Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-YGBB

Lean Six Sigma – Black Belt panelowy rozwój kariery zawodowej od Yellow Belt do Black Belt

Six Sigma

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na poziomie wybranym przez uczestnika od Yellow Belta do Black Belta. Stworzenie specjalistycznej ścieżki kariery w zakresie metodologii Lean Six Sigma 

Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne ćwiczenia na temat wykonania analiz, interpretacji danych, podejmowania decyzji i sprawdzania ich efektywności. Poznanie oprogramowana używanego do analiz danych w metodologii Lean Six Sigma. Możliwość realizacji projektów typu „case study” przygotowanych dla uczestnika. 

Symbol szkolenia

L6S-YGBB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 12 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Konfiguracja paneli szkolenia:

Szkolenie ma postać powiązanych z sobą paneli tematycznych pozwalających na poznanie podstaw metodologii Lean Six Sigma w zależności od własnej ścieżki specjalizacji.

Poziom Yellow Belt – szkolenie 2 dniowe – 1 panel

Poziom Green Belt szkolenie 2 x 2 dni – 2 i 3 panel

– obrona projektu na poziomie Green Belt

Poziom Black Belt – szkolenie 3 x 2 dni – 4, 5 i 6 panel

– obrona projektu na poziomie Black Belt

Uczestnik może dobierać panele według potrzeb i możliwości

Wymagania wstępne dla uczestnika:

 • Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Lean.
 • Ogólna znajomość zasad zarządzania projektami.

Uwaga: data szkolenia to data pierwszego zjazdu, podczas którego ustalone zostaną terminy kolejnych paneli, zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

Panel 1 – poziom Yellow Belt

Lean Six Sigma – przepływ

Panel 1

Przepływ

1

L6S-BB

L6S-GB

6S-YB

on-line

3 x 4 godz.

2

L6S-BB

L6S-GB

6S-YB

stacjonarne

2 x 7 godz.

- Wstęp

- Omówienie koncepcji szkolenia

- Prezentacja założeń programów Lean Six Sigma

DMAIC – koncepcja przepływu produktu

- Faza Define – Przepływ produktu i jego koncepcja, definiowanie klienta, Wskaźnik OEE i jego

- rozwiniecie na CTQ i mierniki, model kosztów procesu

- Faza Measure – dokładne mapy procesu, obserwacja procesu i pomiar jego przepływu, wstęp do

- statystyki opisowej (na podstawie pomiarów przepływu), jakość danych

- Faza Analyse – mapy stanu docelowego, analiza wartości dodanej w procesie, analiza standardów
i ich używania, logika przyczynowo skutkowa

- Faza Improve – koncepcja rozwiązań ukierunkowanych na sterowanie przepływem procesu,

- Metody poszukiwanie rozwiązań oparte na burzy mózgów

- Faza Control – wdrażanie działań, standaryzacja


Metody i narzędzia:

Karta Projektu, VOC, CTQ, wskaźniki statystyczne opisu procesu, Pareto, wykresy słupkowe, kołowe
i przebiegu procesu w czasie, histogram, mapy przepływu, arkusze obserwacyjne, metoda 5W +1H
wizualizacja, SMED, Matryca is/is not, Matryca jak jest/ jak być powinno, Burza mózgów, Diagram pokrewieństwa, Diagram Spaghetti, Straty „Szczupłego zarządzania” w procesach, diagram żółwia, mapa wartości dodanej, Parking Area, PICK CHART, 5S

Panel 2 - poziom GB

Lean Six Sigma - produkt, jakość, pomiar

Panel 2

Produkt, jakość,
pomiar

3

L6S-BB

L6S-GB

on-line

3 x 4 godz.

4

L6S-BB

L6S-GB

stacjonarne

2 x 7 godz.

DMAIC – koncepcja produktu

- Faza Define – Model procesu Y f(x), SIPOC, definiowanie klienta, VOC i CTQ mierniki, CTQ

- powiązanie z wskaźnikami operacyjnymi, Jakość danych i ich wiarygodność, Karta Projektu i jej

- składowe

- Faza Measure – MSA dla systemów pomiarowych ciągłych i dyskretnych, narzędzia graficzne

- prezentacji danych i ich interpretacja

- Mapa procesu i diagramy przepływu, pojęcie zmienności rola kart kontrolnych i

- zdolności procesu Cp/Cpk

- Faza Analyse – Matryce Y - X i X – X, poszukiwanie zależności w procesie, praca ze zmiennością

- szczególną i ogólna procesu, łańcuch przyczynowo skutkowy

- Faza Improve – poszukiwanie rozwiązań w logice przyczynowo skutkowej i za pomocą metod

- Kreatywnych , PDCA a rola sponsora, analiza ryzyka wybranych rozwiązań

- Faza Control – SDCA wprowadzanie standaryzacji w procesie

Metody i narzędzia

SIPOC, Pie Chart, Box Plot, Time Seria Plot, Dot Plot, Indyvidual Value Plot, Cp/Cpk, Karty kontrolne, MSA, diagram Ishikawy, Matryce korelacji, Mind Mapping, Metoda Antysolution, Metoda Delficka, Matryca do jest dobrze/co można zrobić lepiej, Diagramy Przepływu i ich warianty, Matryca wyboru rozwiązań, Wykres systematyki, Histogram, Badanie normalności danych, matryca doboru zespołu i planowania jego zasobów w czasie

Panel 3 – LEAN Six Sigma poziom GB

Model procesu

Panel 3

Model procesu

5

L6S-BB

`

on-line

3 x 4 godz.

6

L6S-BB

L6S-GB

stacjonarne

2 x 7 godz.

DMAIC – koncepcja modelu procesu

- Faza Define – VOC i matryca CTQ mierniki i kontr mierniki , macierz procesu, badanie wzajemnej

- zależność CTQ i ich zachowania w czasie, wykorzystanie kart kontrolnych i wskaźników zdolności

- procesu, Powiązanie OEE ze zdolnością procesów,

- Faza Measure – logika próbkowania danych, zapis 100% parametrów procesu, zmienność

- parametrów wejściowych i jej konsekwencje w procesie,

- Faza Analyse – badanie relacji miedzy danymi, wykresy typu Scatter Plot, korelacje danych,

- macierze badania siły zależności, zastosowanie teorii hipotez w analizie danych

- Faza Improve – optymalizacja parametrów procesu, rozwiązania techniczne, organizacyjne

- i wynikające z wzajemnych zależności, warunki bazowe funkcjonowania modeli zależności

- Faza Control – wdrażanie działań i ich powiązanie z wskaźnikami operacyjnymi, kalkulacja zysków z

- poprawy projektu i potencjału do poprawy

Metody i narzędzia (nowe):

Scatter Plot, Teoria hipotez (wstęp), karty kontrolne, graficzne metody analizy danych, narzędzia matrycowe, matryce korelacji, diagramy relacji między danymi, zdolność procesu Cp/Cpk/Pp/Ppk, Koncepcja Zero Quality Control, Poka Joka i Jidoka w procesach, PDPC, 5 x dlaczego, Matryca Prioryteryzacji, TWI

Panel 4 - Lean Six Sigma - poziom BB

Czytanie procesu

Panel 4

Czytanie procesu

7

L6S-BB

on-line

3 x 4 godz.

8

L6S-BB

stacjonarne

2 x 7 godz.

DMAIC – koncepcja modelu procesu

- Faza Define – metody zbierania głosu klienta, Model Kano rozpoznawania potrzeb klienta, a VOC, CTQ – wariantowość CTS (Critical to Safety), Critical to Assembly (CTA), Pareto i personalizacja produktu, Zdolność krótko i długookresowa logika powiązania wskaźników, Wielkości wyjściowe a rodzaje rozkładów danych, Karta Projektu, Poszukiwanie potencjału finansowego projektu

- Faza Measure – Model procesu na bazie diagramu Ishikawy, poziomowanie danych wejściowych, logika grupowanie danych i szacowania ich wpływu na dane wyjściowe procesu, budowa macierzy, próbkowanie danych a przedział ufności, BIG Data , karty kontrolne podejście analityczne a SPC

- Faza Analyse – Potwierdzanie zależności w modelu procesu pomiędzy grupami i analiza zachowania parametrów wewnątrz grup, podstawy teorii hipotez, symulacja błędu lub opis dobrego procesu

- Faza Improve – optymalizacja parametrów procesu, benchmark procesowy, FMEA a Lean Six Sigma

- Faza Control – wdrażanie standardów i ich monitorowanie, wskaźniki projektowe a zarządcze

Metody i narzędzia _(nowe):

Scatter Plot, Teoria hipotez, Graficzne metody analizy danych dla wyodrębnionych grup, matryce opisu statystycznego procesu, macierze relacji danych, macierz QX, Probability distribution Plot, Check lista, Metoda małych kroków, FMEA, analiza Stackholderów

Panel 5 – Lean Six Sigma – poziom BB

Modelowanie procesu

Panel 5

Modelowanie procesu

9

L6S-BB

on-line

10

L6S-BB

stacjonarne

DMAIC – koncepcja modelu procesu

- Faza Define – Matryca CTQ i jej opis statystyczny, wskaźniki zdolności procesu i ich zależności,

- matryca korelacji dla Y i jej wykorzystanie

- Faza Measure – Parametryzacja wielkości wejściowych i selekcja do modelowania, logika doboru

- kryteriów, modele teoretyczne

- Faza Analyse – Badanie zależności regresyjnych, interpretacja i wnioskowanie

- Faza Improve – optymalizacja parametrów procesu pod kątem ograniczenia zmienności wielkości

- wejściowych, podejście regulacyjne, samouczące się i kontrolne

- Faza Control – wdrażanie działań i potwierdzanie ich działania w procesie

Metody i narzędzia (nowe):

Affinity Diagram , Cp/Cpk/Pp/Ppk , Regresja i jej warianty, Metody symulacyjne, Analiza trendów, Dobór rozkładów danych, Multy Vary Charts

Panel 6 – Lean Six Sigma - poziom BB

Planowanie eksperymentów w procesie produkcyjnym

Panel 6

Planowanie eksperymentów
w procesie produkcyjnym

11

L6S-BB

on-line

3 x 4 godz.

12

L6S-BB

stacjonarne

2 x 7 godz.

DMAIC – koncepcja modelu procesu

- Faza Define – CTQ, Tolerancje, zmienność, model Taguchiego

- Faza Measure – Koncepcja eksperymentu a mapa wielkości wejściowych i ich powiązania, screening

wielskości wejściowych

- Faza Analyse – Przeprowadzanie eksperymentu typu DOE (Design of Experiment)

- Faza Improve – interpretacja , wnioskowanie i optymalizacja parametrów wejściowych

- Faza Control – standaryzacja wielkości wejściowych modelu,, prezentacja projektu, potwierdzanie

oszczędności

Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu na wybranym przez siebie poziomie.
 • Możliwość panelowego zaplanowania ścieżki kariery specjalizacji w Lean Six Sigma i jej łączenia (łączenie poszczególnych paneli szkoleniowych w czasie)
 • Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez, modelów regresji, Multi-vari-Chart, DOE, 5S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych i innych.
 • Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 • Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.
 • W tej konfiguracji szkolenia możliwość robienia projektów.
 • Stopniowe rozszerzanie i utrwalanie wiedzy adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa i zdobywania doświadczenia w pracy w Lean Six Sigma

Adresaci

 • Kandydaci na Green Belt
 • Kandydaci na Black Belt
 • Koordynatorzy Lean
 • Specjaliści ds. Jakości
 • Specjaliści ds. Ciągłego Doskonalenia
 • Osoby prywatne

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania