PersonAll® - Trening kompetencji osobistych.

PersonAll® to autorski program szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych, niezbędnych w środowisku zawodowym. Przygotowany przez ekspertów TQMsoft z powodzeniem realizowany jest dla naszych klientów od 2013 roku. Opracowana przez nas metoda pozwala na poprawę jakości w organizacjach i zwiększenie efektywności szkoleń kompetencyjnych dla konkretnych grup stanowisk.

Dla kogo?

PersonAll® powstał z myślą o ludziach, którzy nie poszukują wiedzy ogólnej, ale konkretnych kompetencji, związanych z wykonywaną przez nich pracą. Skierowany jest do aktywnych zawodowo osób, specjalistów w swoich zawodach, którzy nabywając konkretne umiejętności interpersonalne efektywniej realizują zarówno cele osobiste, jak i te stawiane przez organizację.

Szkolenia PersonAll® dedykowane są dla stanowisk:

Kategorie szkoleń kompetencyjnych grupują produkty według najczęściej poszukiwanych zagadnień. Powstają one w odpowiedzi na bieżące zapytania Klientów TQMsoft, a także w wyniku analizy trendów rynkowych w zakresie zarządzania. Nowe kategorie obejmują następujące grupy tematyczne:

Harmonogram szkoleń otwartych PersonAll® można znaleźć tutaj

Efekt biznesowy

Przygotowując program PersonAll® skoncentrowaliśmy się na efekcie biznesowym, czyli uzyskaniu maksymalnej skuteczności i efektywności danego treningu kompetencji osobistych. Każde szkolenie ma charakter kompleksowy, uwzględniający aktualne wyzwania związane z pracą na danej poziomie organizacji, każde dedykowany jest dla konkretnego stanowiska pracy. Dzięki takiemu profilowaniu osoby biorące udział w szkoleniu mają podobny bagaż doświadczeń, posługują się zbliżoną terminologią i mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz czerpać z dobrych praktyk branżowych omawianych podczas warsztatów.

Trenerzy PersonAll®

Każde szkolenie zostało zaprojektowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego konkretne doświadczenie branżowe, na bazie którego buduje i doskonali on swój warsztat trenerski. Opinie i sugestie uczestników naszych szkoleń wpływają na doskonalenie ich kolejnych edycji.

Programy szkoleń

Projektując szkolenia PersonAll® dokładnie analizujemy charakterystykę pracy na danym stanowisku. Dzięki temu dokładnie wiemy, jakie umiejętności usprawniają pracę lub są na tym stanowisku niezbędne. Na tej podstawie opracowywany jest ściśle dopasowany do potrzeb uczestników program szkolenia. Dużą wagę przywiązujemy do części warsztatowej. Stosowane podczas szkoleń interaktywne metody pracy trenera z uczestnikami gwarantują praktyczny wymiar szkolenia, a prowadzone ćwiczenia jak najdokładniej odzwierciedlają realia pracy na danym stanowisku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Szkolenia wchodzące w skład programu PersonAll® proponowane są w formie profilowanych szkoleń i warsztatów otwartych oraz zamkniętych. Jeżeli chcielibyście Państwo porozmawiać o szczegółach i adaptacji programu do swoich potrzeb, prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@tqmsoft.eu

Opinie uczestników

Wybrane opinie uczestników szkoleń PersonAll ®:

 • „Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego - pełne zaangażowanie, umiejętność zainteresowania tematyką szkolenia przez cały czas trwania - najlepsze szkolenie na przestrzeni kilku lat”
 • „Bardzo rzeczowe podejście prowadzącego. Dobry kontakt z uczestnikami”
 • „Trafne przykłady i komentarze bazujące na rzeczywistości”
 • „Omówienie kwestii przydatnych do wykonywania mojej pracy”
 • „Profesjonalne podejście - duże doświadczenie trenera”
 • „Jasny przekaz informacji połączony z ćwiczeniami, przykładami. Świetna interpretacja zagadnień”
 • „Zwrócenie uwagi na trudne zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi”
 • „Ciekawy program, dużo przydatnych materiałów które można wykorzystać w pracy”
 • Forma szkolenia pozytywnie wpływa na określenie swojej roli w pracy zespołowej”
 • „Bardzo rozwojowe szkolenie z obszaru umiejętności miękkich”
 • „Praktyczne przykłady zastosowania omawianych metod i technik używanych w skutecznej komunikacji. Klarowność wypowiedzi prowadzącego, umiejętność zainteresowania słuchacza tematyką”
 • „Bardzo dobre szkolenie, w 100% przydatne na moim stanowisku pracy, pomoże mi skutecznie zarządzać zespołem