumowanie wniosków osób auditowanych,
  • formułowanie konstruktywnej informacji zwrotnej,

runda 2a, 2b, 2c gry symulacyjnej

 • projektowanie przez auditorów listy pytań audytowych
 • dokumentowanie wniosków z auditu i sporządzenie notatek
 • zarządzanie niezgodnościami w procesie auditu: a. identyfikacja, b. klasyfikacja, c. rejestrowanie wg zasady: WBD, czyli Wymaganie - Błąd - Dowód,
 • metody zbierania dowodów z auditu,

runda 3 gry symulacyjnej.

4. Działania poauditowe:

 • działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze, obserwacje
 • analiza przyczyn zidentyfikowanych w trakcie auditu niezgodności: metoda why- why (5 why), diagram Ishikawy,
 • wspólne planowanie i rozliczanie działań korygujących,

runda 4 gry symulacyjnej.

5. Ciągłe doskonalenie:

 • Kaizen, czyli filozofia ciągłego doskonalenia w życiu prywatnym i zawodowym każdego z nas,

runda 5 gry symulacyjnej,

 • wykorzystanie analizy SWOT, Silne-Słabe strony oraz Okazje-Zagrożenia, do analizy poauditowej organizacji,

runda 6 gry symulacyjnej.

6. Umowa z dostawcą a audity u dostawcy.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie metod i technik zbierania oraz przetwarzania informacji o audicie i auditowaniu,
 • Zdobycie umiejętności z zakresu auditowania u dostawcy systemów zarządzania.

Metodyka

 • inspirująca dyskusja na przykładach
 • prezentacja multimedialna
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne, w tym gra symulacyjna złożona z 6 rund


 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania