Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZR-O

Obsługa reklamacji - zagadnienia miekkie

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

?Komunikacja w procesie obsługi reklamacji, jej cele i metody. Określanie typu rozmówcy, dopasowanie stylu komunikacji do typu rozmówcy i problemu. Techniki prowadzenia rozmów z niezadowolonym Klientem. Określanie i uzyskiwanie celu komunikacji. Sterowanie nastojem rozmowy, eliminacja stresu i napięcia, doprowadzanie do konstruktywnego konsensusu i gotowości do wspólnego rozwiązania problemu. Zakańczanie procesu komunikacji, ocena stopnia odzyskania przychylności klienta. Dokumentowanie i podsumowanie przebiegu komunikacji, działania korygujące dotyczące reklamacji oraz przebiegu komunikacji z niezadowolonym Klientem – ciągłe doskonalenie procesu komunikacji.

Symbol szkolenia

ZR-O

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Ustalenie metod komunikacji, Eliminacja błędów w komunikacji wewnętrznej i z klientem, Podniesienie komfortu pracy, oszczędność czasu, Wzrost wartości pracownika

Adresaci

Kierownicy działów Pracownicy działów obsługi klienta; Customer Service, Info Linia Liderzy i członkowie zespołów Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania