Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZR-O

Obsługa reklamacji - zagadnienia miekkie

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?Komunikacja w procesie obsługi reklamacji, jej cele i metody. Określanie typu rozmówcy, dopasowanie stylu komunikacji do typu rozmówcy i problemu. Techniki prowadzenia rozmów z niezadowolonym Klientem. Określanie i uzyskiwanie celu komunikacji. Sterowanie nastojem rozmowy, eliminacja stresu i napięcia, doprowadzanie do konstruktywnego konsensusu i gotowości do wspólnego rozwiązania problemu. Zakańczanie procesu komunikacji, ocena stopnia odzyskania przychylności klienta. Dokumentowanie i podsumowanie przebiegu komunikacji, działania korygujące dotyczące reklamacji oraz przebiegu komunikacji z niezadowolonym Klientem – ciągłe doskonalenie procesu komunikacji.

Symbol szkolenia

ZR-O

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Ustalenie metod komunikacji, Eliminacja błędów w komunikacji wewnętrznej i z klientem, Podniesienie komfortu pracy, oszczędność czasu, Wzrost wartości pracownika

Adresaci

Kierownicy działów Pracownicy działów obsługi klienta; Customer Service, Info Linia Liderzy i członkowie zespołów Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania