Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ARP-3D

Analiza raportów pomiarowych 3D

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prezentacji wyników pomiarowych geometrii części, w odniesieniu do dokumentacji technicznej wyrobów i nabycie umiejętności analizowania raportów pomiarowych 3D, generowanych przez urządzenia współrzędnościowe, takie jak Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP/CMM) oraz urządzenia skanujące powierzchnię detali, w szczególności pod kątem analizy zgodności geometrii wyrobów z wymaganiami, a także rozwiązywania problemów jakościowych i  definiowania niezbędnych korekt procesów i narzędzi.

Symbol szkolenia

ARP-3D

Terminy i miejsce

17 - 18 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wprowadzenie

· Opis geometrii wyrobów w dokumentacji technicznej

· Rola dokumentacji technicznej w pomiarach geometrii wyrobów

· Pomiary 3D – krótki przegląd

· Raportowanie geometrii wyrobów - przegląd

· Raporty Excel

· Raporty Tekstowe

· Raporty Graficzne

· Porównanie geometrii części z nominałem (modelem matematycznym 3D)

· Porównanie geometrii do wzorca materialnego

· Porównanie geometrii części do części

· Raportowanie GD&T

· Analiza raportów pomiarowych do różnych zastosowań

· Ocena zgodności wyrobu

· Analiza błędów kształtu dla pierwszych części

· Analiza błędów położenia

· Analiza geometrii części złożeniowych (przed ich montażem)

· Analiza geometrii części w przypadku reklamacji lub problemów wewnętrznych

· Analizy i raportowanie złożone (wykresy, zestawienia, analizy statystyczne, itp.)

· Błędy pomiarowe i ich znaczenie w analizie raportów pomiarowych

· Analizy statystyczne geometrii wyrobów

· Znaczenie bazowania w analizie geometrii wyrobów

· Znaczenie metody i strategii pomiarowej dostawca vs klient

· Analiza przypadków z użyciem MINITAB

· Znaczenie liczby próbek w analizie danych

· Przegląd przykładów uczestników

Ćwiczenia:

· Określanie odchyłek pomiarowych

· Znajdowanie różnic pomiędzy częściami

· Określanie błędów kształtu na podstawie raportów graficznych 3D

· Określanie potrzebnych korekt w narzędziach

· Wykresy i analizy służące do szybkiej prezentacji wniosków

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Rozumienie raportów pomiarowych w kontekście geometrii części
 • Znajomość najbardziej powszechnych typów raportowania
 • Umiejętność analizy danych pomiarowych
 • Umiejętność definiowania niezbędnych korekt narzędzi produkcyjnych
 • Umiejętność czytelnej prezentacji wniosków na podstawie danych pomiarowych
 • Pewność w podejmowaniu decyzji w rozwiazywaniu problemów jakościowych, zarówno na etapie projektu, jak i na etapie produkcji seryjnej
 • Poprawna komunikacja i lepsze zrozumienie z zespołem projektowym
 • Umiejętność definiowania zakresu pomiarowego do bieżących potrzeb
 • Znajomość narzędzi pomocniczych poprawiających możliwości analizy danych
 • Umiejętność uwzględniania wpływu ilości próbek oraz błędów pomiarowych w analizach
 • Rozumienie znaczenia bazowania pomiarowego i umiejętność jego doboru
 • Umiejętność doboru strategii pomiarowej przy pomiarze i analizie części złożeniowych (przed montażem części)

Adresaci

 • Specjaliści ds. reklamacji
 • Specjaliści ds. rozwoju dostawców
 • Specjaliści jakości
 • Technicy i inżynierowie pomiaru
 • Technolodzy
 • Inżynierowie projektu
 • Kierownicy projektu
 • Kontrola jakości
 • Kontrola dostaw
 • Konstruktorzy

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych