Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PESZJ

Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·         Zwiększenie przydatności ZSZ dla firmy poprzez eliminację nieskutecznych lub nieefektywnych metod pracy Pełnomocnika ds. ZSZ

·         Ukierunkowanie Pełnomocników na planowanie i osiąganie celów zgodnych z Polityką Jakości, Środowiska i BHP oraz interesem firmy.

·         Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej

·         Pogłębienie wiedzy uczestników na temat wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Symbol szkolenia

PESZJ

Terminy i miejsce

14 - 15 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 28 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program:

·      Wpływ organizacji pracy na koszty działalności firmy.

·      Podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem:

-     identyfikacja procesów i ich opisywanie (opracowywanie karty procesu),

-     mapa procesów,

-     pomiar skuteczności i efektywności procesów (wskaźniki),

-     ciągłe doskonalenie (PDCA),

·      Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 (w tym 8 zasad zarządzania jakością), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

·      Główne zadania Pełnomocnika w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarzadzania:

-     utrzymanie i rozwój SZJ (dokumentacja),

-     przeglądy zarządzania,

-     audity wewnętrzne i zewnętrzne (certyfikujące, nadzoru, klienta),

-     działania korygujące i zapobiegawcze,

-     komunikacja wewnętrzna,

-     budowanie postaw projakościowych i świadomości SZJ w firmie,

-     współpraca z klientami, dostawcami i jednostką certyfikującą.

-     Monitorowanie wskaźników związanych z aspektami środowiskowymi

-     Monitorowanie zagrożeń i incydentów związanych z bhp

-     Współpraca z przedstawicielami załogi

·      Główne problemy pracy Pełnomocnika w poszczególnych obszarach SZJ:

-     odpowiedzialność kierownictwa,

-     zarządzanie zasobami,

-     realizacja wyrobu i usługi,

-     pomiary, analiza i doskonalenie.

-     Monitorowanie aspektów środowiskowych

-     Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

·      Podejmowanie decyzji przez Pełnomocnika przy pomocy podstawowych narzędzi jakości:

-     zbieranie danych – punkt wyjścia do formułowania i rozwiązywania problemów,

-     diagram Ishikawy – technika formułowania problemu i określania jego przyczyn,

-     diagram Pareto – analiza danych o problemach i określanie priorytetów działań,

-     rozwiązywanie problemów organizacyjnych – formułowanie problemu, tworzenie i wybór rozwiązań
z zastosowaniem burzy mózgów,

-     rozwiązywanie problemów decyzyjnych – pięć składowych (kroków)

·      Cechy dobrego Pełnomocnika / wpływ kompetencji interpersonalnych na pracę Pełnomocnika - porady praktyka.

 

Ćwiczenia:

·      Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania

·      Cele ZSZ

·      Terminologia

·      Budowanie karty procesu

·      Struktura procedury / instrukcji

·      Komunikacja interpersonalna – werbalna i niewerbalna

·      Wpływ organizacji pracy na koszty działalności w biurze i na produkcji.

·      Nadzór nad wyrobem niezgodnym.

·      Nadzorowanie działań korekcyjnych / korygujących / zapobiegawczych / doskonalących.

·      Analiza SWOT dla pracy Pełnomocnika ds. SZJ / główne problemy w poszczególnych obszarach ZSZ

·      Formułowanie i rozwiązywanie problemów

Korzyści dla uczestnika

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

·      Zwiększenie przydatności dla firmy poprzez eliminację nieskutecznych lub nieefektywnych metod pracy Pełnomocnika ds. ZSZ

·      Ukierunkowanie Pełnomocników na planowanie i osiąganie celów zgodnych z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz interesem firmy.

·      Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie współpracy z klientami, dostawcami oraz  jednostką certyfikującą.

·      Rozszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie formułowania i rozwiązywanie problemów przy pomocy podstawowych narzędzi jakości.

·      Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej.

·      Pogłębienie wiedzy uczestników na temat wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 

Adresaci

·      Kandydaci na Pełnomocników ds. ZSZ

·      Osoby chcące pogłębić swoje kompetencje na temat roli Pełnomocnika ds. ZSZ w firmie.

·      Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat praktycznej interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 

Zastosowanie

Pełnomocnik ds. SZJ sprawuje nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością
w organizacji, odpowiada za realizację Polityki Jakości. Od niego zależy w dużej mierze przydatność wdrożonego systemu – jego skuteczność (realizacja celów), efektywność (opłacalność – generowane koszty i zyski) oraz rozwój zapewniający ciągłe doskonalenie organizacji. Pełnomocnik ds. SZJ powinien być nie tylko przedstawicielem najwyższego kierownictwa znającym organizację oraz podstawowe wymagania ISO 9001. Jego kompetencje powinny mieć charakter interdyscyplinarny, obejmując m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem procesami, zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem problemów, komunikacją
i współpracą z otoczeniem oraz analizą danych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania